Bine ati venit la Ministerul Transporturilor   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la Ministerul Transporturilor

Prin Decizia Directorului General al Organismului Intermediar pentru Transport nr. 8/06.02.2017 a fost aprobat Ghidul Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii Feroviare, respectiv a fost lansată

gestiunea apelurilor aferente: Obiectivului Specific 1.2 (OS) “Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T centrală”, Prioritatea de investiții 7i „Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN –T”, din cadrul Axei Prioritare 1 (A.P) „Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul” și Obiectivului Specific specific 2.7 (O.S.) „Creşterea sustenabilității și calității transportului feroviar”Prioritatea de investiții 7d „Dezvoltarea reabilitarea unor sisteme feroviare complete de înaltă calitate şi interoperabilitate şi promovarea măsurilor de reducere a zgomotului”, din cadrulAxei Prioritare 2 (A.P.)„Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient”.

 

Ghidul Solicitantului împreună cu anexele aferente sunt disponibile pe site-ul www.mt.ro la secțiunea Organismul Intermediar pentru Transport.

 

Ghidul Solicitantului conține informații referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de selecție, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selecție, contractare a proiectelor. Datorită similitudinilor dintre domeniile de transport a fost realizat un ghid comun ce însumează  obiectivele specifice menționate, cu evidențierea  diferențelor. Apelurile vor fi lansate pentru fiecare obiectiv specific în parte, pe categorii: proiecte noi de investiții, proiecte fazate și sprijin proiecte de investiții.

 

De asemenea sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.


Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS2104/MySMIS2104+.

 

Pentru depunerea proiectelor este prevăzută o perioadă de aprox. doi ani de la data publicării Ghidului solicitantului, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de  07 februarie 2017, ora 12.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 31 decembrie 2018, ora 24.00. Depunerea proiectelor în cadrul fiecărui obiectiv specific este continuă pe bază de liste de proiecte pre-identificate.

 

Programul Operațional Infrastructură Mare este unul dintre cele 7 programe operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții. Programul este gestionat de AM POIM din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritatea de management pentru POIM 2014-2020.

 

Gestiunea axelor de transport din cadrul POIM este asigurată de AMPOIM.  AMPOIM a decis delegarea funcțiilor de selecție și evaluare proiecte, monitorizare a implementării, verificare tehnică și financiară, verificarea achizițiilor publice pentru proiectele de transport din POIM către Organismul Intermediar Transport.

 

Direcția Generală Organism Intermediar din cadrul Ministerului Transporturilor îndeplinește, rolul de Organism Intermediar pentru axele prioritare de transport ale Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!