Bine ati venit la Ministerul Transporturilor   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la Ministerul Transporturilor

Având în vedere informațiile apărute în mass-media referitoare la condițiile de navigație pe Dunăre, facem următoarele precizări:

Ministerul Transporturilor, prin Direcția Transport Naval a dispus activarea “Comandamentului de acţiune împotriva gheții”, începând cu 9.01.2017,

pentru gestionarea situației apărute pe Dunăre, ca urmare a fenomenelor de îngheț înregistrate și prognozate pentru luna ianuarie a.c., în coordonarea directorului general al RA Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați (AFDJ RA).

 

AFDJ RA coordonează activitatea operatorilor economici și a altor organisme care participă la acțiuni de spargere a gheții și nu are în obiectul de activitate spargerea acesteia, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare.

 

Printre măsurile întreprinse în cadrul Comandamentului menționăm:

•    În data de 10 ianuarie 2017, AFDJ RA a emis Avizul către navigator, prin care a interzis navigaţia pe sectorul românesc al Dunării cuprins între km 1075 – 175, începând cu ora 12.00. Autoritățile din Austria, Slovacia, Ungaria, Serbia și Bulgaria, au dispus interzicerea navigației pe anumite sectoare ale fluviului, începând din 8 ianuarie 2017.

•    Comandamentul de acţiune împotriva gheţii s-a adresat societăţilor Canal Sea Services SRL Constanţa, Black Sea Services Constanţa, SC Remologistic SRL Constanţa şi Coremar Constanţa, pentru închirierea unor remorchere cu pescaj și clasă de gheață adecvate, în scopul degajării zonelor cu blocaje de gheaţă şi asigurării scurgerii acestora în aval. Nu s-a primit un răspuns favorabil la solicitare.

•    Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a solicitat Ministrului Apărării Naționale, domnul Gabriel – Beniamin Leș, să dispună măsurile necesare pentru executarea unei misiuni de intervenţie a remorcherului maritim de salvare „Grozavul”, alături de navele aparţinând  AFDJ RA Galaţi, pentru spargerea gheţii pe Dunăre, între porturile Sulina şi Galaţi, începând cu data de 09.01.2017.

•    Autoritatea Navală Română, prin Căpităniile de port, monitorizează în permanență navele blocate pe Dunăre, urmare a apariției fenomenelor de îngheț pe Dunăre.

 

AFDJ îndeplineşte funcţia de autoritate de căi navigabile pe sectorul românesc al Dunării, de la intrarea în ţară, la km 1.075, până la ieşirea în Marea Neagră. Pe sectorul româno-sârbesc al Dunării, AFDJ are doar atribuții de asigurare a semnalizării, balizării și realizare de măsurători hidromorfologice.

 

Sectorul dintre km 610 (amonte port Somovit) şi km 375 (aval port Silistra) este întreţinut de către Agenţia Executivă pentru Explorarea şi Întreţinerea Fluviului Dunărea – IAPPD  Ruse (BG). Pe acest sector, partea română, prin AFDJ RA Galaţi, execută numai semnalizarea costieră de pe malul stâng al Dunării.

Din cauza restricțiilor impuse de autoritățile bulgare, unele nave şi convoaie aflate în trafic au fost nevoite să aştepte/ancoreze în sectorul cuprins între km 411 – km 400, până la apariţia condiţiilor de navigare în siguranţă.

 

Pe sectorul Călărași-Silistra (km 375) – Brăila (km175) – administrat de România, brațele secundare Borcea, Bala și Măcin diminuează debitul albiei principale, provocând o accelerare a fenomenului de îngheț în secțiunile înguste. Scurgerea gheții din acest sector este condiționată de eliberarea Dunării de ghețuri din sectorul maritim. În general, acțiunea de intervenție contra ghețurilor în acest sector este eficientă numai în situația în care Dunărea maritimă a fost eliberată de gheață în procent de cel puțin 50%.

 

Pe sectorul de Dunăre maritimă, cuprins între Brăila şi Bara Sulina, din cauza lățimilor mari ale fluviului, a vitezelor reduse ale curenților și a frecvenței vânturilor intensive, ghețurile apar mai devreme, comparativ cu Dunărea din sectorul din amonte.

•    AFDJ RA, în cadrul comandamentului de acţiune, a pus la dispoziție trei nave remorcher cu clasă de gheaţă adecvată. Aceste nave tip remorcher asigură spargerea gheţii din aval către amonte în diverse sectoare dificile, menţinând fluenţa scurgerii gheţii spre mare, pentru a nu se produce zăpoare sau poduri de gheaţă, facilitând astfel și menţinerea navigaţiei navelor maritime pe sectorul de Dunăre maritimă.

•    Incepând cu data de 11.01.2017, braţele Chilia şi Sf. Gheorghe s-au blocat cu gheaţă, iar navele care asigură spargerea gheţii au fost concentrate pe Canalul Sulina, singurul braţ capabil să asigure curgerea gheţii spre mare.

•    Din motive umanitare, AFDJ RA Galaţi, cu nava Mamaia 2, a asigurat curse pentru transportul de pasageri şi alimente pe ruta Sulina – Tulcea şi retur, până la asigurarea condiţiilor privind transportul acestora cu nava clasică de pasageri, în condiţii de siguranţă.

•    De câte ori a fost necesar, în zonele critice, Remorcherul Gheorghieni 2 a oferit asistenţă prin crearea unui culoar de siguranţă de navigaţie pentru aceste transporturi.

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul

Flux unitati MT


Click to listen highlighted text!