Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

ANUNŢ referitor la organizarea consultărilor cu acționarul minoritar al Companiei Naționale Aeroporturi București S.A. asupra proiectului scrisorii de așteptări a acționarilor

 

În temeiul prevederilor art.9 alin. (1) și alin. (4) din Secțiunea a 3-a, Cap.I, Anexa 1C la H.G.nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Ministerul Transporturilor, în calitate de acționar majoritar al Companiei Naționale Aeroporturi București S.A., invită Fondul Proprietatea, în calitate de acționar minoritar, la consultările din data de 12.08.2019 sau data de 13.08.2019, ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor din Bdul Dinicu Golescu nr.38, având ca subiect conținutul scrisorii de așteptări a acționarilor necesară selecției membrilor consiliului de administrație și directorilor, pentru perioada 2019 – 2023, la Compania Națională Aeroporturi București S.A., elaborată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 722/2016.
Proiectul scrisorii de așteptări a acționarilor necesară selecției membrilor consiliului de administrație și directorilor, pentru perioada 2019–2023, la Compania Națională Aeroporturi București S.A., a fost transmis Fondului Proprietatea cu adresa nr.30037/31.07.2019, de către Direcția Management și Guvernanță Corporativă din cadrul Ministerului Transporturilor.

Punctul de vedere oficial al Fondului Proprietatea poate fi comunicat și în scris Ministerului Transporturilor în atenția Direcției Management și Guvernanță Corporativă.
În caz de neparticipare sau netransmiterii unui punct de vedere se va considera acceptare tacită.

 

 

 

 

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!