Bine ati venit la Ministerul Transporturilor   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la Ministerul Transporturilor

Data publicării: 16.11.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 27.11.2018

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

Pentru prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului este necesară aprobarea sumei cu titlu de despăgubire, în valoare de 2.098,5 mii lei aferentă unui număr de 11 imobile, în suprafață totală de 5.078 mp, respectiv construcții și împrejmuiri, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre a Guvernului.
Suma de 2.098,5 mii lei aferentă imobilelor prevăzute în Anexa nr. 2, rezultă din raportul de evaluare întocmit în luna octombrie 2018 și înregistrat sub nr. 92/77349/09.11.2018, de către S.C. GCT EVAL SRL, reprezentată de evaluator autorizat ANEVAR Georgescu Geta Stela, având legitimația nr. 12766, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii de Guvern nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia.
Procedurile de expropriere vor fi efectuate de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. din subordinea Ministerului Transporturilor, în calitatea sa de expropriator în numele Statului Român, cu respectarea prevederilor Legii nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010.
Prin prezentul proiect de act normativ se urmărește:
1) aprobarea amplasamentului suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național “Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura București - Domnești”, situate pe raza Municipiului Bucuresti – Sector 6, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1, la prezenta hotărâre;
2) aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, a listei cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza Municipiului București - Sector 6, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor în cuantum total de 2.098,5 mii lei, pentru un număr de 11 imobile, în suprafaţă totală de 5.078 mp teren, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre a Guvernului.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!