Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 06.08.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 19.08.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

Prin prezentul proiect de act normativ se propune a se aproba:

  1. actualizarea datelor de identificare, precum și a sumelor aferente despăgubirilor pentru un număr de 84 de imobile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1233/2010, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu anexa la prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului;
  2. aprobarea modificării pozițiilor nr. crt. 34, nr. crt. 181, nr. crt. 182, nr. crt. 185 și nr. crt. 255 și introducerea a opt noi imobile, respectiv 341, 342, 343, 1811, 1821, 1851, 1852 și 2551 astfel cum acestea au rezultat ca urmare a dezmembrării pozițiilor nr. crt. 34, 181, 182, 185 și 255
  3. completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1231/2010 cu cele  41 de imobile nou identificate care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Reabilitare DN 24 limita de județ Galați/Vaslui până la Crasna (km 51+000 - km 105+070) și DN 24B Crasna-Albița (DN 24B km 0+000 - km 47+881)”, în conformitate cu anexa la prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului;
  4. eliminarea unui nr. de 6 imobile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1233/2010, cu modificările și completările ulterioare, care deși au fost incluse în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 233/2010, având în vedere repoziționările realizate în cadrul coridorului ca urmare a definitivării planurilor parcelar și întocmirii documentației cadastrale s-au dovedit a nu fi afectate de lucrările de construire.

Raportul de evaluare pentru prezentul proiect de act normativ, respectiv pentru imobilele identificate la punctul 1 și 2 a fost întocmit de către expertul evaluator Nicolae Gradinaru, expert autorizat ANEVAR, nr. legitimație 12963, valabilă 2019,  conform Legii nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare, și a Deciziei nr. 380/2015/CC.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa


 

  

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!