Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 14.08.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 26.08.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Transportul pe calea ferată în trafic intern al mărfurilor periculoase se execută după aceleasi reglementări precum în traficul internaţional al acestor mărfuri, conform prevederilor Regulamentului privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), Apendice C la Convenţiei privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) semnată la Berna la 9 mai 1980  si modificată de Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999 ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001.

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, art. 2 alin (2), „Aplicarea în traficul intern pe căile ferate române a Regulamentului privind, transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID) şi a modificărilor acestuia se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei”.

Având în vedere gradul înalt de periculozitate pe care îl prezintă aceste transporturi pentru mediul înconjurător, populaţie si ţinând seama de problemele care apar pe parcursul acestora, a fost înfiinţat în cadrul OTIF (Organizaţia Interguvernamentală pentru Transporturile Internaţionale Feroviare) Comitetul de experţi pentru transportul mărfurilor periculoase (Comitetul de experţi RID). Acesta decide asupra propunerilor de modificare a prevederilor Regulamentului privind transportul internaţional feroviar de mărfuri periculoase (RID). Atunci când asemenea propuneri sunt supuse Comitetului de experţi RID, o treime din statele reprezentate în acesta poate solicita ca aceste propuneri să fie supuse Adunării generale în scopul luării unei decizii. În urma deciziilor acestui Comitet se modifică articole din Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID).

Aceste modificări se elaborează o dată la doi ani.

Prin prezentul ordin se propune preluarea amendamentului publicat de OTIF pe site-ul www.otif.org prin documentul OTIF/RID/NOT/2019, modificat prin Erata nr. NOT-RID-19004/8 martie 2019. Traducerea în limba română s-a realizat de către traducător autorizat, având la bază versiunea în limba franceză.

Precedentul amendament RID a fost preluat în legislaţia românească prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1183/21.07.2017 pentru publicarea acceptării amendamentului din 2015 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată de Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 şi 647 bis din 07.08.2017.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!