Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 20.08.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 2.09.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Proiectul de act normativ se referă la modificarea și completarea după caz, a denumirii, datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, ca urmare a măsurătorilor cadastrale și a reevaluării, în condiţiile legii și prevăzute în anexă, astfel:
- La nr. MF 38621, ”Teren punct de lucru CERONAV”, în suprafață de 2825,43 mp., se completează descrierea tehnică cu numărul Cărții Funciare (CF nr. 206332) și se modifică valoarea de inventar, conform Raportului de evaluare nr. 321/15.01.2019 întocmit de Cabinet insolvență, evaluare, audit, expertiză contabilă Tanasă Florentin-Emil, valoarea de inventar actualizată este de 2.280.301 lei.

- La nr. MF 38624, ”Teren Bază Nautică”, în suprafaţă de 8.700 mp, se completează descrierea tehnică cu numărul Cărții Funciare (CF nr. 201377), se modifică adresa și se modifică valoarea de inventar, conform Raportului de evaluare nr. 321/15.01.2019 întocmit de Cabinet insolvență, evaluare, audit, expertiză contabilă Tanasă Florentin-Emil, valoarea de inventar actualizată este de 10.312.046 lei.

- La nr. MF 153310, ”Teren”, în suprafaţă de 4.524,40 mp, se completează descrierea tehnică cu numărul Cărții Funciare (CF nr. 104016-C1), se modifică adresa și se modifică valoarea de inventar, conform Raportului de evaluare nr. 321/15.01.2019 întocmit de Cabinet insolvență, evaluare, audit, expertiză contabilă Tanasă Florentin-Emil, valoarea de inventar actualizată este de 1.606.861 lei.

- La nr. MF 153311, ”Cheu vertical D18-D19”, se modifică denumirea, din ”Cheu vertical D18-D19” în ”Cheu vertical D18 și parțial D19”, se modifică și se completează descrierea tehnică din Cheu neoperativ L = 130 ml, în ”Cheu vertical din Dana 18 și parțial Dana 19”, S. construită la sol = 894 mp, CF 104016-C2 și se modifică valoarea de inventar, conform Raportului de evaluare nr. 321/15.01.2019 întocmit de Cabinet insolvență, evaluare, audit, expertiză contabilă Tanasă Florentin-Emil, valoarea de inventar actualizată este de 415.498 lei.
Valoarea de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, rezultată în urma reevaluării este de 14.614.706 lei.

Realitatea datelor înscrise în anexa la proiect precum și oportunitatea promovării actului normativ aparțin inițiatorului, respectiv Ministerului Transporturilor prin Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV.
Bunurile imobile nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!