Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 25.09.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 07.10.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

 

I. Proiectul de act normativ se referă la modificarea codului de clasificație, denumirii, descrierii tehnice și la actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Spitalului General Căi Ferate Drobeta Turnu Severin, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 3 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a măsurătorilor topografice și a acțiunii de reevaluare, întocmită de către evaluator autorizat ANEVAR, precum și a Extraselor de Carte Funciară eliberate de către OCPI Mehedinți - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Drobeta-Turnu Severin, astfel:

A. Teren aferent Spitalului General Căi Ferate Drobeta Turnu Severin, b-dl. Carol I nr. 5-7, nr. MF 37217 înregistrat în inventar la poziția 37217, valoarea de inventar este de 1.033.576 lei.
Terenul îşi majorează valoarea cu 185.824 lei ca urmare a reevaluării, conform Raportului de evaluare nr. 84 BI/29.07.2019.
Valoarea de inventar actualizată este de 1.219.400 lei.
La terenul menționat mai sus se modifică şi descrierea tehnică, astfel:
În anexa nr. 16 la H.G. nr. 1705/2006 suprafaţa aferentă terenului este de 2762,25 mp.
În urma măsurătorilor topografice efectuate în vederea înscrierii în Extrasul de Cartea funciară nr. 55762, suprafaţa este de 2984 mp.

B. Spital - Nr. MF 37218, înregistrat în inventar la poziția 37218, cu valoarea de inventar de 309.172 lei.
Clădirea îşi majorează valoarea cu 1.939.338 lei ca urmare a reevaluării, conform Raportului de evaluare nr. 84 BI/29.07.2019.
Valoarea de inventar actualizată este de 2.248.510 lei.

C. Dispensar Policlinic - Nr. MF 37219 înregistrat în inventar la poziția 37219, cu valoarea de inventar de 166.730 lei.
Clădirea îşi majorează valoarea cu 1.855.550 lei ca urmare a reevaluării, conform Raportului de evaluare nr. 84 BI/29.07.2019.
Valoarea de inventar actualizată este de 2.022.280 lei.

D. Garaj, anexa - Nr. MF 37220 înregistrat în inventar la poziția 37220,
cu valoarea de inventar de 15.736 lei.
Clădirea îşi majorează valoarea cu 43.944 lei ca urmare a reevaluării, conform Raportului de evaluare nr. 84 BI/29.07.2019.
Valoarea de inventar actualizată este de 59.680 lei.
La acelaşi imobil se modifică codul de clasificaţie, cel înregistrat în Inventar este 8.25.07, noul cod de clasificaţie, conform precizărilor Anexei 3 din OMFP 1718, fiind 8.28.08.
E. Teren aferent Disp. Med. la Depou CF, nr. MF 37221, str. Dunării, nr. 2 înregistrat în inventar la poziția 37221, cu valoarea de inventar de 11.264 lei.
Terenul îşi majorează valoarea cu 3.886 lei ca urmare a reevaluării, conform Raportului de evaluare nr. 84 BI/29.07.2019.
Valoarea de inventar actualizată este de 15.150 lei.
La terenul menționat mai sus se modifică şi descrierea tehnică, astfel:
În inventar suprafaţa aferentă terenului este de 120 mp.
În urma măsurătorilor topografice efectuate în vederea înscrierii in Extrasul de Carte funciară nr. 50850, suprafața este de 95 mp.

F. Disp. Med. la Depou C.F. Nr. MF 37222 înregistrat în inventar la poziția 37222, cu valoarea de inventar de 52.287 lei.
Clădirea îşi majorează valoarea cu 75.693 lei ca urmare a reevaluării, conform Raportului de evaluare nr. 84 BI/29.07.2019.
Valoarea de inventar actualizată este de 127.980 lei.
La această clădire se modifică şi descrierea tehnică, astfel:
În inventar suprafața înregistrată este de 94,5 mp.
În urma măsurătorilor cadastrale efectuate în vederea înscrierii în Extrasul de Carte funciară nr. 50850 - C1, suprafaţa este de 89 mp.
Valoarea de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, rezultată în urma reevaluării este de 5.693.000 lei.
Realitatea datelor înscrise în anexa la proiect precum și oportunitatea promovării actului normativ aparțin inițiatorului, respectiv Ministerului Transporturilor prin Spitalul General Căi Ferate Drobeta Turnu Severin.

 

 

    

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!