Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 30.09.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 11.10.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

 

Procedurile de expropriere aplicabile sunt cele prevăzute de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, de Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, pentru acele imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aferent proiectului.

În conformitate cu art. 5 din Legea nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare, expropriatorul întocmește o documentație tehnico – economică cuprinzând coridorul de expropriere stabilit pe baza studiului de fezabilitate în varianta finală sau a documentațiilor de urbanism, după caz, şi lista proprietarilor imobilelor care constituie coridorul de expropriere așa cum rezultă din evidențele Agenției Naționale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov și București sau ale unităților administrativ – teritoriale, care cuprinde și sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit, având în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici.

Pentru prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului este necesară aprobarea sumei de 24.314 mii lei necesară despăgubiri imobilelor proprietate privată care urmează a fi supuse procedurii de expropriere, respectiv pentru un număr de 292 de imobile, în suprafață totală de 154.264 mp în conformitate cu anexa nr. 2 la proiectul de act normativ.

Suma de 24.314 mii lei aferentă imobilelor prevăzute în anexa nr. 2 la proiectul de Hotărâre a Guvernului, rezultă din rapoartele de evaluare întocmite în luna iunie 2019, de către experții autorizați ANEVAR, d-na Georgescu Geta-Stela și dl. Gridan Alexandru-Ionuț, având legitimațiile cu nr. 12766 și 18072, valabile pe anul 2019, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile legale în materie de expropriere, raportul de evaluare se întocmește avându-se în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 111, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora „expertul evaluator […] este obligat să se raporteze la expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 111, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”

Prin prezentul proiect de act normativ se propune:

      1) aprobarea completării planului de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes național “Lărgire la 4 benzi Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520)”, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut în anexa nr. 1;

      2) aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică, situate pe amplasamentul completat, a listei cuprinzând proprietarii de imobile proprietate privată supuse exproprierii, aflate pe raza localităților Berceni și Popești Leordeni din Județul Ilfov, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor în cuantum total de 24.314 mii lei, pentruun număr de 292 de imobile, având o suprafață totală de 154.264  mp, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul proiect de  hotărâre a Guvernului.

 

 

    

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!