Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 10.02.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 21.02.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

   

 

Urmare a Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranţa feroviară (reformare) din Pachetul IV Feroviar - Pilonul Tehnic, respectiv a transpunerii acesteia prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.73/2019 privind siguranţa feroviară, toate întreprinderile feroviare (operatorii de transport feroviar) şi administratorii de infrastructură feroviară vor fi supuşi aceloraşi cerinţe de siguranţă pentru a asigura un nivel ridicat de siguranţă feroviară în vederea obţinerii certificatului unic de siguranţă sau, după caz, a autorizaţiei de siguranţă.

       Conform prevederilor acestei directive, după eliberarea unui certificat unic de siguranță sau a unei autorizații de siguranță, autoritatea națională de siguranță trebuie să desfășoare activități de supraveghere în baza unei noi metode comune de siguranţă, pentru a verifica dacă în decursul operațiunilor feroviare se folosesc efectiv modalitățile sistemului de management al siguranței al operatorilor de transport feroviar şi al administratorilor de infrastructură feroviară și dacă toate cerințele necesare sunt respectate în permanență.

        În temeiul acestei directive, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranță pentru supravegherea de către autoritățile naționale de siguranță după eliberarea unui certificat unic de siguranță sau a unei autorizații de siguranță în conformitate cu Directiva (UE) 2018/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2012 al Comisiei.

        Conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. c) , art. 16 alin. (2) lit. j) şi art. 17 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR va aplica procesul de supraveghere stabilit prin Regulamentul delegat (UE) 2018/761 al Comisiei şi va stabili modalităţile sau procedurile interne pentru gestionarea procesului de supraveghere. De asemenea, ASFR va aplica acest proces de supraveghere şi pentru operatorii care efectuează servicii numai de manevră feroviară pe căile ferate din România, conform legislaţiei în vigoare.

       Supravegherea trebuie să vizeze în primul rând activitățile care sunt considerate de ASFR ca dând naștere celor mai grave riscuri sau pe cele în cazul cărora controlul riscurilor este cel mai precar. În acest scop, ASFR trebuie să elaboreze și să implementeze o strategie și unul sau mai multe planuri de supraveghere bazate pe riscuri, în care să indice modul în care își orientează activitățile și își stabilește prioritățile în scopul supravegherii.

 

 

  

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.00

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!