Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

UPDATE - 26.10.2020

 

Informații actualizate de interes pentru domeniul rutier

  • Guvernul britanic a publicat în data de 22 octombrie a.c. o serie de informații utile privind planurile acestuia legate de menținerea fluxurilor comerciale la sfârșitul perioadei de tranziție (începând cu 1 ianuarie 2021).

Informațiile respective prezintă interes și pentru operatorii români de transport rutier de marfă și conducătorii auto ai vehiculelor grele de marfă (HGV) și pot fi accesate la următorul link:

https://www.gov.uk/government/news/government-steps-up-plans-to-keep-trade-flowing-at-the-end-of-the-transition-period?s=08

Recomandăm celor interesați consultarea periodică a link-ului de mai sus, pentru a se informa cu privire la măsurile pe care le pregătește Guvernul britanic, măsuri care vizează inclusiv lansarea de campanii de comunicare pentru a ajuta transportatorii să se pregătească, precum și strategia de management al traficului în Kent în vederea evitării/reducerii blocajelor vehiculelor grele de marfă care călătoresc prin Kent pentru a ajunge către porturile comerciale ale UK.

Astfel, printre planurile Guvernului britanic se află și obligativitatea pentru toate vehiculele grele de marfă (HGV-uri) care utilizează traversările scurte (“Short Straits”) ale Canalului să obțină un permis digital de acces Kent (KAP), după completarea serviciului  „Check an HGV”. Acest lucru va asigura că șoferii HGV care vin pregătiți se pot deplasa ușor prin Kent către porturile comerciale din Marea Britanie.

Important de reținut că aceste planuri propun și amenzile pe care le riscă cei care nu respectă regulile.

Totodată, Guvernul britanic lansează o campanie de informare (radio/presă/publicitate digitală) pentru a se asigura că transportatorii sunt conștienți de modificările viitoare și au documentația corectă pentru fiecare etapă a călătoriei lor, reducând riscul întârzierilor la frontieră.

Potrivit informațiilor publicate de Guvernul britanic, va fi disponibil pentru transportatori și un manual în 14 limbi diferite, acționând ca un ghișeu unic pentru transportatorii din Marea Britanie și UE, oferindu-le informații și sfaturi cheie.

  • Informații actualizate utile publicate de autoritățile vamale franceze, de interes și pentru operatorii de transport rutier, pot fi consultate la următorul link:

https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Brexit/Guide-douanier-Preparation-au-Brexit-septembre-2020.pdf

 

UPDATE - 16.10.2020

 

Informații actualizate de interes pentru domeniul rutier

  • Ghid actualizat în luna octombrie privind noile reglementări vamale valabile începând cu 1 ianuarie 2021 publicat de autoritățile britanice în cadrul procesului de pregătire internă “The Border with the European Union” – de interes și pentru transportatori

https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model

  • Analiza publicată de autoritățile britanice în cazul concretizării celui mai negativ scenariu începând cu 1 ianuarie 2021 Worst Case Scenario for borders at the end of the transition period on 31 December 2020” – de interes și pentru transportatori

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/920675/RWCS_for_our_borders_FINAL.pdf

  • Comunicarea Comisiei Europene pe marginea procesului de pregătire internă pentru finalul perioadei de tranziție Pregătirea pentru schimbări Comunicare privind gradul de pregătire la sfârșitul perioadei de tranziție între Uniunea Europeană și Regatul Unit – COM(2020) 324 final din 9.7.2020:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0324&from=RO

  • avizele de pregătire publicate de Comisia Europeană în perspectiva perioadei post-tranziție:

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_ro

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer_protection_and_passenger_rights_ro.pdf

  • AVIZ CĂTRE PĂRȚILE INTERESATE RETRAGEREA REGATULUI UNIT ȘI NORMELE UE ÎN DOMENIUL ECHIPAMENTELOR SUB PRESIUNE TRANSPORTABILE - aviz din 5 iunie 2020

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/transportable-pressure-equipment_ro_4.pdf

  • Informații privind Acordul de retragere încheiat între Uniunea Europeană și Regatul Unit (care a intrat în vigoare la 1 februarie a.c. și prevede o perioadă de tranziție până la 31 decembrie 2020):

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_ro

  • Informații privind pregătirile în vederea încheierii unui viitor parteneriat între UE și Regatul Unit

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership_ro

  • Informațiile generale publicate pe site-ul MAE în atenția cetățenilor români și britanici privind perioada de tranziție și post-tranziție https://www.mae.ro/brexit

 

UPDATE - 24.03.2020

 

Pentru a veni în sprijinul tuturor părților interesate, Comisia Europeana actualizează fișele informative pentru fiecare sector, denumite în continuare avize pentru pregătire (notices for readiness), care pot fi consultate la adresa:  https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_en ,

- aceste avize vor fi traduse pe parcurs și în limba română,

- până la acest moment, au fost publicate avize care acoperă următoarele domenii:

 

UPDATE – 06.11.2019

Vă informăm că în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicat  REGULAMENTUL (UE) 2019/1795 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2019 de modificare a Regulamentelor (UE) 2019/501 și (UE) 2019/502 în ceea ce privește perioadele lor de aplicare.

Textul Regulamentului este disponibil la următorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1795&from=EN

 

UPDATE - 16.10.2019 - descarcare

 

UPDATE - 26.09.2019 - descarcare

 

UPDATE - 03.04.2019

Vă informăm că a fost publicat  în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  REGULAMENTUL (UE) 2019/501 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 martie 2019 privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri și de persoane cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune.  

 

Textul regulamentului poate fi accesat la http://bit.ly/dtrbrexit 

 

.............................................................................................................................................

 

Comisia Europeană (COM) a creat o pagină de internet – intitulată Pregătirea Brexit / Brexit Preparedness - referitoare la inițiativele COM care țin de pregătirile interne ale UE27 (Uniunea Europeană fără Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord) în context Brexit.

 

Este indicat ca instituțiile și persoanele interesate din statele membre ale UE27 să consulte regulat, în permanență, această pagină de internet și să utilizeze informațiile disponibile aici.

Pagina conține comunicări ale departamentelor COM privind implicațiile juridice și practice ale retragerii Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (RU) din Uniunea Europeană (UE) în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în diverse domenii, inclusiv transporturi.

 

La 29 martie 2017, RU a notificat Consiliului European intenția sa de a părăsi UE. Cu excepția cazului în care un acord ratificat de retragere stabilește o altă dată sau Consiliul European, în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și de comun acord cu RU, hotărăște în unanimitate că tratatele încetează să se aplice la o dată ulterioară, legislația primară și secundară a UE va înceta să se aplice în RU începând cu data de 30 martie 2019, ora 00:00, ora Europei centrale (CET) (“data retragerii”). RU va deveni din acel moment o țară terță.

 

Aceste anunțuri, care vizează pregătirea cetățenilor și a părților interesate pentru retragerea RU, stabilesc consecințele într-o serie de domenii politice. (Sursa: Comisia Europeană)

 

Pentru mai multe informații accesați pagina de internet a COM: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!