Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

QA

Acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord (UK) din Uniunea Europeană (UE) prevede o perioadă de tranziție până la 31 decembrie 2020

pe parcursul căreia UK respectă în continuare acquis-ul Uniunii, inclusiv Politica comercială a UE.

Începând cu 1 ianuarie 2021, posibilitățile și condițiile pentru ca operatorii de transport din UE și din UK să presteze servicii între UE și UK se vor schimba, acestea depinzând în mare măsură de rezultatul negocierilor dintre UE și UK privind viitorul parteneriat.

În 24 decembrie 2020, după negocieri intense, care au vizat și domeniul transporturilor rutiere, Comisia Europeană a ajuns la un acord de principiu cu Regatul Unit cu privire la condițiile viitoarei sale cooperări cu Uniunea Europeană. Comunicatul de presă al Comisiei Europene (în limba engleză), precum și alte documente legate de Acordul  de Comerț și Cooperare UE-UK, inclusiv textul integral al Acordului pot fi accesate la următorul link:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531

Intrarea în vigoare a Acordului comercial și de cooperare este o chestiune de urgență specială. Având în vedere circumstanțele excepționale (inclusiv faptul că negocierile au putut fi finalizate doar într-un stadiu foarte târziu înainte de expirarea perioadei de tranziție), Comisia Europeană a propus aplicarea Acordului în mod provizoriu, începând cu 1 ianuarie 2021.

Atragem atenția că, în contextul incertitudinilor legate de negocierile sus-menționate, Comisia Europeană a propus în 10 decembrie 2020, pentru eventualitatea absenței unui acord (scenariul “no-deal”), și o serie de măsuri de contingență, care vizau asigurarea unei conectivități de bază, temporare, după finalul perioadei de tranziție inclusiv în ceea ce privește transportul rutier de mărfuri și de persoane. Urmare parcurgerii procedurii legislative la nivelul UE, în 28 decembrie 2020 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Regulamentul (UE) 2020/2224, care poate fi accesat la următorul link:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2224&from=EN

Atenție! Regulamentul s-ar aplica din 1 ianuarie 2021 numai în cazul în care, până la acea dată, nu a intrat în vigoare sau, după caz, nu se aplică cu titlu provizoriu un acord care reglementează transportul rutier încheiat cu Regatul Unit (a se vedea art. 12 din Regulament).

Prin urmare, în condițiile în care procedurile UE și UK vor fi finalizate astfel încât Acordul comercial și de cooperare să se aplice (cu titlu provizoriu) începând cu 1 ianuarie 2021, semnalăm mai jos principalele elemente referitoare la transportul rutier ale proiectului de Acord, astfel cum sunt prezentate în informarea Comisiei Europene din 24 decembrie 2020 (lista detaliată a Întrebărilor și Răspunsurilor Comisiei Europene pe marginea Acordului poate fi accesată la următorul link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2532):

  1. Vor avea operatorii de transport rutier aceleași drepturi să opereze între și în interiorul UE și UK?

Începând cu 1 ianuarie 2021, companiile din UK nu vor mai deține o licență UE sau nu vor putea efectua servicii de transport în cadrul Uniunii ca parte a pieței unice.

Proiectul Acordului de comerț și cooperare UE-UK prevede acces “point-to-point” fără contingent (“quota-free”) între UE și UK pentru operatorii care transportă mărfuri pe calea rutieră. Camioanele britanice vor putea ajunge în UE și se vor putea întoarce din UE, inclusiv atunci când nu sunt încărcate. Aceleași drepturi sunt conferite transportatorilor UE care călătoresc din orice punct în UE către UK și înapoi din UK oriunde în UE

Camioanele UK și UE vor putea, de asemenea, să efectueze până la două operațiuni suplimentare pe teritoriul celeilalte părți, după ce vor trece frontiera.

Acest lucru va permite transportatorilor UE care transportă o încărcătură către UK să efectueze două operațiuni de cabotaj în UK, limitând astfel riscul de a călători înapoi în UE fără încărcătură.

Pentru transportatorii UK, aceste operațiuni suplimentare pot fi compuse din două operațiuni cross-trade” (adică operațiuni de transport între două state membre) sau o operațiune “cross-trade” și o operațiune de „cabotaj” (adică o operațiune de transport între două puncte ale unui singur stat membru). Dispoziții speciale sunt prevăzute în cazul Irlandei, deoarece transportatorii nord-irlandezi vor putea efectua două operațiuni de cabotaj în Irlanda.

Acordul prevede, de asemenea, drepturi depline de tranzit pe teritoriile fiecăreia dintre Părți (pentru a ajunge în țări terțe sau în alte părți ale teritoriului lor).

  1. Conține proiectul de Acord comercial și de cooperare dispoziții specifice privind siguranța rutieră și concurența loială între transportatori?
  2. Toți operatorii, șoferii și vehiculele implicate în deplasările transfrontaliere vor fi supuși unor standarde înalte comune stabilite în acord, care sunt specifice sectorului transportului rutier de mărfuri. Acestea includ în special condițiile de lucru ale șoferilor, nivelul de calificare al acestora, cerințele tehnice pentru vehicule și condițiile minime pentru ca operatorii să obțină o licență. Astfel de condiții sunt esențiale pentru a asigura o concurență loială, condiții bune de lucru pentru șoferi și un nivel ridicat de siguranță rutieră. În plus, concurența loială și prevederile sociale care se aplică întregului acord se vor aplica și sectorului transportului rutier de mărfuri.
  3. Există dispoziții speciale care să asigure continuarea transportului rutier de mărfuri între Irlanda și restul UE?

Acordul permite drepturi depline de tranzit. Aceasta înseamnă că operatorii UE pot traversa Marea Britanie pentru a ajunge în UE sau în alte țări terțe, din Irlanda (așa-numitul „pod terestru”). În mod similar, operatorii UK pot tranzita teritoriul UE pentru a ajunge în alte părți ale UK (de exemplu, Irlanda de Nord) sau țări terțe. Aceste prevederi vor permite continuarea legăturilor logistice între Irlanda și restul UE prin Regatul Unit. Întreprinderile irlandeze vor putea continua să utilizeze aceste rute comerciale, cu excepția cazului în care decid să folosească rute directe către restul UE pe mare sau aerian. Operatorii cu sediul în Irlanda și în Irlanda de Nord vor putea, de asemenea, să efectueze două operațiuni de cabotaj pe teritoriul celuilalt.

  1. Vor putea opera serviciile cu autobuzul între UE și UK ca și înainte?

Proiectul Acordului UE-UK va permite serviciilor internaționale regulate cu autobuzul să continue să facă legătura între UE și UK. Prevederile sale reflectă dispozițiile Protocolului privind serviciile regulate și serviciile regulate la Acordul multilateral Interbus, care se așteaptă să intre în vigoare în 2021. Când va intra în vigoare Protocolul, dispozițiile echivalente din Acord nu se vor mai aplica.

Serviciile internaționale ocazionale vor fi acoperite de Acordul multilateral Interbus din 2002. UK va adera la acest acord la 1 ianuarie 2021.

NOTĂ IMPORTANTĂ!

Cerințele și condițiile concrete (inclusiv documentele necesare) în care vor putea fi efectuate operațiunile de transport rutier de mărfuri și persoane în baza Acordului începând cu 1 ianuarie 2021 sunt detaliate în partea dispozitivă și în anexele la Acord:

https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en

Sunt detaliate atât cerințele pe care trebuie să le îndeplinească operatorii de transport rutier de mărfuri (ex. cu privire la accesul la ocupație/deținerea licenței comunitare în ceea ce privește operatorii UE, detașarea conducătorilor auto), conducătorii auto (ex. deținerea certificatului de competență profesională corespunzător*, regulile privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă, timpul de lucru al lucrătorilor mobili, utilizarea tahografelor), vehiculele utilizate pentru transportul rutier de mărfuri (mase și dimensiuni, cerințe privind tahograful).

În ceea ce privește transportul rutier de persoane, proiectul de Acord conține prevederi detaliate privind condițiile de furnizare a serviciilor, procedura de autorizare a serviciilor regulate, procedura de reînnoire și de modificare a autorizației, documentele care trebuie păstrate la bordul vehiculului, un nou model de autorizație. 

* Reamintim faptul că au fost publicate și actualizate o serie de avize de pregătire de către Comisia Europeană ( https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_ro ), inclusiv cel referitor la certificatele de competență profesională ale operatorilor de transport / managerilor de transport / conducătorilor auto ( https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/road_transport_ro_0.pdf ), care recomandă operatorilor de transport rutier din UE să se asigure că atât ei, cât și conducătorii lor auto dețin certificate de competență profesională eliberate în UE, și nu în Regatul Unit.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va actualiza în continuare informațiile în funcție de elementele de noutate relevante care vor apărea cu privire la intrarea în vigoare a Acordului.

Părțile interesate sunt invitate în continuare să consulte documentele publicate de către Comisia Europeană pe pagina de internet dedicată pregătirilor în vederea încheierii perioadei de tranziție, pentru a efectua propria evaluare a riscurilor și pentru a pune în aplicare propriile măsuri de pregătire, având în vedere situația lor individuală.

Autoritățile britanice actualizează periodic Ghidul “Transporting goods between Great Britain and the EU from 1 January 2021: guidance for hauliers and commercial drivers” (https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-from-1-january-2021-guidance-for-hauliers ), disponibil și în limba română: https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-from-1-january-2021-guidance-for-hauliers.ro .

Astfel cum am semnalat anterior, începând cu 1 ianuarie 2021 se vor produce o serie de schimbări inevitabile. Operatorii de transport vor fi afectați de modificarea formalităților vamale necesare la trecerea frontierei dintre Regatul Unit și UE(cu excepția Irlandei de Nord, care, în conformitate cu Protocolul privind Irlanda și Irlanda de Nord, va rămâne aliniată la un set limitat de norme ale Uniunii, astfel încât să se evite verificările vamale și controalele de pe insula Irlanda). Pentru evitarea blocajelor, părțile interesate sunt rugate să se informeze în prealabil cu privire la procedurile, ghidurile și planurile de management la frontiere pregătite atât de autoritățile britanice competente, cât și de autoritățile statelor membre ale Uniunii Europene, în special ale celor care au frontieră directă cu Marea Britanie.

La nivelul Comisiei Europene funcționează Centrul de contact Europe Direct ( https://europa.eu/european-union/contact/europe-direct-answering-your-questions-about-eu_en ), un serviciu de contact pentru cetățeni, întreprinderi și alte părți interesate, care va putea fi accesat și pentru eventuale întrebări legate de BREXIT (gratuit prin telefon sau prin e-mail în toate cele 24 de limbi ale UE). Se va acorda prioritate oferirii de răspunsuri rapide la întrebările legate de Brexit, în timpul programului normal de lucru, în timpul zilelor lucrătoare. Toate cererile legate de Brexit, trimise prin intermediul formularului web EDCC, în perioada oficială de închidere a EDCC, între 28 decembrie 2020 și 1 ianuarie 2021, vor fi tratate cu maximă urgență după redeschiderea EDCC, pe 4 ianuarie 2021. O trimitere la materialul informativ legat de Brexit va fi, de asemenea, inclusă în răspunsul automat către cetățenii care contactează EDCC în perioada de închidere.

Pentru accesarea unor informații integrate și link-uri utile pe problematica BREXIT, recomandăm și consultarea platformei  brexit.gov.ro !”

Click to listen highlighted text!