Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Consiliul interministerial (Consiliu)

 

  • Componența Consiliului interinstituţional creat pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale este stabilită în temeiul prevederilor articolului 13 alin.1 din OUG nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

În prezent componenţa Consiliului interinstituţional este alcătuită din reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, Departamentului pentru Afaceri Europene, Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Economiei, Departamentului pentru Comerţ Exterior din subordinea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor, Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. 

 

  • Consiliului interinstituţional este coordonat de Ministerul Afacerilor Externe, prin conducătorul Oficiului pentru Implementarea Sancţiunilor Internaţionale. Ministerul Afacerilor Externe asigură şi secretariatul Consiliului interinstituţional.

Reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor publice care participă la lucrările Consiliului interinstituţional sunt desemnaţi de către conducătorii acestor instituţii.

 

  • Consiliului interinstituţional are următoarele atribuţii:

a) asigură cadrul de consultare în vederea armonizării activităţilor autorităţilor şi instituţiilor publice române în domeniul punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale;

b) asigură cadrul de consultare între autorităţile şi instituţiile publice române pentru fundamentarea poziţiei României în adoptarea, modificarea, suspendarea sau încetarea sancţiunilor internaţionale;

c) elaborează şi emite, la cererea autorităţii competente sesizate, avize consultative pentru fundamentarea unor decizii legate de aplicarea sancţiunilor internaţionale;

d) prezintă primului-ministru şi Preşedintelui României recomandări cu privire la oportunitatea preluării în dreptul intern a unor sancţiuni internaţionale care nu au caracter obligatoriu;

e) prezintă ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe an, informări privind măsurile adoptate de România în vederea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale, pentru fundamentarea rapoartelor primului-ministru;

f) asigură, ori de câte ori este posibil, informarea persoanelor fizice şi juridice care deţin sau au sub control bunuri, în legătură cu iminenţa adoptării sancţiunilor internaţionale, pentru a permite, de la momentul adoptării şi fără întârziere, punerea în aplicare a acestora.

 

  • Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului interinstituţional, înfiinţat pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul punerii în aplicare în România a sancţiunilor internaţionale a fost aprobat prin HG nr.1541/2009.

 

Coordonarea la nivelul Ministerului Transporturilor

Coordonarea supravegherii aplicării sancţiunilor internaţionale privind restricţii de transport în domeniul de activitate al Ministerului Transporturilorse realizează prin Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale (DAERI), în colaborare şi cu sprijinul direcţiilor de transport din cadrul ministerului şi, în funcţie de specificul sancţiunii internaţionale, cu celelalte direcţii sau compartimente din minister și Direcţia Juridică,  în situaţia în care în procesul de coordonare a supravegherii apar probleme care necesită o analiză şi interpretare juridică. 

 

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!