Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

 

Proiecte transport feroviar 2015

 

Conform Legii bugetului de stat 186/2014, principalele obiective de investiţii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" SA finanţate de la bugetul de stat pe anul 2015 sunt următoarele:

A. Lucrări de reabilitare tronsoane de cale ferata (inclusiv lucrări de electrificare)


În cadrul acestui program sunt incluse lucrari si studii care au ca obiectiv reabilitarea unor secţiuni de cale ferată care însumează o lungime de circa 1300 km, după cum urmează:

A.1. Sectiunea Fetesti – Constanta
- finanţată iniţial prin împrumut JBIC;
• finalizarea lucrărilor de reabilitare la parametri de coridor pan-european a secţiunii de 79 km, cu o alocaţie in anul 2015 de 1 mil. lei;


A.2. Doaga – Tecuci – Barbosi
• continuarea lucrărilor de electrificare a liniei duble Tecuci-Barboşi, inclusiv cele pentru dispeceratul de coordonare a activităţii in complexul cf Galati, ceea ce va conduce la un consum mai redus de energie pentru tracţiunea trenurilor, reducerea timpilor de mers si creşterea siguranţei circulaţiei, cu o alocaţie în anul 2015 de 4 mil. lei;


A.3. Linia noua Valcele – Ramnicu Valcea
- lungime de 39,5 km;
• lucrările la acest tronson de cale ferata vor contribui la reducerea distanţei Bucureşti – Sibiu cu 117 km; condiţiile impuse de strategia fiscal-bugetară au determinat neasigurarea sursei de finanţare pentru anul 2015.

 

Suma totala alocata in anul 2015 investiţiilor anterior menţionate, finanţate exclusiv de la bugetul de stat este de 5 mil. lei


A.4. Tronsonul Frontiera - Curtici – Sighişoara – Brasov - Predeal: (finanţare Fondul de Coeziune (FC) şi buget de stat); lucrările de modernizare pe acest tronson pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h sunt abordate in 6 secţiuni:

Frontieră – Curtici - Arad – km 614
- lungime de 41,2 km;
• suma aprobată în bugetul anului 2015 este de 220,913 mil. lei;
Km 614 – Simeria
- lungime de 143,954 km;
• suma aprobată în bugetul anului 2015 este in valoare de 911,625 mil lei
Simeria – Coslariu
- lungime de 74,4 km;
• suma aprobată în bugetul anului 2015 este in valoare de 594,093 mil lei;
Coslariu – Sighisoara
- lungime de 89,5 km;
• suma aprobată în bugetul anului 2015 este in valoare de 871,880 mil. lei;
Brasov -Sighisoara
- lungime de 130 km;
- asistenţă tehnică având ca scop împărţirea în 3 secţiuni a liniei, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h
• suma aprobată în bugetul anului 2015 este in valoare de 0,579 mil. lei;
Brasov – Predeal
- lungime 26,9 km
- studiu de solutii alternative la studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii "Reabilitarea liniei de cale ferata Predeal-Brasov pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h"
• suma aprobată în bugetul anului 2015 este in valoare de 0,106 mil. lei;

 

A.5. Tronsonul Arad – Timisoara – Caransebes – Craiova - Bucuresti: (finanţare TEN-T/Fondul de Coeziune (FC) şi buget de stat); studiile de fezabilitate pentru modernizarea tronsonului urmează a fi abordate in 3 secţiuni

Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniei feroviare Caransebeș-Timișoara-Arad
- lungime 155 km
• suma aprobată în bugetul anului 2015 este in valoare de 14,502 mil. lei;

Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebes"
- lungime 226 km
• suma aprobată în bugetul anului 2015 este in valoare de 12,030 mil. lei;

Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei feroviare Bucureşti-Videle-Roşiori-Caracal-Craiova
- lungime 209 km
• suma aprobată în bugetul anului 2015 este in valoare de 67,103 mil. lei;


B. Staţii de cale ferată


B.1. Modernizarea unor staţii de cale ferată din România
- Programul include modernizarea a 15 staţii de cale ferata situate in reşedinţe de judeţ - Giurgiu, Slatina, Piteşti, Râmnicu Vâlcea, Resiţa Sud, Sfântu Gheorghe, Târgu Mureş, Vaslui, Botoşani, Piatra Neamţ, Bistriţa, Zalău, Brăila, Călăraşi, Slobozia;
• suma aprobată în bugetul anului 2015 este in valoare de 80,549 mil. lei (finanţare FEDR şi buget de stat);

C. Reabilitare poduri


C.1. Podurile peste Dunare, linia cf 800, Bucureşti – Constanta, km 152+149 (pod Borcea) si km 165+817 (pod Dunarea)
- lucrările la aceste poduri se desfasoara pe o lungime de 2,554 km (968 m - Borcea, 1.596 m – Dunarea);
• suma aprobată în bugetul anului 2015 este de 123,087 mil. lei (finanţare FC şi buget de stat);
C.2. Reabilitare poduri, podeţe si tuneluri de cale ferată
- acest program include un total 96 de obiective din care: 48 poduri, 40 podeţe, 8 tuneluri;
• suma aprobată în bugetul anului 2015 este de 179,416 mil. lei (finanţare FEDR şi buget de stat);
D. Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată
- acest program include un număr de 112 treceri la nivel cu calea ferată situate pe raza a 37 judeţe;
• suma aprobată în bugetul anului 2015 este de 15 mil. lei (finanţare FEDR şi buget de stat);
E. Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite
- acest proiect include implementarea unui astfel de sistem intr-un număr de 21 locaţii situate in 18 judeţe, conectate la un post de comanda central;
• suma aprobată în bugetul anului 2015 este de 15 mil. lei (finanţare FEDR şi buget de stat);
F. Modernizarea instalaţiilor de centralizare electromecanica
- acest program include instalatiile de la sectiile Lugoj - Ilia si Siculeni –Adjud;
• suma aprobată în bugetul anului 2015 este de 54,646 mil. lei (finanţare FEDR şi buget de stat);


G. Proiect pilot ERTMS


- Proiectul va fi realizat pe tronsonul Buciumeni – Brazi (37 km) de pe linia Bucureşti
– Ploiesti, parte a Coridorului IV. Aceasta va fi prima implementare a unui sistem de semnalizare si de management de trafic modern, care este adoptat de UE ca sistem care sa asigure interoperabilitatea feroviara (lucru nerealizat de sistemele clasice de semnalizare existente in diferite tari);
• suma aprobată în bugetul anului 2015 este in valoare de 80,888 mil. lei (FC şi buget de stat);


H. Redeschiderea circulaţiei feroviare pe podul nou de cale ferata peste râul Argeş, linia cf Bucureşti - Giurgiu intre staţiile cf Vidra si Gradiştea
• suma aprobată în bugetul anului 2015 in valoare de 1,000 mil. lei (FEDR şi buget de stat);


I. Reabilitarea liniei de cale ferata Bucureşti-Constanţa, tronsonul Băneasa-Feteşti, lucrări în staţia Feteşti
• suma aprobată în bugetul anului 2015 este in valoare de 20 mil. lei (FC şi buget de stat);


J. Centralizare electronica in staţia CF Videle
• suma aprobată în bugetul anului 2015 este in valoare de 42,261 mil. lei (FEDR şi buget de stat);

 

K. Modernizarea liniei de cale ferata pe tronsonul Craiova - Piatra Olt - Pitesti (Faza - Studiu de fezabilitate)
• suma aprobată în bugetul anului 2015 este in valoare de 45,622 mil lei (FEDR şi buget de stat);


L. Achizitie de echipamente IT si software informatic pentru imbunatatirea capacitatii administrative
• suma aprobată în bugetul anului 2015 este in valoare de 1,528 mil lei (FEDR şi buget de stat);


M. Implementarea unui sistem de telegestiune a energiei electrice si de compensare a factorului de putere in substatiile de tractiune
• suma aprobată în bugetul anului 2015 este in valoare de 5 mil lei (FEDR şi buget de stat);


N. Lucrări de reparaţii capitale (expertiză, proiectare, execuţie)
• acest program include proiecte de reparaţii capitale la infrastructura feroviara publica si îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţa circulaţiei. Suma totala alocată pentru anul 2015 de la bugetul de stat este de 15, 065 mil. lei.Proiecte Transport cu Metroul 2015

 

Activitatea de investiţii a SCTMB METROREX SA, este orientată în anul 2015 cu predilecţie spre continuarea investiţiilor începute în anii anteriori, în vederea finalizării investiţiilor în termenele propuse si asigurarea unui transport a călătorilor în condiţii de siguranţă şi confort.


Obiectivele la care se lucrează în acest an, sunt următoarele:

 

1) Racorduri la reţeaua de metrou din Bucureşti, tronson I Nicolae Grigorescu 2 –Anghel Saligny şi tronsonul II Gara de Nord 2 – Basarab – Laminorului – Lac Străuleşti

În cadrul acestei Magistrale se lucrează pe tronsonul II Gara de Nord 2 – Basarab – Laminorului – Lac Străuleşti, la:
-secţiunea Parc Bazilescu (PS Zarea) - Străulești, care are o lungime de 1,89 km şi 2 stații. Aceasta face obiectul unei aplicații de finanțare din Programul Operaţional Sectorial –Transport 2007-2013 şi va fi finanţată până la finalizare din Programul Operational Investitii Majore 2014-2020, şi
-secțiunea Depoul şi Parcarea Străulești cu o lungime de 0,35km, care dispune doar de finanţare locală.

Proiectul Magistrala 4: Racordul 2. Secțiunea Parc Bazilescu (PS Zarea) – Străulești este un proiect de sine stătător, reprezintând ultima etapă de punere în funcțiune cu călători a Racordului 2 al Magistralei 4 de metrou din București, termenul de punere în funcţiune fiind prevăzut pentru finele anulului 2016.

Sumele disponibile pentru acest obiectiv Conform Legii Bugetului de Stat pe anul 2015, nr. 186-2014, sunt de 224.136 mii lei, din care:
-Surse Proprii 9.000 mii lei
-Investiţii ale agenţilor economici cu capital parţial sau integral de stat 3.000 mii lei
-Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) 212.136 mii lei


2) Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon

Secţiuni pe care se lucrează:
Secţiunea 1, Râul Doamnei - Eroilor (PS Opera), inclusiv staţia şi depoul Valea Ialomiţei şi Secţiunea 3, Iancului - Pantelimon
Magistrala va realiza legătura între vestul oraşului şi zona de est, prin centru, respectiv cartierele Drumul Taberei şi Pantelimon, are o lungime de 16,2 kilometri, 22 de staţii şi două depouri şi oferă o capacitate maximă de transport de 50.000 călători/oră/sens. Pentru punerea în funcţiune a acestei magistrale vor fi achiziţionate 43 de trenuri noi de metrou. Realizarea proiectului este structurată pe 3 secţiuni: Râul Doamnei - Eroilor (PS Opera), inclusiv staţia şi depoul Valea Ialomiţei, cu termen de punere în funcţiune în 2016, Piaţa Iancului (Traian) - Pantelimon, cu termen de finalizare în 2018, şi Eroilor - Universitate - Piaţa Iancului (Traian), funcţională în anul 2020.
Pe secţiunea Râul Doamnei - Eroilor, inclusiv staţia, depoul şi galeria de legătură Valea Ialomiţei, lucrările se află într-un stadiu avansat de execuţie şi urmează ca punerea în funcţiune să aibă loc la sfârşitul anului 2016.
Pe secţiunea 3, Iancului – Pantelimon, se execută activităţi de proiectare precum şi de realizare a documentaţiei de achiziţie de lucrări.

Pentru lucrările de execuţie a secţiunilor 1 şi 3, s-a obţinut finanţare de la Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial - Transporturi , 2007-2013.
Sumele disponibile pentru acest obiectiv Conform Legii Bugetului de Stat pe anul 2015, nr. 186-2014, sunt de 1.225.224 mii lei, din care:
- Secţiunea 1:
-Surse Proprii 1.000 mii lei
-Transferuri pentru finanţarea proiectului de investiţii la metrou 23.316 mii lei
-Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) 946.930 mii lei
- Secţiunea 3:
-Surse Proprii 2.100 mii lei
-Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă 14.646 mii lei
-Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) 237.232 mii lei

 

3) Modernizarea instalaţiilor pe magistralele 1, 2, 3 şi Tronsonul de Legătură de metrou

În cadrul acestui obiectiv de investiţii în anul 2015 a fost continuată activitatea de înlocuire a unor parţi din instalaţii (activitate începută în anul 2004), prin introducerea în planul de achiziţii a următoarelor lucrări de modernizare:
-instalaţii de control acces;
-instalaţii de ventilaţie;
-cale de rulare;
-instalaţii sanitare;
-instalaţii electrice.
Demersurile pentru încheierea contractelor pentru lucrarile enumerate se află în procedura de achiziţii în diverse stadii.

Pentru aceste lucrări s-a obţinut finanţare de la Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial - Transporturi , 2007-2013.
Sumele disponibile pentru acest obiectiv Conform Legii Bugetului de Stat pe anul 2015, nr. 186-2014, sunt de 180.763 mii lei, din care:
-Surse Proprii 4.300 mii lei
-Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) 176.463 mii lei

 

4) Legătura reţelei de metrou cu aeroportul Henri Coandă Otopeni
Acesta asigură legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă -Otopeni. Linia de metrou va fi utilă pentru zone de mare interes public: expoziţionale, de business, de agrement, supermarketuri şi zone rezidenţiale şi va forma un coridor între centrul Bucureştiului şi aeroporturile care asigură legătura cu oraşul.
Prin executarea acestei linii, metroul realizează o legătură rapidă cu două moduri de transport vitale ale economiei - calea ferată şi transport aerian.
Magistrala 6 va avea o lungime totală de 16 kilometri, 12 staţii şi un depou pentru asigurarea mentenanţei, iar pentru punerea în funcţiune este prevăzută achiziţia a 21 de trenuri noi de metrou.
Sumele disponibile pentru acest obiectiv Conform Legii Bugetului de Stat pe anul 2015, nr. 186-2014, sunt de 13.264 mii lei, din care:
-Surse Proprii 6.289 mii lei
-Transferuri pentru finanţarea proiectului de investiţii la metrou 3.975 mii lei
-Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă 3.000 mii lei


5) Magistrala 2 Berceni - Pipera
Pentru anul 2015 este programată proiectarea pentru execuţia celui de-al doilea acces la Staţia Tineretului. Pentru această operaţiune, vor fi alocate sume din surse proprii Metrorex.

 

6) Gara de Nord - Gara Progresu
Acţiunea privind elaborarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate a fost aprobată pe lista obiectivelor ce urmează să fie finanţate în cadrul programului de cooperare elveţiano - român printr-un grant acordat de Elveţia.
De asemenea, a fost aprobată propunerea finală de proiect de finanţare în baza acordului-cadru semnat între Guvern şi Consiliul Federal Elveţian, pentru "Studiu de prefezabilitate (SPF) şi studiu de fezabilitate (SF) pentru construcţia Liniei 4 de metrou 'Tronsonul Gara de Nord - Gara Progresu''.
A fost finalizată documentaţia tehnică şi caietul de sarcini pentru licitaţia privind elaborarea studiului de prefezabilitate şi fezabilitate urmând demararea procedurilor de achiziţie.
Pâna la finalizarea studiului de prefezabilitate, caracteristicile provizorii ale magistralei sunt urmatoarele:
-lungime totală de 10,6 kilometri,
-14 staţii şi un depou pentru asigurarea mentenanţei, iar pentru punerea în funcţiune este prevăzută achiziţia a 10 trenuri noi de metrou, urmând ca soluţia optimă din studiu sa traseze caracteristicile finale. Punerea în funcţiune este estimată a se realiza în anul 2025.
Pentru anul 2015, nu sunt prevăzute sume în buget pentru desfăşurarea acestor activităţi, plăţile urmând a se efectua începînd cu anul 2016, în concordanţă cu programul de proiectare şi predare a livrabilelor.
Prin extinderea liniei 4 de la Gara de Nord la Gara Progresu, se va realiza cea mai mare şi importantă linie de metrou pe diametrala nord - sud a oraşului, care va lega Aeroporturile Internaţionale Bucureşti Otopeni şi Bucureşti Băneasa cu gările de cale ferată Băneasa, Basarab, Gara de Nord şi Gara Progresu şi, implicit, interconectarea cu transportul public de suprafaţă.

 

7) Dotări independente
În anul 2014, a fost semnat contractul de achiziţie a 8 trenuri pentru completarea parcului de vagoane.
Sumele disponibile pentru acest obiectiv Conform Legii Bugetului de Stat pe anul 2015, nr. 186 -2014, sunt de 219.171 mii lei, din Fonduri nerambursabile (Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile – FEN).

 

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!