Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
 

Total alocări 2018:  508,329 mil lei (aprox. 110,506 mil. Euro)

 

Principalele proiecte:

 1. ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE NAVIGAȚIE PE FLUVIUL DUNĂREA ȘI PE CANALELE NAVIGABILE

 

A.1. Canal navigabil Dunăre – Marea Neagră

 • La deschiderea navigaţiei pe Canalul Dunăre – Marea Neagră, în anul 1984, erau executate numai lucrările minime necesare desfăşurării traficului naval. Lucrările rămase de finalizat constau în protecția și consolidarea malurilor înalte, iar în anul 2015 se execută lucrări pe malul drept, km 43+387 – 43+820,9. Nefinalizarea lucrărilor, natura rocilor, influenţa factorilor hidrometeorologici (vânt, ploi, zăpezi) şi a ciclurilor repetate de îngheţ – dezgheţ, pot produce alunecări, prăbuşiri, cu implicaţii majore asupra stabilităţii generale a malurilor, care pot conduce la obturarea şenalului navigabil cu materiale desprinse din taluz şi transportate în canal, precum şi la deteriorarea lucrărilor deja executate. Finanțarea este asigurată de la bugetul de stat, în limita fondurilor alocate. Obiectivul de investiții a fot aprobat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 300/1978.
 • Valoare: 1.109,369 mil. lei (334 mil Euro)
 • Perioada de realizare: 1978 - 2030
 • Suma alocată în 2018 este de 3,065 mil. lei;

 

A.2. Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre, pe sectorul Călărași - Brăila

 • Pe sectorul de Dunăre situat între Călărași și Brăila (km 375 – km 175) există aproximativ 10 puncte critice pentru navigație, în care adâncimile minime ale apei scad sub 2,5 m, adâncime minimă recomandată de Comisia Dunării. În anul 2016 s-a făcut recepția la terminarea lucrărilor pentru 3 puncte critice (Bala, Epurașul, Ostrovul Lupu). Lucrările au constat în execuția de apărări de maluri, diguri de dirijare, prag de fund și dragaje de investiții. Lucrările au fost și vor fi monitorizate din punct de vedere al efectelor asupra mediului, conform recomandărilor CE și ale organizațiilor internaționale de mediu. Pentru punctul critic Bala a fost contractat un studiu suplimentar, care cuprinde o analiză 3D, privind continuarea lucrărilor. Acest studiu suplimentar are termen de finalizare decembrie 2018. Finanțarea proiectului este asigurată prin POS-T 2007 – 2013 și POIM 2014 - 2020.
 • Valoare: 219 mil. lei (49,76 mil. Euro)
 • Perioada de realizare: 2011 - 2018
 • Suma alocată în 2018 este de 2,034 mil.lei;

 

A.3. FAIRwaY - Reabilitarea și întreținerea șenalului navigabil

 • Proiectul FAIRwaY a fost propus de parteneriatul dintre Administrațiile de Cale Navigabilă din Austria (Via Donau), Slovacia (SVP), Ungaria (OVF), Croația (AVP), Bulgaria (APPD) și România (AFDJ Galați și ACN Constanța) și a obținut finanțare prin Programul CEF (Connecting Europe Facility). Scopul proiectului este implementarea Master Planului pentru Reabilitarea și Întreținerea Șenalului pe Dunăre, elaborat în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, Aria Prioritară 1a – Căi navigabile interioare. Obiectivele partenerilor din România sunt de a dezvolta și de a achiziționa: baze de date pentru informațiile obținute din activitățile de hidrologie, hidrografie, semnalizare, hartă electronică; sisteme de calcul și diseminare a prognozelor privind nivelul de apă; tehnologii inovative prin monitorizarea schemei de semnalizare folosind echipamente AtoNs, utilizarea sistemelor autonome de uscat, aer și apă, ca suport pentru activitățile curente ale administrației; proceduri și sisteme de identificare și monitorizare a factorilor care influențează navigabilitatea pe sectorul românesc al Dunării. În cadrul proiectului AFDJ Galați va achiziționa două nave noi care vor fi folosite la activitățile de măsurători și de semnalizare. Cele două nave au fost contractate în anul 2017 și vor fi livrate la sfârșitul anului 2018. Finanțarea este asigurată prin Programul CEF (Connecting Europe Facility).
 • Valoare (pentru partenerii din România): 41,341 mil. lei (9,187 mil Euro)
 • Perioada de realizare: 2015 - 2020
 • Suma alocată în 2018 este de 28,950 mil. lei;

 

A.4. FAST Danube - Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno – bulgar al Dunării

 • Sectorul comun româno – bulgar este un sector dificil pentru navigație, cu multe puncte critice și necesită identificarea unor soluții tehnice durabile prin care să se îmbunătățească condițiile de navigație și să se asigure continuitatea transporturilor pe toată durata anului. Aceste soluții trebuie să îndeplinească în același timp cerințele legislației privind protecția mediului.

Proiectul este complex având în vedere că va analiza un sector de Dunăre pe o lungime de aproximativ 470 km, are un caracter transfrontalier și necesită implicarea autorităților competente din România și din Republica Bulgaria. În anul 2017 s-au realizat două sesiuni (aprilie 2017 și august 2017) de măsurători fotometrice, măsurători hidrografice și batimetrice, măsurători topohidrografice pe malul românesc al Dunării dar și pe malul bulgăresc. Pe baza rezultatelor acestor măsurători se va realiza în anul 2018 o modelare matematică a hidromorfologiei cursului de apă, a mișcării și a compoziției sedimentelor, dar și o modelare a navigației pe acest sector. Urmare modelării matematice se vor identifica șcenarii privind lucrările hidrotehnice necesare a fi executate pentru a asigura adâncimile de navigație recomandate de Comisia Dunării pentru acest sector, respectiv adâncimi de 2,5 m. În cadrul proiectului sunt prevăzute o serie de întâlniri cu organizațiile de mediu și cu asociațiile profesionale din domeniul transporturilui pe Dunăre pentru discutarea soluțiilor tehnice.

Finanțarea este asigurată prin Programul CEF (Connecting Europe Facility)

 • Valoare: 33,397 mii lei (6,5 mil, Euro)
 • Perioadă de realizare: 2016 - 2019
 • Suma alocată în 2018 este de: 13,494 mil. lei;

 

A.5. SWIM (SMART Waterway Integrated Management)

 • Proiectul SWIM are ca obiectiv principal realizarea unui concept integrat pentru implementarea activităților de relocare a șenalului prin lucrări de dragaj capital. În cadrul proiectului SWIM se va dezvolta o platforma IT comună pentru implementarea soluțiilor necesare reabilitării șenalului, care vor fi puse în aplicare în comun de către administrațiile de cale navigabilă din România și Bulgaria. Acțiunile pilot de dragaj capital se vor desfășura în zona portului Corabia pentru îmbunătățirea accesului în port, în zona punctului critic Bechet pentru deschiderea unei traiectorii sustenabile a șenalului, și în zona podului Calafat-Vidin, pentru deschiderea celei de-a doua pase de trece pe sub pod. Pentru realizarea acestor activități pilot, din bugetul proiectului sunt asigurate fondurile necesare achiziționării utilajelor pentru execuția lucrărilor de dragaj capital (dragă fluvială, ponton, remorcher de manevră și 2 șalande) și costurile operaționale pentru 2 ani. Finanțarea este asigurată prin Programul CEF (Connecting Europe Facility). În anul 2018 se derulează procedurile de licitație pentru desemnarea șantierului naval care va livra complexul de dragaj la începutul anului 2019.
 • Valoare: 55 mil. lei (12,22 mil Euro)
 • Perioada de realizare: 2016 - 2020
 • Suma alocată în 2018 este de 41,019 mil. lei;

 

A.6. Apărări de maluri pe Canalul Sulina – etapa finală

 • Protecţia malurilor Canalului Sulina contra deteriorărilor produse prin navigaţia navelor maritime de mare capacitate este necesară pentru: protejarea zonei Deltei Dunării, stoparea procesului de eroziune masivă a malurilor Canalului Sulina, menţinerea sub control a scurgerii apelor pe Canalul Sulina, reducerea volumului de aluviuni deversate în mare prin gura canalului Sulina. Finanțarea studiului de fezabilitate a fost asigurată prin POS-T 2007 – 2013, urmând ca proiectul pentru execuția lucrărilor să fie depus pentru finanțare pe POIM 2014 - 2020.
 • Valoare: 374,047 mil. lei (82,74 mil Euro)
 • Perioada de realizare: 2018 - 2022
 • Suma alocată în 2018 este de 3,012 mil. lei;

 

 

 

 1. MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA PORTURILOR DUNĂRENE ȘI MARITIME


B.1. Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor șenalelor și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța

 • În cadrul unor studii realizate în Portul Constanța s-a constatat faptul că adâncimea existentă a șenalelor și bazinelor este mai mică decat cea proiectată, din cauza faptului că la momentul execuției lucărilor tehnologia existentă nu a permis continuarea lucrărilor pe terenurile dure, stâncoase. Diferențele de adâncimi din bazine nu asigură utilizarea eficientă a infrastructurii portuare. Din punct de vedere al capacității navelor, la nivel internațional se constată o tendință generală de creștere a capacității navelor, aceste capacități permițând realizarea unor economii de scala pentru transportatori. Proiectul constă în execuția de lucrări de dragaj de investiții pentru adâncirea la cotele impuse de siguranța navigației și proiectul inițial al Portului Constanța, a unor zone din bazinele portuare și a șenalelor de acces, asigurarea stabilității cheurilor în Portul de Lucru, ca urmare a adâncirii de la cota -7m la -9m, crearea unui nou front de acostare și achiziționarea unei nave de măsurători. Finanțarea este asigurată prin POIM 2014 - 2020. Indicatorii tehnico – economici au fost actualizați și aprobați prin HG nr. 42/2018.
 • Valoare: 227,834 mil. lei (50,40 mil. Euro)
 • Perioada de realizare: 2018 – 2022;
 • Suma alocată în 2018 este de 177,279 mil. lei;

 

B.2. Cheu vertical dana 31 din Portul Bazin Docuri Galați

 • Cheurile danelor din Portul Docuri Galați, de pe latura dinspre silozul “A. Saligny”, sunt lucrări cu vechime foarte mare, de peste 115 de ani, executate în perioada anilor 1886-1900, cu excepția cheului danei 30, realizat relativ recent, in 1980. Proiectul constă în realizarea unui cheu vertical în lungime de 130 m și dragaj de investiții în zona de acostare. Finanțarea este asigurată de la bugetul de stat. Indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții au fost aprobați prin HG nr. 1693/2008 și actualizați în anul 2014.
 • Valoare: 40,827 mil. lei
 • Perioadă de realizare: 2012 – 2018
 • Sumă alocată în 2018: 0,759 mil.lei;

 

B.3. Implementarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari (dana 80)

 • În cadrul Master Planului Portului Constanța, pe lista obiectivelor propuse să se realizeze pe termen scurt, se află şi investiţia „Implementarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari (Dana 80)” în care se prevăd lucrările de infrastructura portuară necesare desfăşurării activităţii de operare a cerealelor care se va desfăşura la Dana 80 a Portului Constanța. Modernizarea Danei 80 constă în pregătirea unui front de acostare în lungime totală de ~490 m, care să permită acostarea simultană a unei nave maritime de mare capacitate, dar şi a barjelor de max. 3000 t dispuse în „filă dublă”. În cadrul obiectivului de investiții se va realiza și o linie CF nouă cu o lungime de 4.114 m. Finanțarea este asigurată prin POIM 2014 - 2020. Indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții au fost aprobați prin OMT nr. 578/2017.
 • Valoare: 25,778 mil. lei (5,47 mil. Euro)
 • Perioadă de realizare: 2018 – 2020
 • Suma alocată în 2018 este de 23,200 mil. lei;

B4. PROTECT - Modernizarea infrastructurii și protecția mediului în Portul Constanța

 •  CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, în calitate de autoritate portuară, are și atribuții referitoare la protecția mediului în porturile pe care le are în administrare. Preluarea reziduurilor petroliere, a apelor uzate şi a reziduurilor de marfă generate de nave se execută prin Sucursala Nave Tehnice Port (SNTP). SNTP a efectuat o analiză a stării actuale a parcului de nave tehnice aflate în operare în porturile maritime românești și a capacităților de preluare a apelor uzate de la nave (conform Convenției MARPOL ’73 la care România este parte semnatară). În urma analizei a reieșit necesitatea dezvoltării facilităților existente (infrastructură dedicată de acostare – cheu vertical + platformă pentru facilități de colectare, stocare și tratare ape uzate) și sporirea numărului de nave tehnice aflate în dotare (achiziționarea unei nave dedicate de 500 dwt pentru preluarea apelor uzate de la nave). Finanțarea este asigurată prin Programul CEF (Connecting Europe Facility). Indicatorii tehnico – economici pentru infrastructura de acostare au fost aprobați prin OMT nr. 23/2017. Indicatorii tehnico – economici pentru infrastructura de acostare au fost aprobați prin OMT nr. 23/2017. Indicatorii tehnico – economici pentru amenajarea suprastructurii au fost aprobați prin OMT nr. 24/2017.
 • Valoare: 68,098 mil lei (15,152 mil. Euro)
 • Perioadă de realizare: 2016 - 2020
 • Suma alocată în anul 2018 este de 47,190 mil. lei

 

B.5. Platformă multimodală Galați – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin – Dunăre/Alpi

 • Scopul proiectului este de a realiza un terminal intermodal cu o capacitate de 150.000 TEU în Portul Galați. Proiectul are trei etape de implementare: modernizarea cheului aferent danelor 42 – 46 din Portul Galați (etapa I), modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei multimodale și relocarea unui segment de cale ferată (etapa II) și amenajarea platformei de depozitare și manipulare (etapa III)  Finanțarea în valoare de 25 mil. Euro, pentru realizarea proiectelor tehnice și a lucrărilor aferente primei etape, este asigurată prin Programul CEF (Connecting Europe Facility).
 • Valoare: 437,44 mil lei (96,62 mil Euro)
 • Perioadă de realizare: 2016 - 2020
 • Suma alocată în anul 2018 este de 7,318 mil. lei

 

 

 

 1. ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI NAVAL

  C.1. Modernizare ecluze – echipamente și instalații

 • Concepția echipamentelor și instalațiilor celor 4 ecluze (Cernavodă, Agigea, Ovidiu și Năvodari) situate pe Canalele Dunăre - Marea Neagră și Poarta Albă – Midia Năvodari este la nivelul anului 1978. De la deschiderea navigației pe cele două canale în 1984, respectiv 1987, ecluzele au beneficiat doar de programe anuale de întreținere curentă și reparații. Proiectul presupune: modernizarea echipamentelor tehnologice de bază (porți plane, porți buscate, vane, agregate de pompare SPC), modernizare instalații auxiliare ecluze respectiv instalații de alimentare și distribuție a energiei electrice (instalații frânare nave), modernizare instalații pentru siguranța obiectivului și a navigației (instalații semnalizare semaforizare aferente ecluzelor, instalații de sesizare și stingere incendii, reabilitare porți plane siguranță). Finanțarea este asigurată din POS-T 2007 – 2013 și POIM 2014 – 2020. Indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții au fost aprobați prin HG nr. 376/2013.
 • Valoare: 1.022,57 mil lei (228,61 mil. Euro)
 • Perioada de realizare: 2013 – 2019;
 • Suma alocată în 2018 este de 181,060 mil. lei;

 

 

C.2. Achiziționarea a două nave SAR și a unei nave specializate de depoluare

 • Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, prin care acesta asigură activitatea de căutare și salvare a vieții omenești pe mare și intervenții în caz de poluare. Pentru căutarea și salvarea vieții omenești pe mare (SAR – Search and Rescue), intervenție care trebuie asigurată de statele riverane gratuit, în conformitate cu reglementările internaționale, capacitatea ARSVOM este limitată din punct de vedere al numărului maxim de persoane ce pot fi salvate, al zonei de acțiune, al posibilității de a lucra în conjuncție cu elicoptere, cât și a condițiilor meteo nefavorabile la momentul intervenției. De asemenea, cu dotările existente, ARSVOM nu poate întreprinde activități de depoluare în cazul unor deversări majore. Având în vedere că în Marea Neagră și Portul Constanța ajung nave de pasageri cu mii de persoane la bord, dar și faptul că se preconizează o creștere a activității la platformele petroliere din Marea Neagră, s-a decis creșterea capacității ARSVOM pentru intervenții SAR și pentru depoluare, prin achiziționarea a două nave SAR și a unei nave specializate de depoluare. Finanțarea este asigurată de la bugetul de stat. Indicatorii tehnico – economici pentru navele SAR au fost aprobați prin HG nr. 94/2017. Indicatorii tehnico – economici pentru nava specializată de depoluare au fost aprobați prin HG nr. 93/2017.
 • Valoare: 91,946 mil lei (20,6 mil. Euro)
 • Perioada de realizare: 2017 – 2019;
 • Suma alocată în 2018 este de 52,124 mil. lei;

 

 

C.3. Achiziționarea unui remorcher având zona de navigație maritimă GMDSS A2, până la 50Mm față de țărm   

 • În prezent AFDJ RA Galați deţine, în vederea efectuării operaţiunilor de asistenţă la navele maritime la intrarea pe Canalul Sulina și trecerea prin cotul Tulcea, de intervenţie în cazul producerii unor evenimente de navigaţie, doar două remorchere ce au capacitatea şi dotările necesare, respectiv GHEORGHIENI 2 (980 CP) şi GALAŢI 3 (2.400 CP). Remorcherul GHEORGHIENI 2 operează în zona portului Tulcea și este o navă construită în anul 1980, în R.P. China. Remorcherul GALAŢI 3 se află la intervenţie în portul Sulina și a fost construită în anul 1983, la Şantierul Naval Drobeta Turnu Severin. Vechimea acestor remorchere face deosebit de dificilă menţinerea acestora în stare de funcţionare, prin prisma tehnologiilor învechite existente la bord şi a dispariţiei de pe piaţă a furnizorilor de piese şi echipamente. De asemenea, periodic (la un interval de 2,5 ani) navele sunt scoase din exploatare, în vederea efectuării reparaţiilor planificate pe doc, necesare prelungirii valabilităţii documentelor de navigaţie. Pe perioada efectuării acestor reparaţii, AFDJ RA Galați se află în imposibilitate de a-şi îndeplini obligaţiile ce îi revin în calitate de autoritate de căi navigabile, neavând o altă navă disponibilă. În anul 2016 a fost aprobată achiziționarea unui remorcher având zona de navigație maritimă GMDSS A2, până la 50Mm față de țărm, iar finanțarea este asigurată de la bugetul de stat. Indicatorii tehnico – economici au fost aprobați prin OMT nr. 710/2016. Construcția remorcherului a fost finalizată, iar în anul 2018 se va achita ultima factură și se va pune în funcțiune nava.   
 • Valoare: 29,984 mil lei (6,7 mil. Euro)
 • Perioada de realizare: 2017-2018;
 • Suma alocată în 2018 este de 18,040 mil. lei;
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!