Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Conform scenariului România Neutră din Strategia pe Termen Lung a României pentru schimbările climatice, România își propune să devină neutră din punct de vedere climatic în 2050,

ajungând la o reducere a emisiilor nete cu 99% în 2050, comparativ cu nivelul din 1990. România a început deja procesul de decarbonizare prin reducerea emisiilor cu 62% în 2019 față de nivelul din 1990. Cu toate acestea, sunt necesare eforturi suplimentare pentru atingerea neutralității climatice în 2050.

La elaborarea STL, a fost luat în considerare raportul “Limitarea schimbărilor climatice și a impactului lor: o abordare integrată pentru România”, elaborat de Administrația Prezidențială în 2023. Este necesară, mai întâi, atingerea jalonului din 2030: 78% reducere a emisiilor nete față de nivelul din 1990. Atingerea țintelor e posibilă doar prin punerea în aplicare a politicilor și măsurilor potrivite fiecărui sector, pentru atingerea obiectivelor sectoriale privind reducerea emisiilor.

În perioada 1990-2019, emisiile din sectorul transporturi au crescut cu 41%. Ținta finală este de a reduce emisiile sectoriale cu 82% în 2050 față de nivelul din 1990. În prima fază, va fi necesară oprirea tendinței de creștere a emisiilor sectoriale, comparabil cu valoarea din 1990. Această bornă va fi realizată până în 2035.

schimbari.png

 

Sectorul Transporturi

România este pe deplin angajată în procesul de decarbonizare a transporturilor și în acest sens, România a raportat în acest an către Comisia Europeană o serie de măsuri în vederea îndeplinirii țintelor pe care le are țara noastră în domeniul economiilor de energie, care conduc la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră. În cadrul raportării, MTI prezintă în vederea informării publicului următoarele măsuri întreprinse sau care urmează a fi întreprinse:

DOMENIU DE TRANSPORT/

COMPANIA

MĂSURI ÎNTREPRINSE/PRECONIZATE ÎN VIITORUL APROPIAT

Transportul urban cu metroul

METROREX SA

Extindere magistrală M6 - prin utilizarea transportului de pasageri pe traseul Gara de Nord - 1 Mai - Aeroportul Henri Coandă.

Valoarea totala privind economia de energie electrică estimată pentru anii 2029-2030: 55.60 tep/an.

Modernizarea instalațiilor pe magistralele 1,2,3 și TL de metrou. Instalații de iluminat spații tehnice si tuneluri. Corpuri de iluminat cu LED.

Iluminat tehnologic LED în spații publice ale stațiilor Gorjului, Dimitrie Leonida, Pipera, Basarab.

Achiziția a 13 trenuri electrice de metrou - pe magistrala M5, cu posibilitatea recuperării energiei de frânare. Valoarea totală a economiei de energie electrică estimată pentru anii 2023-2024: 3.56 tep/an.

Modernizarea transportului feroviar/CFR Călători

Modernizare locomotive electrice de 5100kW și 3400kW (2026-2030)

Modernizare material rulant - conversia a 20 locomotive Diesel hidraulice de manevra în locomotive electrice cu acumulări plug-in (2026-2030).

Creșterea ponderii energiei din surse regenerabile din consum total de energie-instalare panouri fotovoltaice pentru autoconsum (2026-2030)

Înlocuire corpuri de iluminat cu becuri cu incandescență și vapori de mercur cu altele eficiente care utilizează tehnologia LED (pentru clădiri și spații de exploatare din depouri locomotive și revizii de vagoane)

Lucrări de reabilitare termică și modernizări/achiziționări de centrale termice începând cu anul 2021.

S-a inițiat proiectul (în anul 2022) - Instalare sistem de panouri fotovoltaice în cadrul Reviziei de Vagoane Galați de 100 kWp în vederea producerii unei cantități de energie electrică care să acopere 25-30% din necesarul propriu de consum (obiectiv reducerea emisiilor de GES). Produce efecte începând cu anul 2023.

Unități de semnalizare luminoasă cu LED.

Modernizarea transportului feroviar/ CFR MARFĂ

Modernizare locomotive electrice, conversia transmisiei din curent alternativ -curent continuu, in curent alternativ pentru 3 locomotive electrice de 5100 kW.

Achiziția și înlocuire echipamente TRAFO pentru tarifarea energiei electrice

Înlocuirea motoarelor de acționare instalații cu motoare IE2 High Efficience și echiparea cu convertizor de frecvență.

Montare comandă senzori la instalație de iluminat exterior, înlocuire lămpi la iluminat exterior.

Montare corpuri de iluminat cu senzori pentru holuri acces, montarea corpurilor de iluminat cu descărcare în gaze si cu LED pentru spații închise.

Modernizarea transportului feroviar/ CNCF "CFR"

Reabilitarea liniei de cale ferată Broșov-Simeria și Reabilitarea liniei de cale ferată  Frontieră-Curtici-Simeria componentă a coridorului Pan European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu viteza de 160 km/h.

Electrificarea liniei feroviare Rădulești-Giurgiu Nord.

Electrificarea liniei feroviare Constanța- Mangalia.

Modernizarea liniei feroviare Caransebeș-Timișoara-Arad.

Electrificare și reabilitarea liniei de calșe ferată Cluj-Napoca-Oradea- Episcopia Bihor.

Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești- Vicșani-Frontieră.

Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile CF București Nord-Jilava-Giurgiu Nord- Giurgiu Nord Frontieră.

Electrificarea și modernizarea liniei de cale ferată Craiova-Calafat.

Reabilitarea liniei de cale ferată Pașcani – Dărmănești.

Introducerea iluminatului exterior economic in stațiile căilor ferate.

Achiziția de instalații și echipamente cu consumuri energetice eficiente.

Lucrări de eficientizare energetică a clădirilor de exploatare feroviară.

Montare de sisteme automate de compensare a energiei reactive.

Modernizarea transportului feroviar/ AUTORITATEA PENTRU REFORMA FEROVIARA (ARF)

Dotare cu panouri fotovoltaice pentru Astra Trans Carpatic.

Achiziție material rulant nou destinat transportului de călători - acțiune inițiată în anul 2023.

Domeniu transportului naval

Modernizare ecluze-echipamente si instalații la C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A.

Instalații de iluminat exterior cheiuri porturi de așteptat și căi de acces Ecluza Agigea.

Reabilitare instalații de iluminat exterior-pavilion administrativ Ecluza Cernavoda.

Parc solar fotovoltaic Sediu ACN Agigea (2026-2030).

RA Administrația Fluvială Dunărea de Jos SA Galați – a achiziționat nave noi (remorchere maritime – 2 buc. și pilotină fluvială - 1 buc) cu consum redus de combustibil.

CN Adm. Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu - Modernizarea sistemului de iluminat al spațiilor administrative ale companiei și termoizolarea clădirii administrative din Portul Călărași.

CN Adm. Porturilor Maritime SA Constanța - Înlocuire sistem de iluminat clasic de interior in spatiile administrative din clădiri: Gara Maritima, Bursa Noua, Sediu Sucursala Energetica Port, Sucursala Servicii Port, Sucursala Nave Tehnice Port, Clădire MOL I S.

Realizarea investiției “Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța și trecerea rețelei de distribuție MT, cu funcționare existenta la 6 kV la tensiunea nominala de 20 kV -Execuție Etapa II ”.

Termenul de finalizare  a execuției investiției va putea fi estimat în funcție de soluțiile tehnice stabilite în fazele SF+ PT+ CS+DDE (aprox. anul 2026).

CN Adm. Porturilor Maritime SA - Parcuri solare fotovoltaic amplasate în zona stațiilor de prelucrare ape uzate - 400 kW instalat (2025).

Parc solar fotovoltaic în incinta Portului Constanța amplasat pe fosta groapă de gunoi Iriddex  - 9,47 MWp instalat (2025).

Modernizarea transportului aerian/

A.I. Timișoara - Traian Vuia

Construire terminal sosiri externe pasageri (2019-2021).

Construire terminal plecări (2022-2023).

Construire parc fotovoltaic (2024-2025).

Modernizare sistem balizaj (2024-2025).

Modernizarea transportului aerian/Compania Națională Aeroporturi București

Modernizare iluminat exterior AIHCB - retrofit cu LED (2024-2025).

Instalare panouri fotovoltaice si racordarea lor la Uzina electrica a AIHCB. Sistemul fotovoltaic va fi dimensionat pentru a asigura necesarul de energie electrica al AIHCB - 34.000 - 43.000 MWh/an. (2023-2026)

Modernizare si reabilitare iluminat exterior zona publica si tehnica din incinta AIBB-AV (2023).

Înlocuire lămpi iluminat terminale.

Modernizarea transportului aerian/ROMATSA

Modernizare CTA vechi cu motoare cu VSD (2020-2027).

Înlocuire echipamente tehnice cu altele noi eficiente energetic (acord INEA 12 DME/PBN)  (2021-2023).

Înlocuire ventiloconvectoare cu echipamente dotate cu motoare ECM și vane de echilibrare hidraulică  (2022-2023).

Reabilitare termică clădiri proprii (2023-2030).

Sistem panouri fotovoltaice destinat autoconsumului S-Generation (2021-2022).

Sistem panouri fotovoltaice pentru autoconsum ReGEN (2023-2024).

Modernizarea transportului aerian/TAROM

Modernizarea flotei prin scoaterea din flota a unui numar de 7 aeronave ATR 42-500 si introducerea in operare a 4 aeronave ATR 72-600 (2020-2026)

Modernizarea transportului rutier - CNAIR SA

Prin modernizările de drumuri precum și prin realizarea Podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila se realizează economii de energie în sectorul rutier pe relația proiecte- vehicule care tranzitează un sector - consum mediu.

Un aport esențial în combaterea schimbărilor climatice îl constituie construirea de stații de încărcare pentru autovehiculele electrice .

 

Panouri Fotovoltaice instalate în cadrul a două proiecte, după cum urmează:

1.         Proiect "Masuri de îmbunătățire a siguranței traficului prin amenajarea trecerilor la nivel a drumurilor naționale cu calea ferată",

2.         Acord Cadru “Ansambluri luminoase pentru semnalizarea sectoarelor periculoase pe timp de noapte”.

Tep = tone echivalente petrol

 

Click to listen highlighted text!