Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

15.06.2020

Direcţia Generală Investiții, Proiecte Strategice și Monitorizare Proiecte din cadrul MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR anunță închiderea proiectului „Creșterea capacității Ministerului Transporturilor de a realiza planificări strategice și de a administra Master Planul General de Transport al României” la data de 13.06.2020. Derulat prin axa prioritară – 1. Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific (OS) 1.1 - Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP), proiectul a avut ca obiectiv creșterea pe termen mediu și lung a capacității MT în vederea utilizării, actualizării și interogării Modelului Național de Transport și îmbunătățirea cadrului procedural privind realizarea evaluării proiectelor și a analizei cost-beneficiu în sectorul de transport.

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.663.326,80 lei din care:

 • 106.832,29 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă FSE;
 • 783,31 lei - cofinanțare eligibilă a beneficiarului;
 • 711,20 lei - lei valoarea neeligibilă a proiectului.

Scopul proiectului a constat în elaborarea, actualizarea procedurilor, metodologiilor privind planificarea strategică și bugetarea pe programe, dezvoltarea și implementarea de mecanisme de coordonare în cadrul și între diferitele niveluri administrative, de cooperare și consultare între actorii relevanți pentru creșterea capacității Ministerului Transporturilor de a realiza planificări strategice și a administra Master Planului General de Transport al României, pentru a întări sistemul de politici în sectorul de transport bazat pe dovezi.

Grupul ţintă al proiectului a fost reprezentat de personalul Ministerului Transporturilor, în particular funcționarii publici implicați în gestiunea Master Planului General de Transport. Un alt grup este reprezentat de demnitarii responsabili de gestiunea Master Planului General de Transport din cadrul Ministerului Transporturilor, de asemenea, a fost vizat și grupul țintă aferent aleșilor locali implicați în procesul de planificare strategică a infrastructurii de transport la nivel local întrucât trebuie asigurată sinergia între cele două paliere de dezvoltare a infrastructurii naționale, respectiv locale.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 42 de luni, în perioada 13.12.2016 – 13.06.2020, locul de desfăşurare al proiectului fiind sediul Ministerului Transporturilor din Bucureşti.

Prin implementarea activităților proiectului s-au obţinut următoarele rezultate principale:

 • crearea unei pagini de internet pentru proiect în cadrul căreia se vor publica rezultatele proiectului și care va continua să fie utilizat și după finalizarea proiectului pentru activitatea de gestionare a MPGT (https://support-mpgt.ro);
 • conferința de deschidere a proiectului unde au fost achiziționate 2 roll-up banner și 10 postere, precum și materiale promoționale pentru fiecare participant;
 • achiziția de mobilier și de echipamente IT pentru Biroul Implementare Master Plan;
 • Procedura Generală de Lucru a Biroului Implementare Master Plan;
 • Manualul de Proceduri ale Modelului Național de Transport;
 • Procedura de actualizarea a Modelului Național de Transport;
 • Actualizarea ghidului de evaluare proiecte și realizare a analizei cost-beneficiu a proiectelor de transport și multiplicarea în 200 de exemplare;
 • Ghid privind Standardele Tehnice pentru Infrastructura de Transport;
 • două seminarii pentru prezentarea ediției actualizate a ghidului de evaluare proiecte, analizei cost-beneficiu a proiectelor de transport și a Modelului Național de Transport;
 • vizită de studiu la sediul ministerului transporturilor din Austria;
 • training privind utilizarea instrumentului de analiză cost-beneficiu;
 • training privind utilizarea instrumentului de analiză multicriterială;
 • training privind utilizarea instrumentului de analiză cost-eficacitate;
 • training privind utilizarea Modelului Național de Transport;
 • achiziția a 7 licențe EMME 4, reînnoirea unei licențe EMME 4 și mentenanța licențelor EMME pe o perioadă de 18 luni.

Persoana de contact: Gherasim PUI, expert superior, telefon: 037.4808.115, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

Fișier comunicat

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!