Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

2020

 

 • Ghidul Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii Aeroportuare aferent Obiectivului Specific 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local din cadrul Axei Prioritare 2 (AP) Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient,”.  -  descarcare
 • Decizia Directorului general al Organismului Intermediar pentru Transport nr.  104  /   12.2020, privind revizuirea Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii aerian. - descarcare

 

 • Ghidul Solicitantului pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii si suprastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale aferent Obiectivului Specific 1.3 (O.S.) Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală,, din cadrul Axei Prioritare 1 (A.P) „Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul” și Obiectivul Specific 2.4 (O.S.) din cadrul Axei Prioritare 2 (A.P.) „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient. - descarcare
 • Decizia Directorului general al Organismului Intermediar pentru Transport nr.   105 /   17.12.2020, privind revizuirea Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltarea îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii si suprastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale - descarcare

 

 • Ghidul Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii feroviare aferent Obiectivului Specific 1.2 (O.S.) “Creșterea mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T central”, din cadrul Axei Prioritare 1 (A.P) „Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T şi a transportului cu metroul” și Obiectivul Specific 2.7 (O.S.) “Creșterea sustenabilității şi calităţii transportului feroviar ” din cadrul Axei Prioritare 2 (A.P.) „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient” - descarcare
 •  Decizia Directorului general al Organismului Intermediar pentru Transport nr.103    /  17. 12.2020, privind revizuirea Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltare Infrastructurii feroviare aferent - descarcare

 

 • CIRCULARĂ pentru aplicarea prevederilor OUG 101/2020 si OUG 88/2020 - Sectorul feroviar – circulara  Ghidul solicitantului

 • Sumar apel OS 1.1 Cod apel:POIM/27/1/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutiera TEN-T centrală- Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investitii - descarcare
 • Sumar apel OS 2.1-Cod apel:POIM/30/2/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală- Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investitii - descarcare
 • Sumar apel OS 2.2 Cod apel POIM/33/2/2/Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutiera a TEN-T-Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investitii - descarcare
 • Sumar apel OS 1.1, cod apel  POIM/26/1/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutiera TEN-T centrală-Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii - descarcare
 • Sumar apel OS 2.1 Cod apel:POIM/29/2/1/Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală-Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii - descarcare
 • Sumar apel OS 2.2-Cod apel:POIM/32/2/2/Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutiera a TEN-T -Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii - descarcare

 

 • Ghidul pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere aferent Obiectivului Specific 1.1 (O.S.) „Creșterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T centrală”, din cadrul Axei Prioritare 1 (A.P) „Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul” și Obiectivului 2.1 (O.S.)„Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T”, Obiectivului specific 2.2 (O.S.) „Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T”, din cadrul Axei Prioritare 2 (A.P.) „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient” - descarcare
 • Decizia Directorului general al Organismului Intermediar pentru Transport nr.  71  /   24. 09.2020, privind revizuirea Ghidului pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere - descarcare

 • Sumar Apel OS 1.4
 • Ghidul Solicitantului pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii si suprastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale aferent Obiectivului Specific 1.3 (O.S.) Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală, din cadrul Axei Prioritare 1 (A.P) „Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul” și Obiectivul Specific 2.4 (O.S.) Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi din cadrul Axei Prioritare 2 (A.P.) „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient” - partea I ; partea II-a
 • Decizia Directorului general al Organismului Intermediar pentru Transport nr.  45  /   26.06.2020, privind revizuirea Ghidului pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii si suprastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale - descarcare

 

 • Ghidul Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii feroviare aferent Obiectivului Specific 1.2 (O.S.) “Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T central”, din cadrul Axei Prioritare 1 (A.P) „Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul” și Obiectivul Specific 2.7 (O.S.) “Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar ” din cadrul Axei Prioritare 2 (A.P.) „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient”. - descarcare
 • Decizia Directorului general al Organismului Intermediar pentru Transport nr.  44  /   26.06.2020,privind revizuirea Ghidului pentru Dezvoltarea Infrastructurii Feroviare. - descarcare

 

 • Ghidul pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere aferent Obiectivului Specific 1.1 (O.S.) „Creșterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T centrală”, din cadrul Axei Prioritare 1 (A.P) „Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul” și Obiectivului 2.1 (O.S.)„Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T”, Obiectivului specific 2.2 (O.S.) „Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T”, din cadrul Axei Prioritare 2 (A.P.) „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient” - descarcare
 • Decizia Directorului general al Organismului Intermediar pentru Transport nr.44    /  26. 06.2020, privind revizuirea Ghidului pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere - descarcare

 

 • Ghidul Solicitantului  pentru Dezvoltarea Ghidului Solicitantului  pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Metrou aferent Obiectivului Specific 1.4 (O.S.) „Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov”, din cadrul Axei Prioritare 1 (A.P.) „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient” - descarcare
 • Decizia Directorului general al Organismului Intermediar pentru Transport nr.   33 /  05. 05.2020, privind revizuirea Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii de metrou - descarcare

 

 • Ghidul Solicitantului pentru Creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu pe toate modurile de transport, aferent Obiectivului Specific 2.5 (O.S.) „Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului transporturilor asupra mediului”, din cadrul Axei Prioritare 2 „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient”. -  descarcare
 • Decizia Directorului general al Organismului Intermediar pentru Transport nr.    32/  05.05.2020, privind revizuirea Ghidului Solicitantului pentru Creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu pe toate modurile de transport  - descarcare
 •  Sumar apel OS 2.5 - descarcare
 • Ghidul Solicitantului pentru Dezvoltarea Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Metrou aferent Obiectivului Specific 1.4 (O.S.) „Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov”, din cadrul Axei Prioritare 1 (A.P.) „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient”.  - descarcare
 • Decizia Directorului general al Organismului Intermediar pentru Transport nr.    30/10.04.2020, privind revizuirea Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii de metrou - descarcare

 

2019

 

 • Ghidul Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii Aeroportuare aferent Obiectivului Specific Obiectivul specific  2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local din cadrul Axei Prioritare 2 (AP) Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient. partea 1    partea 2
 • Decizia Directorului general al Organismului Intermediar pentru Transport nr.77/05.09.2019 privind revizuirea Ghidul Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii Aeroportuare aferent Obiectivului Specific Obiectivul specific 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a Aeroporturilor. - descarcare

 

 • Ghidul Solicitantului pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii si suprastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale aferent Obiectivului Specific 1.3 (O.S.) Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală,, Prioritatea de investiții 7i „Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN –T”, din cadrul Axei Prioritare 1 (A.P) „Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul” și Obiectivul Specific specific 2.4 (O.S.) Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi Prioritatea de investiții 7c Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local din cadrul Axei Prioritare 2 (A.P.) „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient”. - Descarcare partea I-a ; Descarcare partea II-a
 • Decizia Directorului general al Organismului Intermediar pentru Transport nr. 49 / 26.06.2019 privind revizuirea Ghidului Solicitantului pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii si suprastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale aferent OS 1.3 și OS 2.4 . - Descarcare
 • Ghidul Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii feroviare aferent Obiectivului Specific 1.2 (O.S.) “Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T central”, din cadrul Axei Prioritare 1 (A.P) „Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul” și Obiectivul Specific 2.7 (O.S.) “Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar ” din cadrul Axei Prioritare 2 (A.P.) „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient”. - Descarcare
 • Decizia Directorului general al Organismului Intermediar pentru Transport nr.37/10.05.2019, privind revizuirea Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii feroviare aferent OS 1.2 și OS  2.7 - Descarcare
 • Corrigendum - Ghidul solicitantului-Condiții specifice de accesare a fondurilor Îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale -beneficiari publiciCorrigendum - Ghidul solicitantului-Condiții specifice de accesare a fondurilor Îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale -beneficiari publici

 • Ghidul Solicitantului pentru Fluidizarea traficului de trecere a punctelor de comunicare transnațională aferent Obiectivului Specific 2.6 (O.S.) „ Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnaţională”, Prioritatea de investiții 7c Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local, din cadrul Axei Prioritare 2 (A.P) „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient”. - Descarcare

  Decizia Directorului general al Organismului Intermediar pentru Transport nr.66/20.12.2018, privind revizuirea Ghidului Solicitantului pentru Fluidizarea traficului de trecere a punctelor de comunicare transnațională aferent Obiectivului Specific 2.6 (O.S.), respectiv de revizuire a apelurilor aferente OS 2.6.- Descarcare

 • Ghidul Solicitantului pentru Creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu pe toate modurile de transport aferent Obiectivului Specific 2.5 (O.S.) „Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului transporturilor asupra mediului”, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local, din cadrul Axei Prioritare 2(A.P) „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient”. - Descarcare

  Decizia Directorului general al Organismului Intermediar pentru Transport nr.63/20.12.2018, privind revizuirea Ghidului Solicitantului pentru Creșterea gradului de siguranță și îmbunătățirea condițiilor de mediu pe toate modurile de transport aferent Obiectivului Specific 2.5 (O.S.) respectiv de revizuire a apelurilor aferente OS 2.5. - Descarcare

 • Ghidul Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Metrou aferent Obiectivului Specific 1.4 (O.S.) „Creşterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în Bucuresti-Ilfov”, Prioritatea de investiții 7ii Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inlcusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local, din cadrul Axei Prioritare 1 (A.P) „Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul”.- Descarcare

  Decizia Directorului general al Organismului Intermediar pentru Transport nr.62/20.12.2018, privind revizuirea Ghidului Solicitantului pentru Creşterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în Bucuresti-Ilfov” Obiectivului Specific 1.4(O.S.) respectiv de revizuire a apelurilor aferente OS 1.4. - Descarcare

 • Ghidul Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii feroviare aferent Obiectivului Specific 1.2 (O.S.) Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T centrală Prioritatea de investiții 7i Sprijinirea unui spaţiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiţii în TEN-T”, din cadrul Axei Prioritare 1 (A.P) „Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul” și Obiectivul Specific 2.7 (O.S.) Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar „Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T”, Prioritatea de investiții 7d Dezvoltarea reabilitarea unor sisteme feroviare complete de înaltă calitate şi interoperabilitate şi promovarea măsurilor de reducere a zgomotului” din cadrul Axei Prioritare 2 (A.P.) „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient”. - Descarcare
  Decizia Directorului general al Organismului Intermediar pentru Transport nr.65/20.12.2018, privind revizuirea Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii feroviare aferent OS 1.2 și OS 2.7 respectiv de revizuire a apelurilor aferente OS 1.2 și OS 2.7. - Descarcare
 • Ghidul Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere aferent Obiectivului Specific 1.1 (O.S.) „Creșterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T centrală”, Prioritatea de investiții 7i „Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN –T”, din cadrul Axei Prioritare 1 (A.P) „Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul” și Obiectivului 2.1 (O.S.)„Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T”, Obiectivului specific 2.2 (O.S.) „Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T”, Prioritatea de investiții „7a Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiții în TEN-T”, Prioritatea de investiții „7b Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructrura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale” din cadrul Axei Prioritare 2 (A.P.) „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient”. - Descarcare

  Decizia Directorului general al Organismului Intermediar pentru Transport nr.64 /20.12.2018, privind revizuirea Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii rutiere aferent OS 1.1, OS 2.1 și OS 2.2 respectiv de revizuire a apelurilor aferente OS 1.1, OS 2.1 și OS 2.2. - Descarcare

 

2019

 •  Sumar apel: OS 2.3 Apel de proiecte pentru pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - proiecte noi de investiții care vizează activități de natură non - economică din domeniul siguranței și securității, cod apel: POIM/721/2/3/ - Descarcare
 • Sumar apel: OS 2.3 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare – Proiecte noi de investiții cod apel: POIM/720/2/3// - Descarcare
 • Sumar apel: OS 1.3-Apel de proiecte pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație și dezvoltarea infrastructurii portuare situate pe rețeaua TEN-T Core - sprijin pregătire proiecte de investiții, Cod apel: POIM/653/1/3/. - Descarcare
 • Sumar apel: OS 1.3-Apel de proiecte pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație și dezvoltarea infrastructurii și suprastructurii portuare situate pe rețeaua TEN-T Core (beneficiari publici si privati) proiecte noi de investiții Cod apel: POIM/642/1/3/, - Descarcare
 • Sumar apel: OS 2.4 Apel de proiecte pentru creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin porturi - sprijin pregătire proiecte de investiții-Cod apel: POIM/654/2/4. - Descarcare
 • Sumar apel: OS 2.4 Apel de proiecte pentru creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin porturi (beneficiari publici si privați) proiecte noi de investiții-Cod apel: POIM/643/2/4. - Descarcare

 

 

2018

 • Sumar apel aferent „Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi” - Proiecte de sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte de investiții  rețeaua portuară situată pe și în afara rețelei TEN-T, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), care nu intră sub incidența regulilor privind ajutorul de stat - Descarcare
 • Sumar apel aferent  OS 2.4. „Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi” - Proiecte de investiții noi în cadrul porturilor maritime și fluviale situate pe și în afara rețelei TEN-T Descarcare
 • Sumar apel aferent OS 2.4. „Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi” - Proiecte de investiții noi pentru modernizarea/dezvoltarea terminalelor intermodale Descarcare
 • Sumar apel aferent OS 2.4. „Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi” - Proiecte de sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte de investiții vizând dezvoltarea terminalelor intermodale și multimodale în locațiile prioritizate prin Master Planul General de Transport, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz) - Descarcare
 • Sumar apel aferent OS 1.3. „Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală” - Proiecte noi de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre şi pe canalele navigabile ale Dunării, precum și în interiorul porturilor, inclusiv achiziţia de echipamente şi nave multifuncţionale pentru asigurarea navigabilităţii pe Dunăre și Proiecte de modernizarea și dezvoltarea capacității porturilor situate pe rețeaua TEN-T central - Descarcare
 • Sumar apel aferent OS 1.3. „Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală” - Proiecte de investiții fazate pentru îmbunătățirea navigației pe Dunăre și Canalele navigabile - Descarcare
 • Sumar apel aferent  OS 1.3. “Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală” - Proiecte de asistență tehnică în pregătirea portofoliului de proiecte de investiții vizând dezvoltarea căilor navigabile și a porturilor TEN-T CORE, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), care nu intră sub incidența regulilor privind ajutorului de stat -  Descarcare
 • Sumar apel aferent OS 2.3. „Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor - Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte de investiții în infrastructura aeroportuară care vizează activități de natură non - economică din domeniul siguranței și securității” - Descarcare
 • Sumar apel aferent  OS 2.3. „Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor - Proiecte noi de investiții în infrastructura aeroportuară care vizează activități de natură non - economică din domeniul siguranței și securității” - Descarcare
 • Sumar apel aferent  OS 2.3. “Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor - Proiecte noi de investiţii în infrastructura aeroportuară”  Descarcare
 • Sumar apel aferent OS 2.5-Siguranta-fazat - Descarcare
 • Sumar apel aferent OS 2.5-Siguranta-Proiecte noi- Descarcare
 • Sumar apel aferent OS 2.5-Siguranta-Proiecte sprijin- Descarcare
 • Sumar apel aferent OS 1.1-rutier-fazat - Descarcare
 • Sumar apel aferent OS 1.2-feroviar-fazat - Descarcare
 • Sumar apel aferent OS 1.4-metrou-fazat - Descarcare
 • Sumar apel aferent OS 2.1-rutier-fazat -  Descarcare
 • Sumar apel aferent OS 2.2-rutier-fazat -  Descarcare
 • Sumar apel aferent OS 2.7-feroviar-fazat -  Descarcare
 • Sumar apel aferent OS 2.6-proiecte noi de investiții -  Descarcare

 

 • Decizia Directorului General al Organismului Intermediar pentru Transport nr.64/21.12. 2017 de aprobare a Ghidului Solicitantului pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale - Beneficiari publici; - Descarcare
 • Ghidul Solicitantului pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale - Beneficiari publici si anexele acestuia; -  Descarcare

 

 • Decizia Directorului General al Organismului Intermediar pentru Transport nr 65/21.12.2017 de aprobare a Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare, aferent Obiectivului Specific 2.3 (O.S) - "Cresterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor", din cadrul Axei Prioritare 2 "Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient" Descarcare
 • Ghidul solicitantului pentru "Cresterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor", din cadrul Axei Prioritare 2 "Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient" si anexele acestuia Descarcare

 

 • Decizia Directorului General  al  Organismului Intermediar pentru Transport  nr. 48 /09.10. 2017  de aprobare a Ghidului Solicitantului actualizat pentru  Fluidizarea traficului de trecere a punctelor de comunicare transnațională, aferent Obiectivului Specific 2.6 (OS) Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnaţionalăDescarcare
 • Ghidul Solicitantului pentru Fluidizarea traficului de trecere a punctelor de comunicare transnațională, aferent Obiectivului Specific 2.6 (OS) Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnaţională, Prioritatea de investiții 7c Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local, din cadrul Axei Prioritare 2 (A.P.) „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient”, aprobat prin Decizia Directorului General  al  Organismului Intermediar pentru Transport  nr.  48/09.10.2017  împreună cu anexele aferente Descarcare
 • Decizia Directorului General  al  Organismului Intermediar pentru Transport  nr. 7/06.02.2017  de aprobare a Ghidului Solicitantului actualizat pentru Dezvoltarea Infrastructurii de metrou, respectiv de lansare a gestiunii apelurilor aferente OS 1.4. - Descarcare
 • Ghidul Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii de metrou aferent Obiectivului Specific 1.4 (O.S.) „Creşterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în Bucuresti-Ilfov”, împreună cu anexele aferente.   - Descarcare
 • Decizia Directorului General  al  Organismului Intermediar pentru Transport  nr. 8/06.02.2017  de aprobare a Ghidului Solicitantului actualizat pentru Dezvoltarea Infrastructurii Feroviare, respectiv de lansare a gestiunii apelurilor aferente OS 1.2 și OS 2.7. Descarcare
 • Ghidul Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii Feroviare, aferent Obiectivului Specific 1.2 (OS) “Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T centrală” și Obiectivului Specific specific 2.7 (O.S.) „Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar”  împreună cu anexele aferente.  Descarcare
 • Decizia Directorului general al Organismului Intermediar pentru Transport nr.6/06.02.2017, de aprobare a Ghidului Solicitantului actualizat pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere, respectiv de lansare a gestiunii apelurilor aferente OS 1.1,OS 2.1 și OS 2.2.Descarcare partea 1, Descarcare partea 2
 • Ghidul Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere aferent Obiectivului Specific 1.1 (O.S.) „Creşterea mobilităţii  pe reţeaua rutieră TEN-T centrală”, Obiectivului 2.1 (O.S.)„Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T” șiObiectivului specific 2.2 (O.S.) „Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T”, împreună cu anexele aferente.Descarcare partea 1, Descarcare partea 2

 

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!