Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 14.06.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 27.06.2022

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 Prin prezentul act normativ se propune aprobarea:

1) amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național ,,Varianta ocolitoare Giurgiu’’, conform anexei nr. 1 la proiectul de act normativ;

2) declanșării procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes național ,,Varianta ocolitoare Giurgiu’’, situate pe raza localităților Frătești, Giurgiu, Stănești și Slobozia, din judeţul Giurgiu ;

3) listei proprietarilor de imobile proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităților Frătești, Giurgiu, Stănești și Slobozia, din judeţul Giurgiu, așa cum rezultă din evidențele unităților administrativ – teritoriale, precum şi a sumelor individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor în valoare de 3.753 mii lei mii lei, pentru un număr de 481 imobile reprezentând teren, având suprafață totală de 744.366 mp mp (teren), astfel cum rezultă din anexa nr. 2.

4) listei imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ,,Varianta ocolitoare Giurgiu’’, precum și schimbarea titularului dreptului de administrare al acestora în favoarea reprezentantului expropriatorului, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

5) listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ,,Varianta ocolitoare Giurgiu, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Suma totală  de 3.753 mii lei se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021, la capitolul 84.01” Transporturi, titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!