Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi,  26 septembrie 2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: 

HOTĂRÂRE de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Regiei Autonome “Registrul Auto Român”,   aflată sub autoritatea  Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

 

 

 

Scurtă descriere

Indicatorii economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Regiei Autonome “Registrul Auto Român” au fost fundamentați pe baza execuției bugetare, realizată la data de 30.06.2022 și a necesarului de resurse programate pentru trimestrele III și IV ale anului 2022.
Rectificarea bugetară presupune majorarea cheltuielilor totale, reducerea profitului brut, a dividendelor cuvenite bugetului de stat și creşterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale.
Pentru anul 2022, prin Hotărârea Guvernului nr. 465/2022 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli inițial pe anul 2022 al Regiei Autonome “Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în care veniturile totale au fost estimate în valoare de 458.314 mii lei, cheltuielile totale în valoare de 310.779 mii lei, rezultatul brut (profitul) în valoare de 147.535 mii lei și dividendele cuvenite bugetului de stat în valoare de 67.613,54 mii lei.
Comparativ cu indicatorii economico - financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022 prin HG nr. 465/2022, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 se propune majorarea cheltuielilor totale, reducerea profitului brut, a dividendelor cuvenite bugetului de stat și creşterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale.
Veniturile totale în valoare de 458.314 mii lei au fost estimate la același nivel ca cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr.465/2022.
Cheltuielile totale în valoare de 320.616 mii lei, au fost estimate în creștere cu 3,17%, respectiv cu suma de 9.837 mii lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr.465/2022.
În structura cheltuielilor totale în valoare de 320.616 mii lei, cheltuielile de exploatare dețin o pondere 99,25%, iar cheltuielile financiare dețin o pondere de 0,75%.
Cheltuielile de exploatare în valoare de 318.224 mii lei au fost estimate în creștere cu 3,19%, respectiv cu suma de 9.837 mii lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG 465/2022.
Cheltuielile financiare în valoare de 2.392 mii lei au rămas la același nivel ca cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG 465/2022.
- Cheltuielile cu personalul – au fost estimate în creștere cu 12,65% față de nivelul aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2021, prin HG nr. 637/2021.
Cheltuielile de natură salarială în valoare de 191.729 mii lei au fost estimate în creștere cu 12,42%, respectiv cu suma de 21.182 mii lei, față de cheltuielile de natură salarială aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 prin HG nr. 637/2021.
La fundamentarea indicatorului „Cheltuieli de natură salarială” prevăzut în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022 s-a avut în vedere nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobat pentru anul 2021, prin HG nr. 637/2021, în valoare de 170.547 mii lei, sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022, stabilit în „Prognoza de vară 2022, elaborată de Comisia Națională de strategie și prognoză, privind proiecția principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2022-2026 și încadrarea în prevederile art. 48, alin. (1) litera a) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/28.12.2021, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
- creșterea cheltuielilor de natură salarială cu suma de 21.182 mii lei, aferentă indicelui mediu de creștere a prețurilor de 12,6%, prognozat pentru anul 2022, așa cum a fost stabilit în „Prognoza de vară 2022, elaborată de Comisia Națională de strategie și prognoză, privind proiecția principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2022 - 2026, conform cu art. 48 alin.(1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu modificările și completările ulterioare.
Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, în valoare de 3.534 mii lei au fost estimate la același nivel ca cele din bugetul de venituri si cheltuieli inițial pe anul 2022, aprobat prin HG nr. 465/2022.
Rezultatul brut (profitul) a fost estimat în scădere cu 6,67%, respectiv cu suma de 9.837 mii lei, față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr. 465/2022.
Dividendele cuvenite bugetului de stat au fost estimate în valoare de 63.597 mii lei, în scădere cu 5,94%, respectiv cu suma de 4.016,54 mii lei, față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr.465/2022.
Indicatorii economico - financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 au următoarele valori:
- productivitatea muncii, în valoare de 273,72 mii lei/persoană, a fost estimată în creștere cu 3,04% față de cea realizată în anul 2021;
- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2022 – legea nr.317/2021, cu modificările și completările ulterioare, în valoare de 7.650,64 lei/salariat, a fost estimat în scădere cu 0,03% față de cel realizat în anul 2021;
- numărul de personal prognozat la finele anului 2022 de 1.669 salariați, a fost estimat la fel ca cel aprobat în anul 2021, prin HG nr. 637/2021;
- numărul mediu de salariaţi de 1.669 salariați a fost estimat la fel ca cel aprobat în anul 2021, prin HG nr. 637/2021;
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale au fost estimate în creștere cu 4,37% față de cele realizate la data de 31.12.2021;
- plăţile restante – regia şi-a propus să nu înregistreze plăţi restante la data de 31.12.2022;
- indicele de creştere al cheltuielilor de 7,54% este mai mare decȃt indicele de creştere al veniturilor de 3,03%.
- rezultatul brut (profitul) a fost estimat în scădere cu 6,67%, respectiv cu suma de 9.837 mii lei, față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr. 465/2022.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Regiei Autonome “Registrul Auto Roman” S.A. a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Regiei Autonomă “Registrul Auto Roman” a fost aprobat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr.10/21.09.2022.
În conformitate cu art.6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 a fost supus consultării reprezentanților salariaților din regie.

 

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 05.10.2022:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 05.10.2022.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!