Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 14 iulie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern pentru reaprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DN 73 Pitești - Câmpulung – Brașov km 13+800 - km 42+850, km 54+050 - km 128+250”, județul Argeș și județul Brașov

 

Scurtă descriere

Obiectivul de investiții Modernizare DN 73 Pitești - Câmpulung – Brașov km 13+800 - km 42+850, km 54+050 - km 128+250”, județul Argeș și județul Brașov, are indicatorii tehnico - economici aprobați prin Hotărârea Guvernului nr. 1142/2008.

Între km 13+800 – km 42+850 au fost finalizate si recepționate lucrările realizate în cadrul Contractului încheiat în anul 2011, cu excepția următoarelor lucrări:Pod km 40+049,09 (km 40+040) peste Valea Pechii la Schitu Golești - reabilitare și Pod km 41+963,84 (km 41+978.37) peste scurgere la Câmpulung - nou.

În anul 2020 lucrările au fost sistate ca urmare a rezilierii Contractului, iar pentru reluarea lucrărilor și finalizarea obiectivului de investiții, pentru sectorul km 54+050 - km 128+250 au fost realizate în anul 2022 expertize tehnice.

Suplimentar faţă de soluţiile iniţiale, este prevăzută lărgirea la 4 benzi a drumului DN 73, între km 126+050 - km 128+250, pe 2,20 km. Tot suplimentar sunt prevăzute fundaţii adâncite de parapeţi pe 7.266 m.

Documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții a fost avizată în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe cu Avizul nr. 28/30.05.2023. Au fost aprobați următorii indicatori tehnico-economici: lungime drum total/rest -103,25 km / 74,20 km, lățime platformă - 9,00 m - 16,00 m, din care parte carosabilă 7,00 m -14,00 m, poduri noi - 7 buc. (total) /4 buc.(rest de executat), poduri reabiltate - 17 buc.(total) / 9 buc.(rest de executat) și amenajare intersecții - 35 buc.(total) / 19 buc.(rest de executat).

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 1.005.735 mii lei, din care construcții + montaj (inclusiv TVA) 899.643 mii lei. Valoare totală rest de executat (inclusiv TVA) 841.402 mii lei, din care construcții + montaj (inclusiv TVA) 747.473 mii lei.

     Finanțarea obiectivului de investiție se realizează din fonduri externe nerambursabile - Programul Operațional Infrastructură Mare (P.O.I.M.) 2014 - 2020 şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 24.07.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 24.07.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!