Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 14 iulie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin comun MTI-MDLPA pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor și ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 1779/6970/2017 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice”, indicativ AND 605-2016

 

Scurtă descriere

Având în vedere volumul mare de lucrări de infrastructură rutieră la nivel național, prin Ordinul comun MTI-MDLPA nr. 1.114/1.205/2023, în vigoare de la 26 iunie 2023, s-a completat/modificat reglementarea tehnică AND 605-2016 prin luarea în considerare a soluției de utilizarea a anrobatului bituminos cu pietriș concasat pentru realizarea straturilor de bază și pentru drumurile de clasă tehnică I și II, mixtura asfaltică tip ABPC aplicându-se anterior doar drumurilor de clasă tehnică III – V și străzilor de categorie tehnică II – IV (conform normativului AND 605-2016).

Față de Ordinul comun de aprobare a normativului AND 605, din 2017, modificat prin Ordinul comun MTI-MDLPA nr. 1.114/1.205/2023, ținând cont de numărul mare de proiecte cu termene de finalizare în 2026, pentru îndeplinirea indicatorilor stabiliți prin PNRR, prin prezentul proiect se propune reformularea art. 4 al ordinului comun din 2017, după cum urmează:

”Art. 4. – Prevederile prezentului ordin se aplică contractelor de proiectare, contractelor de execuție lucrări, contractelor de proiectare și execuție lucrări parte integrantă din cadrul aceluiași contract aflate în derulare la momentul intrării în vigoare a prezentului ordin, cât și celor care vor fi semnate după data intrării în vigoare a prezentului ordin, inclusiv celor pentru care procedurile de atribuire sunt în desfășurare la momentul intrării în vigoare a prezentului ordin, indiferent de stadiul acestora, cu condiția ca modificările care ar surveni din aplicarea prezentului ordin să nu constituie modificare substanțială și să se încadreze în prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.”.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 24.07.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 24.07.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!