Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 19 iulie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Actului adițional nr. 1 pentru anul 2023 la Contractul de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA pentru perioada 2021 – 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2021

 

Scurtă descriere

Ținând cont de prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române:

-          art. 19 alin. (1): ”Raporturile dintre C.F.R. şi instituţiile publice se reglementează prin contractul de activitate încheiat între C.F.R., pe de o parte, şi Ministerul Transporturilor, în numele statului, pe de altă parte.”

-          art. 14 alin. (6) lit. k) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998: „Adunarea generală extraordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii:” “aprobă proiectul contractului de activitate al C.F.R., ce urmează a fi negociat cu Ministerul Transporturilor, precum şi modificări ale acestuia”

-          Art. 19 lit. r) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998: “Atribuţiile consiliului de administraţie” “asigură elaborarea proiectului de contract de activitate al C.F.R.;”

Urmare avizării consiliului de administrație al CFR SA numărul 45/23.05.2023 și aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor numărul 21/16.06.2023, prin actul normativ se propune spre aprobare Actul aditional nr. 1 pentru 2023 la Contractul de activitate și performanță al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2021-2025, care se încheie între Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” – S.A., pe de o parte, şi Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, pe de altă parte.

Proiectul de act normativ a fost realizat, cu respectarea prevederilor art. 37 și 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Reglementarea relaţiilor dintre CFR SA şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii are în vedere următoarele principii:

-          Responsabilităţile şi obligaţiile principale ale Ministerului au în vedere asigurarea resurselor financiare de la bugetul de stat necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite în Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare în perioada 2021-2025, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (4) din Legea nr. 202/2016, precum şi asigurarea cadrului legislativ care să permită desfăşurarea activităţii CFR SA în condiţii normale, într-un cadru concurenţial echitabil în raport cu alte moduri de transport, cu aplicarea principiului independenţei CFR SA în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/2016 şi a OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-          Responsabilităţile şi obligaţiile principale ale CFR SA prevăzute prin prezentul Act aditional au în vedere îndeplinirea obiectivelor stabilite în Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare în perioada 2021-2025, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în scopul derulării în bune condiţii a serviciilor de transport feroviar, a satisfacerii integrale a cererilor de transport pe calea ferată şi a creşterii competitivităţii transportului feroviar pe piaţa internă a transporturilor.

Documentul stabileşte obligaţiile asumate de către CFR SA şi de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii privind colaborarea în vederea realizării obiectivelor strategice stabilite prin Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare în perioada 2021-2025, aprobată prin HG nr. 985/2020. Aceste obiective strategice sunt corelate cu prevederile Master Planului General de Transport al României, aprobat prin HG nr. 666/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Modificările propuse prin actul adițional sunt făcute ca urmare a promulgării în data de 19.12.2022 a Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pentru anul 2023 și în vederea asigurării conformității cu „Scrisoarea de așteptări necesară selecției membrilor Consiliului de Administrație, respectiv directorilor, pentru perioada 2022-2026 la Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA”, anexă la OMTI nr. 1361/2022

 

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 27.07.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 27.07.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!