Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 20 iulie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern privind modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora

 

Scurtă descriere

Având în vedere:

 1. clasificarea infrastructurii feroviare din România după magistrale conform Contractului de activitate și performanță al Companiei

Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A. pentru perioada 2021—2025 aprobat prin H.G. nr. 920/2021;

 1. descrierea rețelei CFR conform Registrului de Infrastructură Feroviară;
 2. necesitatea comasării sau împărțirii și redenumirii după caz, a unor secții de circulație sau a actualizării lungimilor și denumirilor acestora, în concordanță cu necesitățile concrete de exploatare și de asigurare a unei funcționări eficiente a traficului feroviar, în concordanță cu dotările tehnice existente;
 3. necesitatea tratării unitare a infrastructurii feroviare, prin trecerea din categoria infrastructurii feroviare neinteroperabile la categoria infrastructurii feroviare interoperabile a unor secții de circulație sau porțiuni de infrastructură care fac parte din:
 • - magistrale feroviare, respectiv: secțiile Făurei – Tecuci și Făurei – Urziceni;
 • - linii de legătură a infrastructurii interoperabile cu zonele de frontieră, respectiv: secțiile Timișoara Nord – Jimbolia, Zorleni – Fălciu Nord și Medgidia – Negru Vodă;

- grupe și complexe feroviare, respectiv: Turnu Măgurele Port, Caracal Gr.Tehnică, Timișoara Nord – Timișoara Vest și de tipul liniei Dorobanțu – Medgidia PC2 [denumită anterior Dorobanţu - Romcim (PC 2 Medgidia)];

 1. punerea în aplicare a hotărârilor de guvern H.G. nr. 793/04.11.2019 și H.G. nr.191/10.02.2022 prin care au fost reintroduse în categoria infrastructurii feroviare neinteroperabile secțiile de circulație Avrig – Mârșa și Dornești – Siret;
 2. introducerea în categoria infrastructurii feroviare interoperabile a secției Aeroport T1- Aeroport H. Coandă, investiție realizată în temeiul Legii nr. 99/2016 cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 394/2016;
 3. necesitatea redefinirii unor secții de circulație sau porțiuni din acestea, care nu îndeplinesc condițiile tehnice minime de exploatare și nu pot fi închiriate, respectiv a secțiilor închise ca urmare a scoaterilor din funcție și casărilor, determinate de furturi și sustrageri de materiale de cale ferată, pentru care costurile de completare, reparare și repunere în funcție nu pot fi recuperate ulterior din lipsa traficului feroviar, și care pot constitui obiectul unor parteneriate încheiate de CFR-SA cu UAT/ADI în condițiile stabilite de O.U.G. nr. 12/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. necesitatea stabilirii lungimilor de linii CF după criterii obiective și algoritmi care să asigure reflectarea exactă a situației din teren (calculul lungimilor exprimate în km din ax punct de secționare în ax punct de secționare) rezultând ca necesară:

-redefinirea listei secțiilor de circulație aparținând infrastructurii feroviare neinteroperabile, care se pretează atragerii de capital privat pentru întreținere și exploatare și care, prin închiriere degrevează C.N.C.F. “C.F.R”-S.A. de

orice fel de cheltuieli,

-actualizarea listei secțiilor de circulație aparținând infrastructurii feroviare interoperabile, prin punerea în concordanță cu noua listă a secțiilor de circulație aparținând infrastructurii feroviare neinteroperabile.

   Prin proiectul de act normativ se vor modifica anexele nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

 • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
 • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 31.07.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 03.08.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!