Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 01 august  2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordonanță a Guvernului privind inspecţia tehnică și  supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, transportul cu metroul, metroul uşor, monorai şi transportul urban, suburban şi regional pe şine și al căilor ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic

 

Scurtă descriere

Având în vedere aspectele prezentate, se impune adoptarea de măsuri imediate privind activitatea de inspecţie tehnică și supraveghere prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, transportul cu metroul, metroul uşor, monorai şi transportul urban, suburban şi regional pe şine, căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic.

Promovarea acestei ordonanțe este esențială pentru asigurarea siguranței și funcționalității optime a sistemelor de transport din domeniul feroviar, transportul cu metroul, metroul uşor, monorai şi transportul urban, suburban şi regional pe şine și al căilor ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic. Crearea cadrului legal necesar va include cerinte tehnice detaliate privind inspecția infrastructurii, a materialului rulant si a altor echipamente specifice.

         Prin prezentul act normativ sunt prevăzute faptele ce constituie contravenţii la normele din domeniul feroviar, transportul cu metroul, metroul uşor, monorai şi transportul urban, suburban şi regional pe şine și al căilor ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic şi se reglementează modalitatea de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor cu privire la:

 1. a) utilizarea de produse și/sau servicii destinate folosirii în activitățile de construire, modernizare, întreținere și de reparare a infrastructurii și a materialului rulant fără să dețină autorizație de furnizor și/sau omologare tehnică/agrement tehnic, după caz;
 2. b) utilizarea de produse și/sau servicii neconforme, destinate utilizării în activitățile de construire, modernizare, întreținere și de reparare a infrastructurii și a materialului rulant;
 3. c) realizarea de modificări, transformări, modernizări la produsele destinate utilizării în activitățile de construire, modernizare, întreținere și de reparare a infrastructurii și a materialului rulant pentru care se deține autorizație de furnizor și/sau omologare tehnică/agrement tehnic fără informarea în scris a AFER;
 4. d) realizarea de lucrări la infrastructură, fără proiecte tehnice sau pe bază de proiecte neverificate de specialiști atestați conform prevederilor legale;
 5. e) recepționarea lucrărilor de infrastructură de către investitor/beneficiar fără ca acestea să fi fost supuse inspecției tehnice de către AFER;
 6. f) interzicerea sau obstrucționarea efectuării inspecției tehnice sau supravegherii prin acțiuni de inspecție tehnică, neprezentarea documentelor solicitate;
 7. g) neaplicarea de către operatorul economic a măsurilor de remediere a neconformităților constatate cu ocazia inspecției tehnice sau supravegherii prin acțiuni de inspecție tehnică, a defectelor ori a neconcordanțelor apărute în timpul lucrărilor de construcție, modernizare și întreținere a infrastructurii;
 8. h) neaplicarea de către operatorul economic a măsurilor de remediere a neconformităților constatate cu ocazia inspecției tehnice sau supravegherii prin acțiuni de inspecție tehnică, a defectelor ori a neconcordanțelor apărute în timpul lucrărilor de construcție și modernizare a materialului rulant;
 9. i) utilizarea oricăror produse și/sau servicii în perioada suspendării valabilității autorizației de furnizor și/sau de omologării tehnice/agrementării tehnice.

În ceea ce priveşte personalul care poate constata contravenţiile şi aplica sancţiunile contravenţionale sunt inspectorii tehnici din cadrul AFER.

           Calitatea de agenți constatatori a contravențiilor o au persoanele specializate cu atribuţii în acest domeniu din cadrul AFER.

           Pentru contravențiile instituite prin prezentul act normativ, se stabilesc sancțiuni constând în amenzi, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

           De asemenea, rolul sancţiunilor, prin aplicarea de amenzi este acela de descurajare în efectuarea faptelor contrare prevederilor legale.

Având în vedere că în cazuri similare, pentru fapte similare nivelul amenzilor se încadrează între 50.000 lei și 100.000 lei, prezentul act normativ propune aceleași limite.

La cuantumul amenzi s-a ținut cont de faptul că nerespectarea normelor obligatorii poate conduce la faptele ce constituie contravenţii la normele din domeniu, descrise anterior, prin introducerea și utilizarea pe piață de către operatorii economici a unor produse/servicii neconforme.

Introducerea și/sau utilizarea acestor produse/servicii neconforme pot duce la accidente/incidente în domeniul feroviar, transportul cu metroul, metroul uşor, monorai şi transportul urban, suburban şi regional pe şine și al căilor ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic, care se pot solda cu pierderi materiale sau de vieți omenești.

Implementarea cadrului legal propus va permite crearea unui cadru coerent de reglementare a inspecției tehnice și a supravegherii prin acţiuni de inspecţie tehnică, care să permită standardizarea procedurilor specifice care să permită atât evaluare a condiției infrastructurii, a materialului rulant și a echipamentelor specifice, cât și a calității produselor, proceselor și serviciilor furnizate de agenții economici din domeniu.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

 • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
 • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 11.08.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 11.08.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!