Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 1 august 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea descrierii tehnice, actualizarea valorii de inventar și scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Spitalul General Căi Ferate Sibiu, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Scurtă descriere

  1. Proiectul de act normativ se referă la modificarea și completarea descrierii tehnice şi actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor înregistrate cu nr. MF 26666 și nr. MF 26667 astfel:

La bunul imobil având Nr. MF 26666 se modifică și se completează, descrierea tehnică din: ”S=1.845 mp; Nr. Carte funciară 3187; Nr. top. 3.589/1” în ”Suprafață = 1845 mp; S=644 mp, CF nr. 122690 Sibiu; S = 250 mp, CF nr. 122691 Sibiu; S = 189 mp, CF nr. 122692 Sibiu; S = 762 mp, CF nr. 122693 Sibiu”;

La bunul imobil având Nr. MF 26667 se modifică și se completează, descrierea tehnică din: ”S=1693 mp, D+P+2, cărămidă, sarpantă lemn” în ”Nr. niveluri: 4; S construită la sol: 427 mp; S. Construită desfășurată: 427 mp; Clădire S+P+2E formată din SUBSOL=427 mp; PARTER=420 mp; ETAJ 1=410 mp; ETAJ 2=406 mp. Suprafața construită la sol=427 mp. Suprafața construită desfășurată=1664 mp. CF nr. 122690-C1 Sibiu”.

Conform Raportului de evaluare nr. 250c/12.01.2023 și a Raportului de evaluare nr. 194/05.07.2023 se actualizează valoarea de inventar a bunurilor imobile având nr. MF 26666 și nr. MF 26667 astfel:

Nr. MF 26666, Teren, spital + administrativ, valoare actuală de inventar este de 1.618.000 lei, după reevaluare valoarea de inventar este de 3.671.000 lei.

Diferența din reevaluare este de 2.053.000 lei.

Nr. MF 26667, Clădire spital, valoare actuală de inventar este de 1.165.000 lei, după reevaluare valoarea de inventar este de 1.717.600 lei.

Diferența din reevaluare este de 552.600 lei.

Valoarea de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, rezultată în urma reevaluări este de 5.388.600 lei. Diferența din reevaluare a fost calculată la  2.605.600 lei.

Valoarea terenului în suprafața de 1595 mp (CF nr. 122690, CF nr. 122692, CF nr. 122693) este de 3.179.400 lei (conform Raportului de evaluare nr. 250c/12.01.2023), iar valoarea terenului în suprafața de 250 mp ( CF nr. 122691), este de 491.600 lei (conform Raportului de evaluare nr. 194/05.07.2023).

  1. Proiectul se mai referă și la scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile înregistrate cu nr. MF 26666 (parţial) și nr. MF 26667, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite.

Realitatea datelor înscrise în anexa la proiect precum şi oportunitatea promovării actului normativ aparțin inițiatorului, respectiv Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Spitalului General Căi Ferate Sibiu. 

Bunurile imobile reevaluate nu sunt supuse cererilor de retrocedare, nu sunt grevare de sarcini și nu fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată.  

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 11.08.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 11.08.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!