Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 1 august 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Rețeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală București – Lărgire la 4 benzi DN1A și măsuri de siguranță rutieră pentru sectorul cuprins între Centura București și intersecția cu șoseaua Chitila-Mogoșoaia”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național.

 

Scurtă descriere

 1. Tronsonul de drum din DN 1 aferent obiectivului de investiții este amplasat pe teritoriul administrativ al localității Mogoșoaia, între intersecția DN 1A cu Șoseaua Chitilei – Pădure, la km 13+570 și intrarea în girația amenajată la intersecția DN 1A cu Centura București, la km 12+290.

  În prezent, DN 1A pe tronsonul cuprins între km 12+290-km 13+570 se încadrează în clasa tehnică III având două benzi de circulație, câte una pe sens și o parte carosabilă cu lățime variabilă. La km 12+290 este amenajat un sens giratoriu între DN 1A și DN CB, iar intrarea în girația existentă se realizează prin intermediul a 4 accese.

  Pentru accesul în/din DN 1A traficul de pe străzile adiacente se realizează prin viraje directe stânga/dreapta. Aceste viraje generează efecte negative, în ceea ce privește siguranța circulației rutiere și fluența traficului.

  Astfel, scopul prezentului proiect este lărgirea la 4 benzi de circulație pe DN 1A, sector DN CB și Strada Monumentul Eroilor (intersecție cu Centura de Nord a Municipiului București-Mogoșoaia), cât și reamenajarea intersecției cu Strada Valea Parcului, în condițiile gradului de confort și siguranța a tuturor categoriilor de participanți la trafic.

  Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Reţeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală Bucureşti - Lărgire la 4 benzi DN 1A şi măsuri de siguranţă rutieră pentru sectorul cuprins între Centura Bucureşti şi intersecţia cu şoseaua Chitila-Mogoşoaia" au fost aprobați prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2023 și nu necesită modificări sau completări la data prezentei.

  Pentru realizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reţeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală Bucureşti - Lărgire la 4 benzi DN 1A şi măsuri de siguranţă rutieră pentru sectorul cuprins între Centura Bucureşti şi intersecţia cu şoseaua Chitila-Mogoşoaia" este necesar a fi expropriată o suprafață de 2.206 mp teren și construcții, aferentă unui număr de 14 imobile proprietate privată.

  De asemenea, având în vedere că pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes național este necesară ocuparea unei suprafețe de 1.334 mp aparținând proprietății publice a statului, precum și 21.786 mp aparținând proprietății unităților administrativ-teritoriale Mogoșoaia, prin prezentul proiect de act normativ se propune și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică.

  Prin prezentul act normativ se propune aprobarea:

   

  • amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național "Reţeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală Bucureşti - Lărgire la 4 benzi DN 1A şi măsuri de siguranţă rutieră pentru sectorul cuprins între Centura Bucureşti şi intersecţia cu şoseaua Chitila-Mogoşoaia", prevăzut în anexa nr. 1, la prezenta hotărâre, conform variantei finale a studiului de fezabilitate;
  • declanșării procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Reţeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală Bucureşti - Lărgire la 4 benzi DN 1A şi măsuri de siguranţă rutieră pentru sectorul cuprins între Centura Bucureşti şi intersecţia cu şoseaua Chitila-Mogoşoaia", situate pe raza localității Mogoșoaia din județul Ilfov;
  • listei cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, proprietarii sau deținătorii acestora, așa cum rezultă din evidențele unităților administrativ - teritoriale, precum și sumele individuale estimate de către expropriator, aferente justelor despăgubiri în cuantum total de 2.747,50 mii lei, pentru un număr de 14 imobile proprietate privată, în suprafață totală de 2.206 mp, reprezentând teren cu sau fără investiții, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;
  • listei imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Reţeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală Bucureşti - Lărgire la 4 benzi DN 1A şi măsuri de siguranţă rutieră pentru sectorul cuprins între Centura Bucureşti şi intersecţia cu şoseaua Chitila-Mogoşoaia", situate pe raza localității Mogoșoaia, din județul Ilfov, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre;
  • listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Reţeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală Bucureşti - Lărgire la 4 benzi DN 1A şi măsuri de siguranţă rutieră pentru sectorul cuprins între Centura Bucureşti şi intersecţia cu şoseaua Chitila-Mogoşoaia", situate pe raza localității Mogoșoaia din județul Ilfov, prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.
  Suma totală, de 2.747,50 mii lei se alocă de bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, la capitolul 84.01 ”Transporturi”, titlul 56 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, articolul 56.50 ”Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2021 – 2027.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

 • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
 • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 11.08.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 11.08.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!