Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 1 august  2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru efectuarea activităților prevăzute la art.6 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române”

 

Scurtă descriere

Pentru activităţile prestate, Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) aplică tarifele aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru efectuarea activităţilor prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române.Potrivit prevederilor art. 6 alin. 1 lit b din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, Autoritatea Aeronautică Civilă Română exercită atribuţiile de natură tehnică stabilite, privind certificarea aerodromurilor deschise pentru operarea aeronavelor civile şi supravegherea menținerii condițiilor asociate documentelor de certificare emise.Ca urmare a utilizării în legislația primară a termenului „certificare” (în loc de “autorizare”) în legătură cu documentul care atestă capacitatea deținătorului de a conduce și a gestiona un aerodrom civil și a intrării in vigoare a Reglementării aeronautice civile române RACR-AD-CADC, "Certificarea aerodromurilor civile", aprobată prin OMTI nr. 832/2023, care stabilește categoriile de certificate și introduce procesele de supraveghere a aerodromurilor certificate, este oportună  actualizarea activităților pentru care sunt stabilite tarifele percepute de AACR, prevăzute la Capitolul 9 ”Autorizarea activităţilor aeroportuare, de aerodrom şi a mijloacelor de asigurare a siguranţei zborurilor” din OMTI nr. 1305/2012, inclusiv actualizarea titlului capitolului.Prin Ordinul MTI nr. 275/2021 a fost aprobată Reglementarea aeronautică civilă română privind certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol, RACR-AD-FSH, prin care, ca și în cazul aerodromurilor, a fost introdusă noua terminologie prevăzută de Codul aerian, respectiv de certificare a furnizorilor serviciilor de handling, în loc de autorizare. Prin urmare, este necesară actualizarea conformă a terminologiei si în cazul activităților prevăzute la Capitolului 10 ”Autorizarea și supravegherea altor agenți cu activități pentru aviația civilă”, în cea ce privește serviciile de handling.Ca urmare a celor menționate mai sus, la propunerea AACR transmisă cu adresa nr. 23890/14.07.2023, a fost întocmit proiectul de ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii prin care sunt modificate/completate prevederi ale capitolelor nr. 9 și nr. 10 din anexa la OMTI nr. 1305/2023. Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul de administrație al AACR prin Hotărârea nr. 72/11.07.2023.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 11.08.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 11.08.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!