Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 2 august 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/2023 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ,,Autostrada Sibiu-Pitești” - Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș, precum și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 330/2023

 

Scurtă descriere

Pentru realizarea lucrărilor aferente Secțiunii 4 Tigveni-Curtea de Argeș din cadrul obiectivului de investiții „Autostrada Sibiu–Pitești”, declanșarea procedurii de expropriere a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 518/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu- Piteşti” - Secţiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeș.

Pentru realizarea lucrărilor aferente Secțiunii 4 din cadrul Autostrăzii Sibiu–Pitești, respectiv pentru Lotul 1 cuprins între km 81 +900 – km 91 + 761, conform Avizului CTE–CNAIR–SA nr. 5359/20.01.2023 a rezultat necesitatea ocupării unei suprafețe suplimentare de teren, în acest sens fiind aprobată Hotărârea Guvernului nr. 360/2023 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu-Piteşti" - Secţiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeş.

În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 360/2023, la pozițiile nr. crt. 183, 184, 185, 194, 195, 207, 208, 210, 251, 253, 254, 274, 310,  311, 312, 313, 343 și 344 este specificată în mod distinct valoarea masei lemnoase, iar în Nota de subsol aferentă anexei nr. 2 se precizează faptul că plata despăgubirii privind valoarea masei lemnoase se face în natură, masa lemnoasă revenind proprietarilor expropriaţi, conform art. 14 alin. (7) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabil la momentul promovării Hotărârii Guvernului nr. 360/2023.

Menționăm faptul că art. 14 din Legea nr. 255/2010 prevedea faptul că valoarea masei lemnoase  se determină just în baza fişei tehnice întocmite de ocolul silvic care administrează sau efectuează servicii silvice, înainte de emiterea hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1) din lege, iar această valoare se evidenţiază în cadrul hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1) şi al deciziei de expropriere, distinct de valoarea despăgubirii în bani care este consemnată conform art. 7. În decizia de expropriere se prevede expres că plata despăgubirii privind valoarea masei lemnoase se face în natură, masa lemnoasă revenind proprietarilor expropriaţi.

După publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. nr. 346 din 25 aprilie 2023 a Hotărârii Guvernului nr. 360/2023, expropriatorul a procedat la consemnarea sumelor aferente justelor despăgubiri, astfel cum aceastea au fost aprobate prin hotărârea antemenționată. Ulterior consemnării sumelor aferente justelor despăgubiri și a expirării termenului prevăzut de lege la art. 8 din Legea nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare, expropriatorul a demarat demersurile necesare emiterii deciziei de expropriere, act ce consfințeste transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes național, în favoarea Statului Român. La momentul emiterii deciziei de expropriere, s-a constatat faptul că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2022 care a modificat prevederile Legii nr. 255/2010 și în baza căreia a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 360/2023, a fost amendată, prin legea de aprobare, respectiv Legea nr. 75/2023, tocmai în ceea ce privește modalitatea de prețuire a despăgubirilor aferente masei lemnoase, dar și a beneficiarului masei lemnoase de pe terenurile supuse exproprierii.

Astfel, conform noilor modificări aduse Legii nr. 255/2010, prin Legea nr. 75/2023, legiuitorul a statuat la art. 14 alin. (6) faptul că ”Masa lemnoasă de pe terenurile forestiere proprietate publică rezultate în urma exproprierii, situate pe coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică prevăzute la art. 2 alin. (1), pentru care a fost emisă aprobarea de scoatere definitivă/ocupare temporară, revine expropriatorului, prin derogare de la prevederile art. 44 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

De asemenea, conform noilor modificări aduse Legii nr. 255/2010, aduse prin Legea nr. 75/2023, respectiv art. 14 alin. (9) ”Valoarea masei lemnoase pe picior de pe terenurile forestiere proprietate privată se determină de către un expert evaluator specializat în evaluarea proprietăţilor imobiliare membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, prin raportare la volumul masei lemnoase inventariate pe suprafaţa imobilelor supuse exproprierii, identificate şi materializate în teren prin grija expropriatorului la întocmirea studiului de fezabilitate varianta finală sau a documentaţiei topocadastrale.”

Având în vedere modificările legislative, faptul că Hotărârea Guvernului nr. 360/2023 a fost publicată în Monitorul Oficial al României la data de 25.04.2023, ulterior datei de intrare în vigoare a Legii nr. 75/2023, respectiv 06.04.2023, și ținând cont de faptul că Legea nr. 75/2023 de modificare a Legii nr. 255/2010 nu are norme tranzitorii sau termen de prorogare a aplicării ei, dispozițiile acesteia începând să îți producă efecte juridice în trei zile de la publicare și cu respectarea principiului neretroactivității legii în timp, prevederile Legii nr. 75/2023 prin care s-a modificat Legea nr. 255/2010 sunt incidente asupra modalității de prețuire, precum și în ceea ce privește beneficiarul masei lemnoase pentru pozițiile din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 360/2023.

Prin prezentul proiect de act normativ este necesară suplimentarea sumelor prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/2023 cu sumele necesare despăgubirii masei lemnoase pentru imobilele individualizate la nr. crt. 183, 184, 185, 194, 195, 207, 208, 210, 251, 253, 254, 274, 310,  311, 312, 313, 343 și 344 din anexa nr. 2 la H.G. 360/2023.

Menționăm că sumele aferente terenurilor prevăzute la pozițiile nr. crt. 183, 184, 185, 194, 195, 207, 208, 210, 251, 253, 254, 274, 310,  311, 312, 313, 343 și 344 din anexa nr. 2 la H.G. 360/2023 nu vor fi modificate prin prezentul proiect de act normativ.

De asemenea, este necesar a se modifica și anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 360/2023 la pozițiile antemenționate prin precizarea sumelor aferente despăgubirii masei lemnoase, precum și eliminarea notei de subsol din anexa nr. 2, având în vedere că potrivit mențiunilor din această notă, masa lemnoasă se restituie în natură fostului proprietar.

Suma necesară aferentă despăgubirii masei lemnoase pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică este de 873 mii lei pentru 18 imobile în cantitate totală de 2.222,36 mc.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 14.08.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 14.08.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!