Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 9 august 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind procesul de mentenanță a instalațiilor feroviare de control-comandă și semnalizare terestre utilizate pe rețeaua feroviară din România aflată în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR” – SA

 

Scurtă descriere

În contextul mai larg de asanare/revizuire/reducere a normelor naționale, pentru a asigura îndeplinirea cerinţelor esenţiale în materie de interoperabilitate feroviară, respectarea metodelor de siguranţă comune (MSC) şi a specificaţiilor tehnice de interoperabilitate (STI) în vigoare şi atingerea obiectivelor de siguranţă comune (OSC), CNCF „CFR” - S.A. derulează un proces de  revizuire a instrucţiilor de serviciu din ramurile de exploatare feroviară, care fac obiectul sistemului propriu de management al siguranței feroviare, altele decât normele naţionale notificate, care se constituie în coduri de practică recunoscute pe scară largă pentru ţinerea sub control a riscurilor şi în documente de referinţă a procedurilor sistemului de management al siguranţei.

Procesul de modernizare a sistemului feroviar din România a produs schimbări de ordin tehnic, operațional și organizațional în exploatarea instalațiilor feroviare. Acest fapt a determinat necesitatea adaptării reglementărilor specifice privind procesele de proiectare, construire și exploatare a instalațiilor feroviare ale subsistemului structural control-comandă și semnalizare terestre (numite în continuare instalații CCS-T).

Reglementările specifice actuale (instrucții/instrucțiuni de serviciu) au fost elaborate în perioada 1971 - 1988, pentru tipurile de instalații CCS-T existente la timpul respectiv, sunt utilizate pentru proiectarea, construirea și mentenanța acestor instalații și sunt structurate astfel încât cuprind, în principal, condiții tehnice pe care trebuie să le îndeplinească instalațiile CCS-T, condiții pe care trebuie să le îndeplinească personalul de mentenanță, atribuții ale personalului de mentenanță pe funcții și structuri organizatorice, organizarea procesului de mentenanță și, după caz, dotări minimale necesare pentru realizarea mentenanței.

Având în vedere schimbările produse în structura organizatorică a CNCF „CFR” - S.A., prin modificarea structurilor și a funcțiilor specifice, în procesul de proiectare a instalațiilor CCS-T, precum și în procesul de mentenanță, prin introducerea tehnologiilor noi, a căror mentenanță trebuie să respecte prevederile specifice din STI, se constată că reglementările specifice existente au aspecte cu caracter caduc, inaplicabil datorită noilor situații organizatorice, noilor reguli de operare și mentenanță, noilor tehnologii, au aspecte care nu fac obiectul respectivelor reglementări, ci al altor documente (cerințe tehnice beneficiar, caiete de sarcini, norme tehnice, fișă de post, standarde, regulamente de organizare și funcționare, regulemente interne, etc.), precum și aspecte de contradictorialitate sau redundante raportat la alte acte normative din domeniul feroviar.

      Pentru a asigura suplețea necesară codurilor de practică și o înțelegere mai ușoară a acestora, în vederea aplicării lor în procesul de elaborare a procedurilor specifice, în scopul eficientizării sistemului de management al siguranței, precum și în procesul de monitorizare a activității proprii într-un cadru european adecvat specificului organizației, în scopul de a controla riscurile acolo unde este necesar pentru prestarea serviciilor de întreținere, s-a procedat la elaborarea a două noi reglementări, având în vedere următoarele aspecte:

 1. prevederile din reglementările existente au fost redistribuite în două proiecte distincte de ordin de ministru, astfel:
  1. un proiect de ordin privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească subsistemul de control-comandă și semnalizare terestre al sistemului feroviar din România, aplicabil tuturor tipurilor de instalații CCS-T din exploatare de pe întreaga rețea feroviară din România și tuturor operatorilor economici care proiectează, construiesc sau exploatează instalații CCS-T;
  2. un proiect de ordin privind procesul de mentenanță a instalațiilor feroviare de control-comandă și semnalizare terestre utilizate pe rețeaua feroviară din România aflată în administrarea CNCF „CFR” - S.A., aplicabil numai instalațiilor CCS-T de pe rețeaua aflată în administrarea CNCF „CFR” - S.A.
 2. pentru o tratare unitară și coerentă pentru toate tipurile de instalații CCS-T, s-a păstrat similitudinea cu reglementările actuale, cu observația că acestea au fost actualizate cu prevederile din reglementările apărute ulterior;
 3. prin proiectul propus de ordin privind procesul de mentenanță a instalațiilor feroviare de control-comandă și semnalizare terestre utilizate pe rețeaua feroviară din România aflată în administrarea CNCF „CFR” - S.A., se prevede restructurarea acestui proces prin:
  1. introducerea unor noi tipuri de lucrări de mentenanță;
  2. introducerea fișelor de întreținere tehnică;
  3. actualizarea unor intervale de intreținere preventivă;
  4. precizări privind verificările care trebuie efectuate la punerea în funcțiune a instalațiilor CCS-T.

Având în vedere că cele două proiecte de ordine provin din reglementări unitare și sunt în directă dependență, considerăm necesar ca acestea să fie aprobate și să intre în vigoare simultan.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

 • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
 • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 21.08.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 21.08.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!