Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 9 august 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) - Oar (Granița Româno - Ungară - Drum Expres M49 Ungaria)”

 

Scurtă descriere

În prezent, legătura dintre Satu Mare și granița Româno-Ungară se realizează prin intermediul drumului național DN 19A (Satu Mare - Petea), care are câte o bandă de circulație pe sens și un trafic foarte ridicat, cu sectoare pe care este atinsă capacitatea de circulație a drumului.

Acest proiect face parte din strategia de implementare la nivel național pentru Drumul Expres cu denumirea generică "Someș Expres"/coridorul trans-frontalier 3 CTF3 - „Someș”, cuprins în M.P.G.T., asigurând baza necesară cererii de transport în creștere și un grad ridicat de siguranță a traficului rutier.

Oportunitatea investiției: asigură un parcurs mai rapid pentru traficul pe distanțe lungi de pasageri și mărfuri, prin viteza ridicată de deplasare, prin reducerea costurilor operaționale și prin îmbunătăţirea siguranței circulației și un impact asupra mediului limitat care să ia în considerare riscurile schimbărilor climatice, precum și masurile de adaptare și reducere a impactului asupra mediului.

Pentru obiectivul de investiții „Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) - Oar (Granița Româno - Ungară - Drum Expres M49 Ungaria)” indicatorii tehnico – economici au fost aprobați prin Hotărârea Guvernului nr. 1439/2022 și nu necesită a fi actualizați la data prezentei.

Pentru realizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) - Oar (Granița Româno-Ungară - Drum Expres M49 Ungaria)” este necesar a fi expropriată o suprafață de 1.670.319 mp, aferentă unui număr de 597 imobile proprietate privată.

Din suprafața totală de 1.670.319 mp proprietate privată afectată de realizarea obiectivului de investiții, suprafața de teren de 506.038 mp, (aferentă unui număr de 71 imobile proprietate privată) este necesară pentru gropile de împrumut situate pe raza localității Livada din județul Satu Mare. Conform art. 12 alin. (11) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare: „Pentru lucrările de utilitate publică de interes naţional prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), terenurile necesare gropilor de împrumut pot fi expropriate şi se supun prevederilor prezentei legi. După finalizarea lucrărilor, terenurile expropriate pentru asigurarea gropilor de împrumut se transmit potrivit legii, la cerere, unităţilor administrativ-teritoriale pe raza cărora se situează”.

De asemenea, având în vedere că pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes național este necesară ocuparea unei suprafețe de 145.415 mp aparținând proprietății publice a statului, precum și 111.051 mp aparținând proprietății unităților administrativ-teritoriale Satu Mare şi Vetiş, din judeţul Satu Mare, prin prezentul proiect de act normativ se propune și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică.

Prin prezentul act normativ se propune aprobarea:

  • amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) — Oar (Granița Româno-Ungară — Drum Expres M49 Ungaria)”, conform anexei nr. 1 la proiectul de act normativ;
  • declanșării procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) — Oar (Granița Româno-Ungară — Drum Expres M49 Ungaria)”, situate pe raza localităților Satu Mare, Vetiş şi Livada din judeţul Satu Mare;
  • listei proprietarilor de imobile proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităților Satu Mare, Vetiş şi Livada din judeţul Satu Mare, așa cum rezultă din evidențele unităților administrativ – teritoriale, precum şi a sumelor individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor în valoare de 7.328,5 mii lei pentru un număr de 597 imobile reprezentând teren, în suprafață totală de 1.670.319 (teren) şi 100 mp imobile construcţii, astfel cum rezultă din anexa nr. 2.
  • listei imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) — Oar (Granița Româno-Ungară — Drum Expres M49 Ungaria)”, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
  • listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) — Oar (Granița Româno-Ungară — Drum Expres M49 Ungaria)”, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Întreaga suprafață de teren ce urmează a fi afectată de executarea lucrărilor preconizate este inclusă în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) — Oar (Granița Româno-Ungară — Drum Expres M49 Ungaria)”.

Suma totală, de 7.328,5 mii lei se alocă de bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, la capitolul 84.01 ”Transporturi”, titlul 56 “Proiecte din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) postaderare, articolul 56.48 Programe finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027”.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 21.08.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 21.08.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!