Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 9 august 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 37/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti", sector Centura Nord km 0 + 000-km 52 + 770, pe raza localităţilor Săbăreni din judeţul Giurgiu, Dragomireşti-Vale, Buftea, Mogoşoaia, Baloteşti, Tunari, Dascălu, Ştefăneştii de Jos, Găneasa, Pantelimon şi Cernica din judeţul Ilfov, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 37/2021

 

Scurtă descriere

Pentru realizarea obiectivului de investiții „Autostrada de centură București”, sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770”, au fost aprobate o serie de Hotărâri ale Guvernului care privesc aprobarea procedurii de expropriere, după cum urmează:

 • Hotărârea Guvernului nr. 37/2021 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada de centură București”, sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770, pe raza localităților Săbăreni din județul Giurgiu, Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia, Balotești, Tunari, Dascălu, Ștefăneștii de Jos, Găneasa, Pantelimon și Cernica din județul Ilfov.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1485/2022 privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 37/2021 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada de centură București”, sector Centură Nord km 0+000 - km 52+770, pe raza localităților Săbăreni din jud. Giurgiu, Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia, Balotești, Tunari, Dascălu, Ștefăneștii de Jos, Găneasa, Pantelimon și Cernica din Jud. Ilfov.

Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea unor măsuri, în scopul actualizării situațiilor imobilelor care au fost afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada de centură București”, sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770, pe raza localităților Balotești, Buftea, Cernica, Mogoșoaia, Pantelimon, Ștefăneștii de Jos și Tunari din județul Ilfov.

După recepționarea de către A.N.C.P.I./O.C.P.I. a documentațiilor cadastrale individuale, anumite date de identificare ale imobilelor supuse exproprierii conform anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 37/2021, au suportat modificări, în ceea ce privește, suprafața de expropriat, categoria de folosință sau poziționarea intravilan/extravilan.

Astfel, pentru un număr de 572 de imobile, cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 37/2021, ca urmare a suprapunerii planurilor parcelare peste coridorul de expropriere au rezultat diferențe ale suprafețelor cuprinse în Anexa nr. 2 la Hotărârea antemenționată față de suprafețele rezultate din măsurătorile cadastrale și diferențe de categorie de folosință, poziționare intravilan/extravilan.

Totodată, ca urmare a întocmirii documentațiilor cadastrale la unele dintre cele 572 de  imobile au rezultat și modificări ale numelui și/sau proprietarilor, în sensul identificării unora dintre aceștia care inițial, în baza informațiilor oferite de către unitățile administrativ – teritoriale, erau neidentificați sau au fost identificați moștenitorii legali ai proprietarilor inițial identificați.

 

De asemenea, după realizarea documentațiilor cadastrale individuale, mai multe poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 37/2021 cu modificările ulterioare, au fost dezmembrate pe numere cadastrale individuale, rezultând mai multe imobile, urmând a avea mai multe poziții, astfel fiind necesară modificarea anexei nr. 2 la HG nr. 37/2021, în sensul introducerii unui număr de 4 de poziții.

La pozițiile nr. crt. 285, 294, 1375, 1624, 16241, pe terenurile supuse deja exproprierii au fost identificate construcții care la momentul declanșării procedurii de expropriere pentru terenuri, nu au fost identificate, astfel încât, prin prezentul proiect de act normativ este necesar a se declanșa procedura de expropriere și pentru aceste imobile constând în construcții nou identificate

Totodată, pentru un număr de 16 imobile cuprinse la pozițiile nr. crt. 144, 147, 150, 153, 172, 173, 174, 404, 516, 773, 795, 802, 804, 1386, 1521, 1625 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 37/2021, ca urmare a suprapunerii planurilor parcelare peste coridorul de expropriere,  a măsurătorilor cadastrale individuale, precum și verificării actelor de proprietate s-a constatat că aceste suprafețe sunt deja incluse la alte poziții din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 37/2021, fiind necesară eliminarea acestora din anexa nr. 2 la HG nr. 37/2021.

Prin prezentul act normativ se propune aprobarea:

 

 • suplimentării sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 37/2021 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada de centură București”, sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770, pe raza localităților Săbăreni din județul Giurgiu, Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia, Balotești, Tunari, Dascălu, Ștefăneștii de Jos, Găneasa, Pantelimon și Cernica din județul Ilfov, cu suma totală de 11.769 mii lei.
 • modificării și completării anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 37/2021, după cum urmează:
  • Pozițiile nr. crt. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 25, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 58, 59, 62, 64, 69, 70, 73-76, 77, 80, 81, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 139, 140, 141, 151, 159, 160, 161, 167, 168, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 203, 205, 212, 214, 224, 230, 236, 237, 241, 275, 277, 278, 285, 287, 290, 294, 295, 296, 299, 302, 304, 306, 309, 318, 319, 320, 321, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 434, 462, 463, 515, 519, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 545, 546, 547, 561, 570, 571, 577, 578, 579, 581, 587, 588, 590, 594, 595, 601, 602, 609, 611, 612, 615, 617, 618, 620, 624, 626, 628, 629, 630, 631, 633, 634, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 647, 649, 654, 656, 657, 659, 660, 661, 662, 663, 665, 666, 668, 669, 671, 672, 674, 675, 677, 678, 680, 681, 682, 683, 684, 686, 687, 689, 691, 696, 698, 699, 700, 701, 702, 704, 705, 707, 708, 710, 711, 712, 713, 716, 718, 720, 721, 723, 724, 726, 728, 734, 738, 739, 740, 746, 747, 748, 751, 752, 753, 755, 757, 760, 762, 764, 765, 770, 772, 794, 801, 803, 808, 809, 817, 818, 819, 823, 871, 872, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 950, 951, 953, 955, 956, 957, 958, 960, 961, 964, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980,  982, 983, 984, 986, 988, 992, 994, 995, 996, 1003, 1008, 1009, 1015, 1038, 1045, 1051, 1052, 1055, 1057, 1058, 1061, 1063, 1064, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1080, 1093, 1105, 1106, 1107, 1113, 1114, 1115, 1123, 1124, 1144, 1152, 1185, 1186, 1210, 1240, 1242, 1244, 1245, 1246, 1257, 1258, 1259, 1261, 1262, 1277, 1278, 1279, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1297, 1298, 1301, 1350, 1351, 1352, 1353, 1370, 1371, 1375, 1385, 1397, 1405, 1409, 1410, 1411, 1435, 1436, 1446, 1447, 1460, 1461, 1465, 1469, 1470, 1473, 1475, 1476, 1485, 1488, 1489, 1492, 1514, 1515, 1516, 1518, 1527, 1530, 1531, 1533, 1550, 1551, 1552, 1553, 1569, 1572, 1583, 1587, 1594, 1595, 1605, 1606, 1610, 1611, 1612, 1615, 1616, 1621, 1622, 1623, 1624, 1626, 1631, 1634, 1650, 1656, 1657, 1658, 1659, 1661, 1662, 1663, 1664, 1666, 1667, 1668, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1683, 1686, 1689, 1690, 1692, 1693, 1694, 1695, 1700, 1704, 1705, 1707, 1708, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1718, 1720, 1724, 1725, se modifică în sensul actualizării, în condițiile legii, a elementelor de identificare ale imobilelor, a titularilor de drepturi reale și a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
  • După poziția nr. crt. 609 se introduc trei poziții noi, respectiv pozițiile nr. crt. 6091, 6092, 6093, rezultată ca urmare dezmembrării poziției nr. crt. 609 și a întocmirii a patru documentații cadastrale.
  • După poziția nr. crt. 1624 se introduce o poziție nouă, respectiv poziția nr. crt. 16241, rezultată ca urmare dezmembrării poziției nr. crt. 1624 și a întocmirii a două documentații cadastrale.
  • La pozițiile nr. crt. 285, 294, 1375, 1624, 16241 se introduc imobilele proprietate privată reprezentând construcții situate pe terenurile supuse exproprierii în condițiile legii, care fac parte din coridorul de expropriere situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 37/2021.
  • Pozițiile nr. crt. 144, 147, 150, 153, 172, 173, 174, 404, 516, 773, 795, 802, 804, 1386, 1521, 1625 se elimină în condițiile legii, ca urmare a comasării, conform anexei la prezentul proiect de act normativ.
 • declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată reprezentând construcții, menționate la punctul 2 lit. d) situate pe terenurile expropriate prin Hotărârea Guvernului nr. 37/2021.

Suma totală, de 11.769 mii lei se alocă de bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, la capitolul 84.01 ”Transporturi”, titlul 56 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, articolul 56.50 ”Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2021 - 2027.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

 • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
 • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 21.08.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 21.08.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!