Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 17 august 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern privind aprobarea proiectelor finanțate din sumele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene și instituirea schemei de ajutor de stat pentru finanțarea acestor proiecte

 

Scurtă descriere

Prin prezentul act normativ se propun spre aprobare proiectele și sumele alocate acestora, care pot fi finanțate din sumele prevăzute la  art.11 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, respectiv din cota de 70% din sumele colectate din scoaterea la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru operatorii de aeronave.

Proiectele propuse se referă la sistemele de producție a energiei verzi prin utilizarea panourilor fotovoltaice și au impact pozitiv asupra mediului, contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Prin schema de ajutor de stat instituită se prevede ca finanțarea proiectelor să fie asigurată  în cuantum de până la 45% din costurile eligibile stabilite în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor virate cu această destinație de către Ministerul Finanțelor, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, ceea ce asigură compatibilitatea măsurii cu dispozițiile regulamentului european. Astfel, finanțarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a proiectelor de investiții care fac obiectul actului normativ propus spre aprobare reprezintă o măsură de ajutor de stat destinată promovării producţiei de energie din surse regenerabile care, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 este compatibilă cu piaţa internă în sensul articolului 107 alineatul (3) din tratat și este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat. Beneficiarii proiectelor vor trebui să asigure din surse proprii diferența de finanțare necesară finalizării proiectelor, surse proprii constituite cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat.

Furnizorul și administratorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Bugetul estimat al măsurii: 70.000.000 lei.

Beneficiarii schemei sunt administratorii aerodromurilor civile certificate din România, pe care pot fi efectuate zboruri după reguli de zbor instrumental, cu aeronave cu masa maximă la decolare mai mare de 5700 de kg și care nu au deja în exploatare sau în construcție sisteme de producție a energiei prin utilizarea panourilor fotovoltaice.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 28.08.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 28.08.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!