Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 21 august 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentului din 2023 la Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), Apendice C la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) semnată la Berna la 9 mai 1980 și modificată prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 69/2001, aprobată prin Legea nr. 53/2002

 

Scurtă descriere

Transportul pe calea ferată în trafic intern al mărfurilor periculoase se execută după aceleași reglementări precum în traficul internațional al acestor mărfuri, conform prevederilor Regulamentului privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), Apendice C la Convenției privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) semnată la Berna la 9 mai 1980  si modificată de Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999 ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 69/2001.

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, art. 2 alin (2), „Aplicarea în traficul intern pe căile ferate române a Regulamentului privind, transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase (RID) și a modificărilor acestuia se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței”.

Având în vedere gradul înalt de periculozitate pe care îl prezintă aceste transporturi pentru mediul înconjurător, populație si ținând seama de problemele care apar pe parcursul acestora, a fost înființat în cadrul OTIF (Organizația Interguvernamentală pentru Transporturile Internaționale Feroviare) Comitetul de experți pentru transportul mărfurilor periculoase (Comitetul de experți RID). Acesta decide asupra propunerilor de modificare a prevederilor Regulamentului privind transportul internațional feroviar de mărfuri periculoase (RID). Atunci când asemenea propuneri sunt supuse Comitetului de experți RID, o treime din statele reprezentate în acesta poate solicita ca aceste propuneri să fie supuse Adunării generale în scopul luării unei decizii. În urma deciziilor acestui Comitet se modifică articole din Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase (RID).

Aceste modificări se elaborează o dată la doi ani.

Prin prezentul ordin se propune preluarea amendamentului publicat de OTIF pe site-ul www.otif.org prin documentul NOT-RID-22043/03.11.2022, modificat prin eratele nr. NOT-RID-22044/25.11.2022, NOT-RID-22045/21.12.2022 și NOT-RID-23014/30.06.2023. Traducerea în limba română s-a realizat având la bază versiunea în limba franceză.

Precedentul amendament RID a fost preluat în legislația românească prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1088/2021 pentru publicarea acceptării amendamentului din 2021 la Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), Apendice C la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) semnată la Berna la 9 mai 1980 și modificată prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 69/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 și 830 bis din 31.08.2021

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 01.09.2023:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 05.10.2023

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!