Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 15 martie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1463/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere

 

Scurtă descriere

Prin Ordonanța Guvernului nr.14/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, au fost transpuse în legislația națională prevederile Directivei (UE) 2022/362 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 februarie 2022 de modificare a Directivelor 1999/62/CE, 1999/37/CE și (UE) 2019/520, în ceea ce privește taxarea vehiculelor pentru utilizarea anumitor infrastructuri.

Având în vedere modificarile aduse Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, cu modificările și completările ulterioare, este necesară modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1463/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere.

Astfel, în ceea ce priveste tariful de utilizare:

 • se prevede aplicarea acestuia pentru perioade de valabilitate de: o zi, 7 zile, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile sau 12 luni, în conformitate cu anexa nr.1 la ordonanță și se detaliază modul de stabilire a perioadelor;
 • se elimină prevederea privind plata pentru perioada minima de valabilitate de 7 zile în cazul autoturismelor și vehiculelor de transport marfa MTMA ≤ 3,5 tone, având în vedere introducerea tarifului de utilizare cu valabilitate de 1 zi și în cazul acestora;
 • se reglementează posibilitatea de plata prin SMS:
  • pentru perioada de valabilitate de 1 zi și 10 zile, în cazul autoturismelor și vehiculelor de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 t;
  • pentru perioada de valabilitate de 1 zi, în cazul celorlalte categorii de vehicule.
 • se stabilesc documentele care trebuie depuse de solicitanți în vederea exceptării de la obligația de plată în cazul vehiculelor autorizate pentru efectuarea transportului școlar și în cazul vehiculelor folosite în transportul public local de persoane prin servicii regulate și se reglementează procedura de informare a utilizatorilor cu privire la încetarea exceptării în cazul vehiculelor deţinute de serviciile de ambulanță, altele decât cele deținute de autorităţi/entităţi publice.

În cazul utilizatorilor români, la verificarea achitării tarifelor de către personalul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. care efectuează controlul prin intermediul sistemelor de camera video ale Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei, se reglementează corelarea, în mod automat prin intermediul sistemelor informatice, a datelor privind deținătorul, obținute de la Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, cu datele obtinute de la:

 • Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor din Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu informațiile existente în Registrul național de evidență a persoanelor, pentru persoanele fizice;
 • Ministerul Justiției - Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru profesioniștii care au obligația de înregistrare în registrul comerțului,

asigurandu-se astfel comunicarea proceselor verbale de constatare a contravenției la o adresa de domiciliu/ sediu actualizată, furnizată de aceste din urmă autorități.

Pentru a nu produce Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. costuri administrative nejustificate prin încheierea și gestionarea unor convenții cu agenți economici fără o cotă de piață semnificativă, este necesară o selecție mai riguroasă a distribuitorilor. Astfel, în ceea ce privește distribuitorii:

 • a fost majorată garanţia pentru primul an de valabilitate a convenţiei, de la 50.000 la 100.000 lei pentru convenţiile încheiate în vederea încasării tarifului de utilizare şi de la 20.000 lei la 50.000 lei pentru convenţiile încheiate în vederea încasării tarifului de trecere;
 • a fost prevăzută condiția ca, în cazul intenției de emitere a rovinietei sau a peajului prin intermediul portalurilor web și/sau al aplicațiilor dezvoltate pentru sistemele de operare a telefoanelor mobile, să înregistreze, în anul fiscal anterior solicitării de încheiere a convenției, o cifră de afaceri cel puțin egală cu valoarea tranzacțiilor efectuate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. în aceeași perioadă prin intermediul propriilor portaluri web și aplicații dezvoltate pentru sistemele de operare a telefoanelor mobile și a fost reglementat comisionul acordat distribuitorilor pentru plata efectuată de utilizatori cu cardul bancar, ca fiind la același nivel cu cel acordat de Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. procesatorului sau de plăți pentru plata efectuată de utilizatori cu cardul bancar la emiterea rovinietei și a peajului;
 • a fost prevăzut ca aceștia să nu condiționeze accesul utilizatorilor la plata rovinietei și a peajului de vreo obligație de plată a niciunui tarif pentru serviciul de emitere pus la dispoziție, de acces la acesta, de înregistrare sau de utilizare, de achiziția altor produse, de accesarea unor link-uri externe, de vizualizarea unor reclame sau a altor materiale promoționale, de orice fel;
 • a fost stabilită o limită de 24 de luni pentru încheierea unei noi convenții cu un distribuitor, în cazul în care acesta nu a finalizat anterior, în medie, un minim de 50 de tranzacţii/zi pentru încasarea tarifului de utilizare sau un minim de 15 tranzacţii/zi pentru încasarea tarifului de trecere;
 • a fost eliminată prevederea privind posibilitatea de încheiere a unor convenții cu autorități din alte state, în condițiile în care, începând cu anul 2002, nu a fost încheiată o astfel de convenție.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

 • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
 • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 26.03.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 26.03.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!