Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 15 martie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

 

Scurtă descriere

Ca urmare a conflictului militar din zona Mării Negre, traficul de mărfuri pe relația cu Ucraina pune presiune și mai mare pe punctele de trecere a frontierei, unde timpii de așteptare depășesc uneori chiar și o zi. Astfel, schimburile comerciale cu Ucraina au crescut cu 20% față de perioada similară a anului trecut, aceste creșteri fiind determinate de numărul mare de camioane din Ucraina care se întorc în țara vecină după ce au descărcat mărfurile în diverse state, fiind ales transportul rutier pe fondul blocajelor din porturile ucrainene cauzate de război.
Ținând cont de capacitatea de operare redusă din punctele de trecere a frontierei din zona vămilor cu Ucraina și Republica Moldova, cauzată de starea precară sau lipsa unei infrastructuri rutiere adecvate, precum și de creșterea fluxului de transport mărfuri cu camioanele ce trebuie operate în Portul Constanța sau către alte destinații, se impune adoptarea unui plan de măsuri urgente în vederea creării/creșterii capacităților de transport rutier din zona vămilor cu Ucraina și Republica Moldova, pe fondul situațiilor generate de conflictul militar cât și a măsurilor recomandate de către Comisia Europeană cu privire la eliminarea blocajelor din punctele de trecere a frontierei.
Circumstanțele descrise, precum și contextul generat de evenimentele imprevizibile, care nu se datorează sub nici o formă acțiunii sau inacțiunii autorităților publice naționale, coroborat cu faptul că nu se poate determina evoluția evenimentelor generate de conflict, care poate escalada, precum și de necesitatea creșterii conectivității civice între state cât și de conectivitatea dintre state pentru facilitarea fluxurilor de mărfuri, creează premisele unei situații de extremă urgență, care necesită realizarea unor lucrări în zona punctelor de trecere frontieră cu Ucraina și Republica Moldova.

Având în vedere aprobarea „Memorandumului pentru stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de transport rutier din zona vămilor cu Ucraina și Republica Moldova”, prin prezentul act normativ se propune aprobarea suplimentării pe anul 2024 a bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, articolul 51.01 „Transferuri curente”, alin. 51.01.28 „Întreținerea infrastructurii rutiere” cu suma de 84.982 mii lei credite de angajament si 84.982 mii lei credite bugetare, pentru finanțarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024 pentru efectuarea următoarelor lucrări de întreținere:

1. Pentru Punctul de trecere a frontierei Vicovul de Sus – Krasnoilsk:
- Covor asfaltic pe DN 2E km 77+000-87+525 cu o valoare estimată de 5.496 mii lei;
- Covor asfaltic pe DN 2H km 17+950-32+187 cu o valoare estimată de 11.321 mii lei;
- Covor asfaltic pe DN 17A km 77+340-84+425 cu o valoare estimată de 6.221 mii lei;
- Covor asfaltic pe DN 2 km 441+500-479+269 cu o valoare estimată de 45.105 mii lei.
Cost total estimat: 68.143 mii lei

2. Pentru Punctul de trecere a frontierei Racovăț – Diakivți:
- Reparații pe DJ 291C, km 22+000-27+270 cu o valoare estimată de 1.775 mii lei;
- Reparații pe DJ 291B, km 0+000 – 12+400 cu o valoare estimată de 4.175 mii lei.
Cost total estimat: 5.950 mii lei

3. Pentru Punctul de trecere a frontierei Rădăuți Prut – Lipcani:
- Lucrări de întreținere pe DN 29A Radauti Prut Dorohoi cu o valoare estimată de 10.889 mii lei.
Cost total estimat: 10.889 mii lei

De asemenea, prin prezentul act normativ se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2024.

Prezentul act normativ nu generează influențe financiare având în vedere că Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului este parte a bugetului general consolidat.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 26.03.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 26.03.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!