Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 21 martie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 417/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra - Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Brasov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea”,

 

Scurtă descriere

Prin prezentul proiect de act normativ se propune:

1. Aprobarea modificării și completării anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 417/2017, cu completările ulterioare, în sensul:
a) pozițiile nr. crt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16 și 20 se modifică, în sensul actualizării în condițiile legii a elementelor de identificare, a suprafețelor de expropriat şi a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
b) poziția nr. crt. 15 se elimină în condițiile legii, ca urmare a operațiunii tehnice de comasare cu poziția nr. crt. 5, în urma întocmirii documentației cadastrale, care este de fapt un singur imobil.
c) după poziția nr. crt. 203 se introduc 4 noi poziții, respectiv pozițiile nr. crt. 204 , 205 , 206 și 207, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
2. Aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată care nu au fost supuse procedurii de exproprierii, respectiv pozițiile nr. crt. 204 , 205 , 206 și 207 și a sumelor individuale prevăzute ca justă despăgubire, conform anexei la prezenta hotărâre

Diferența dintre suma de 74.314,80 lei, suma consemnată inițial prin HG 417/2017 și suma rezultată conform noului raport de evaluare de 58.790,79 lei, este de 15.524,01 lei, sumă rămasă disponibilă care va fi utilizată parțial la despăgubirea a 4 imobile noi identificate în culoarul inițial după publicarea Hotărârii Guvernului nr. 417/2017, cu completările ulterioare, urmare a întocmirii planurilor parcelare la nivelul unităților administrativ-teritoriale și a documentațiilor cadastrale.

Astfel, diferenta dintre suma de 15.524,01 lei rămasă disponibilă și suma necesară pentru despăgubirea celor 4 imobile noi de 8.067,48 lei, în valoare totală de 7.456,53 lei, va fi restituită la bugetul de stat, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 01.04.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 01.04.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!