Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 27 martie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani - Roman”, lucrare de utilitate publică de interes național

 

Scurtă descriere

Prin prezentul act normativ, se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani-Roman”, lucrare de utilitate publică de interes național, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Linia de cale ferată Focşani - Roman este situată pe ruta Coridorului IX Pan - European, parte componentă a reţelelor AGC, AGTC şi T.E.R. care este o linie importantă a reţelei de cale ferată din România, deoarece preia traficul internaţional european de pe cele 2 coridoare centrale aflate pe teritoriul Romaniei şi face legătura Coridorului Rhin - Dunăre (fostul Coridor IV) cu ţările din Sud - Estul Europei (Bulgaria, Grecia, Turcia) şi ţările din Nord - Estul Europei (Republica Moldova, Ucraina, Rusia).
Proiectul ”Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani-Roman” face parte din Master Planul General de Transport al României (MPGT), aprobat de Guvernul României prin H.G. nr. 666/2016, cu modificările ulterioare.
Pe traseul de cale ferată sunt în exploatare 6 staţii şi 8 halte de mişcare, cu următoarea succesiune: staţia Focșani, H.M. Putna Seacă, staţia Marașești, H.M Pădureni Putna, HM Pufești, stația Adjud , HM Sascut, HM Orbeni, HM Faraoani, Stația Valea Seacă, stația Bacău, HM Itești, Stația Galbeni și HM Secuieni Roman.
Pentru traficul local de calatori pe linie sunt amplasate 9 puncte de oprire în linie curentă: Călimănești Vrancea, Domnești Târg, Adjudu Vechi, Șișcani, Siretu, Răcăciuni, Letea, Șerbești Bacău, Trifești.
Soluțiile tehnice propuse vizează modernizarea liniei de cale ferată în conformitate cu Specificațiile Tehnice de Interoperabilitate (STI) și cu previziunile cererii de trafic de călători și de marfă național și internațional.
Prin realizarea proiectului se va:
- îmbunătăți siguranța în zona intersecției liniilor CF cu rețeaua rutieră;
- obține o îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de transport, ce va avea un rol benefic în dezvoltarea economică a zonei;
- moderniza infrastructura feroviară și lucrările conexe (construcție pasaje, modernizare treceri la nivel etc.) ce au un rol important în dezvoltarea durabilă a localităților prin reducerea emisiilor poluante și reducerea timpilor de călătorie;
- obține o creștere a numărului de călători, a cantităților de mărfuri și altor bunuri transportate

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 11.091.351 mii lei
Capacități:
Lungime traseu reabilitat: 147,7 km.
Durata de execuție a investiției: 36 luni
Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 08.04.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 08.04.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!