Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 27 martie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată, precum și aprobarea listei cuprinzând imobilul proprietate publică a unității administrativ – teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar, necesare pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ,,Varianta ocolitoare a municipiului Arad – Est

 

Scurtă descriere

Prin prezentul act normativ, se propune aprobarea:

a).amplasamentului suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național, necesar relocării de utilități ,,Varianta ocolitoare a municipiului Arad – Est’’, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

b).declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul proprietate privată, situat pe amplasamentul suplimentar de la pct.a), necesar pentru relocarea utilităților,  care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ,,Varianta ocolitoare a municipiului Arad – Est’’, aflat pe raza localității Fântânele, din județul Arad;

c). listei cuprinzând imobilul proprietate privată supus exproprierii, aflat pe raza localității Fântânele din județul Arad, proprietarul sau deținătorul acestuia, așa cum rezultă din evidența unității administrativ – teritoriale, precum şi suma individuală estimată de către expropriator aferentă justei despăgubiri în cuantum total de 537 lei, în suprafață totală de 125 mp, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;

d). listei imobilului proprietate publică a unității administrativ – teritoriale, care face parte din coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul suplimentar de la pct a), necesar pentru relocarea utilităților, prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Suma individuală estimată de către expropriator, aferente justei despăgubiri pentru imobilul proprietate privată, situat pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ,,Varianta ocolitoare a municipiului Arad – Est’’, este în cuantum total de 537 lei, care se alocă de bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023, la capitolul 84.01 “Transporturi”, Titlul 56 "Proiecte cu Finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare", art. art. 56.50 “Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 08.04.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 08.04.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!