Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 4 aprilie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 1C, subsecțiunea Ogra-Târgu Mureș pe teritoriul localităților Cristești, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni și Târgu Mureș din județul Mureș” din cadrul obiectivului de investiții „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea”,

 

Scurtă descriere

Prin prezentul proiect de act normativ se propun următoarele:

a) Aprobarea modificării și completării anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015, astfel:

1. Pozițiile nr. crt. 11, 88, 89, 90, 92, 93, 204, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 230, 231, 264, 265, 266, 267, 449, 450, 452, 463, 489, 492, 494, 503, 531, 534, 543, 567, 613, 617, 642, 654, 655, 679, 682, 683, 688, 689, 701, 720, 733, 755, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 798 si 799 se modifică, în sensul actualizării în condițiile legii a elementelor de identificare, a titularilor de drepturi reale şi a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre;
2. Eliminarea poziției nr. crt. 756, ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 755, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre;
3. După poziția nr. crt. 799 se introduce o nouă poziție, respectiv poziția nr. crt. 7991, ca urmare a dezmembrării suprafeței inițiale în două imobile distincte și care face parte din coridorul de expropriere situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 729/2015, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
4. După poziția nr. crt. 2022 se introduc 2 noi poziții, respectiv pozițiile nr. crt. 2023 și 2024, după poziția nr. crt. 2376 se introduc 3 noi poziții, respectiv pozițiile nr. crt. 2377 , 2378 și 2379, după poziția nr. crt. 4481 se introduc 4 noi poziții, respectiv pozițiile nr. crt. 4482, 4483, 4484 și 4485, precum și după poziția nr. crt. 75417 se introduc 7 noi poziții, respectiv pozițiile nr. crt. 75418, 75419, 75420, 75421, 75422, 75423 și 75424, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre
5. La poziția nr. crt. 543 se introduc două imobile reprezentând construcții și la poziția nr. crt. 757 se introduce un nou imobil reprezentând construcție, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

b) Aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele noi proprietate privată care nu au fost supuse procedurii de exproprierii, prevăzute la lit. a) pct. 4 și pentru imobilele proprietate privată reprezentând construcții prevăzute la imobilele proprietate privată, prevăzute la lit. a) pct. 5, aflate pe terenurile expropriate, situate pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 729/2015, cu modificările și completările ulterioare.

c) Restituirea la bugetul de stat a sumei rămase disponibile, de 71.065,96 lei, în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a proiectului de hotărâre a Guvernului.

Suma rămasă disponibilă prin prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 1C, subsecțiunea Ogra-Târgu Mureș pe teritoriul localităților Cristești, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni și Târgu Mureș din județul Mureș” din cadrul obiectivului de investiții „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea”, respectiv suma de 71.065,96 lei, va fi restituită la bugetul de stat, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 15.04.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 15.04.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!