Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 8 aprilie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului  privind suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 306/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Pod peste râul Dâmbovița pe DN 73 km 78+519”, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 306/2021

 

Scurtă descriere

Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea unor măsuri, în scopul actualizării situațiilor imobilelor care au fost afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes național ,,Pod peste râul Dâmboviţa pe DN 73 km 78+519’’, aflate pe raza U.A.T. Dâmbovicioara din judeţul Argeş.

După realizarea documentațiilor cadastrale individuale, pentru un număr de 11 imobile cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 306/2021, ca urmare a suprapunerii planurilor parcelare peste coridorul de expropriere au rezultat diferențe ale suprafețelor cuprinse în Anexa nr. 2 la hotărârea antemenționată față de suprafețele rezultate din măsurătorile cadastrale și diferențe de categorie de folosință, poziționare intravilan/extravilan.

Totodată, pentru unele dintre cele 11  imobile au rezultat și modificări ale numelui și/sau proprietarilor, în sensul identificării unora dintre aceștia care inițial, în baza informațiilor oferite de către unitățile administrativ – teritoriale, erau neidentificați sau au fost identificați moștenitorii legali ai proprietarilor inițial identificați.

De asemenea, după întocmirea documentațiilor cadastrale, a rezultat că 6 imobilele cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 306/2021 nu se află în coridorul de expropriere, astfel încât acestea vor fi eliminate din anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 306/2021.

Totodată, pe terenul supus deja exproprierii de la poziția nr. crt. 7 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 306/2021, s-a constatat faptul că există o construcție anexă cu o suprafață de 24 mp (cu o valoare de 8.064 lei), care la momentul declanșării procedurii de expropriere pentru terenuri nu a fost identificată, astfel încât prin prezentul proiect de act normativ este necesar a se declanșa procedura de expropriere și pentru acest imobil constând in construcție nou identificată, în conformitate cu anexa la prezentul proiect.

Mai multe poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 306/2021, au fost dezmembrate pe numere cadastrale individuale, rezultând mai multe imobile, urmând a avea mai multe poziții, astfel fiind necesară modificarea anexei nr. 2, în conformitate cu anexa la prezentul proiect, prin introducerea unor noi poziții rezultate

În plus, au fost identificate 3 imobile noi, pentru care este necesar a se declanșa procedura de expropriere și pentru care este necesar a se completa anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 306/2021.

Prin prezentul act normativ se propune aprobarea:

  1. modificării și completării anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 306/2021, după cum urmează:
  1. Pozițiile nr. crt. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17 și 18 se modifică în sensul actualizării, în condițiile legii, a elementelor de identificare ale imobilelor, a titularilor de drepturi reale și a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
  2. La poziția nr. crt. 7 se introduce un imobil proprietate privată reprezentând construcție situată pe terenul supus exproprierii în condițiile legii, care face parte din coridorul de expropriere situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 306/2021, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre;
  3. După poziția nr. crt. 1 se introduce o nouă poziție, poziția nr. crt. 1¹, ca urmare a dezmembrării, după poziția nr. crt. 6 se introduce o nouă poziție, poziția nr. crt. 6¹, ca urmare a dezmembrării, după poziția nr. crt. 17 se introduce o nouă poziție, poziția nr. crt. 17¹, ca urmare a dezmembrării, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre;
  4. Pozițiile nr. crt. 3, 4, 12, 13, 15 și 16 se elimină în condițiile legii;
  5. După poziția nr. crt. 18 se introduc trei noi poziții, pozițiile nr. crt. 19, 20 și 21, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
  1.  declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul proprietate privată reprezentând o construcție, prevăzut la pct. 1 lit. b), aflată pe terenul deja expropriat de la poziția nr. crt. 7, și pentru cele prevăzute la lit. e).

Suma totală, de 2,5 mii lei se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023, la la capitolul 84.01 ”Transporturi”, titlul 56 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.48 ”Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2021-2027”.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 19.04.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 19.04.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!