Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 8 aprilie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 690/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6”

 

Scurtă descriere

Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea unor măsuri, în scopul actualizării situațiilor imobilelor care au fost afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes național „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6”.
După realizarea documentațiilor cadastrale individuale, pentru un număr de 22 imobile cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 690/2020, ca urmare a suprapunerii planurilor parcelare peste coridorul de expropriere au rezultat diferențe ale suprafețelor cuprinse în Anexa nr. 2 la hotărârea antemenționată față de suprafețele rezultate din măsurătorile cadastrale și diferențe de categorie de folosință, poziționare intravilan/extravilan.
Totodată, pentru unele dintre cele 22 imobile au rezultat și modificări ale numelui și/sau proprietarilor, în sensul identificării unora dintre aceștia care inițial, în baza informațiilor oferite de către unitățile administrativ – teritoriale, erau neidentificați sau au fost identificați moștenitorii legali ai proprietarilor inițial identificați.

Prin prezentul act normativ se propune aprobarea:

- modificării anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 690/2020,după cum urmează:
- Pozițiile nr. crt. 505, 506, 508, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 529, 530 și 539, se modifică în sensul actualizării, în condițiile legii, a elementelor de identificare ale imobilelor, a titularilor de drepturi reale, a suprafețelor afectate și a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

Pentru prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 690/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6”, nu este necesară alocarea de sume suplimentare de la bugetul de stat.

Suma rămasă disponibilă prin prezentul proiect de hotărâre a Guvernului, respectiv suma de 946,90 lei, va fi restituită la bugetul de stat, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 19.04.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 19.04.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!