Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 9 aprilie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ,,Autostrada Buzău-Focşani”.

 

Scurtă descriere

Autostrada Buzău- Focşani face parte din rețeaua rutieră TEN-T Central, obiectivul fiind, de asemenea, cuprins în Master Planul General de Transport, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016.

Pentru obiectivul de investiții ”Autostrada Buzău-Focşani”, prin avizul C.T.E. – C.N.A.I.R. – S.A. nr. 5151/21.01.2022 s-a identificat necesitatea relocării unor utilități, respectiv a unor instalații electrice/stâlpi LEA 400 kv/ LEA 110 kV, Focșani Vest – Barbosi și Focșani Vest – Tătăranu, aparținând societății Transelectrica. În acest sens, s-a primit Avizul Transelectrica nr. 10/2023 și Avizul Distribuție Energie Electrică România nr. 30/106/81/06.04.2023.

Astfel, pentru relocarea utilităților mai sus menționate, este necesar a se ocupa o suprafață suplimentară de teren de 219 mp aferente unui număr de 8 imobile proprietate privată, aflate pe raza localităților Odobești și Slobozia Ciorăști din județul Vrancea, precum și a unor suprafețe suplimentare de teren de 395 mp, reprezentând 3 imobile proprietate publică a statului aflate pe raza localităților Odobești și Slobozia Ciorăști din județul Vrancea.

Asupra imobilelor care sunt în proprietate publică a statului și în administrarea C.N.A.I.R. – S.A., care are și calitatea de reprezentant al expropriatorului, conform Legii nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare, nu se va mai proceda la schimbarea titularului dreptului de administrare, menționarea acestora în cadrul anexei nr. 3 în proiectul de act normativ fiind realizată pentru respectarea prevederilor art. 9 alin. (51) și art. 5 alin. (11) din Legea nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (11) din Legea nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar.

Prin prezentul act normativ se propune aprobarea:

  • amplasamentului suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național, necesar pentru relocarea utilităților, aferent lucrării de utilitate publică ,,Autostrada Buzău-Focşani”, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;
  • declanșării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar de la pct. a), necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Autostrada Buzău-Focşani”, aflate pe raza localităților Odobești și Slobozia Ciorăști din județul Vrancea;
  • listei cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, aflate pe raza localităților Odobești și Slobozia Ciorăști din județul Vrancea, proprietarii sau deținătorii acestora, așa cum rezultă din evidența unității administrativ – teritoriale, precum şi sumele individuale estimate de către expropriator aferente justelor despăgubiri, în cuantum total de 520 lei, pentru un număr de 8 imobile, în suprafață totală de 219 mp, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;
  • listei imobilelor proprietate publică a statului situate pe amplasamentul suplimentar de la pct. a), necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ,,Autostrada Buzău-Focşani”, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre;

Suma totală, de 520 lei, aferentă despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităților, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Buzău – Focşani” se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 ”Transport rutier”, titlul 61 “Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR”, articolul 61.06 "Transferuri din bugetul de stat către întreprinderi publice și institute naționale de cercetare-dezvoltare pentru susținerea proiectelor aferente PNRR ".

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 22.04.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 22.04.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!