Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 16 aprilie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Autostrada A1: Lot 2 km 44+000 - km 86+000“, județele Giurgiu, Dâmboviţa şi Argeş

 

Scurtă descriere

    Proiectul urmărește reabilitarea și aducerea la o stare de viabilitate corespunzătoare a sectorului de autostradă, cuprins între km 44+000 - km 86+000. În conformitate cu situația de viabilitate a drumurilor, autostrada A1 între km 44+000 - km 86+000, are durata normată de funcționare expirată din 2005, iar ultima reparație capitală (reabilitare) a fost realizată în anul 2000. Expertiza tehnică realizată, relevă degradări de tip structural pe aprox. 46% din suprafața drumului: elementele constructive sunt într-o stare avansată de degradare, având durata normată de funcționare depășită. Șanțurile existente din beton sunt degradate. Starea tehnică a podețelor este nesatisfăcătoare.

    Sectorul studiat tranzitează următoarele Unități Administrativ Teritoriale: județul Giurgiu (Lot 2.1) pe sectorul cuprins între km 44+000 - km 48+922; județul Dâmbovița (Lot 2.2) între km 48+922 - km 80+182; județul Argeș (Lot 2.3) între km 80+182 - km 86+000. Lungimea amplasamentului pe care sunt prevăzute lucrările este de 42 km.

Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții au fost aprobați cu Avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe nr. 22 din 29.03.2024. Lungimea totală a traseului este de 42,00 km, din care: lungime Lot 2.1: 4,922 km, lungime Lot 2.2:  31,260 km, lungime Lot 2.3: 5,818 km. Lăţimea platformei 26,00 m.

  Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.) 1.108.955 mii lei, din care: Lot 2.1 134.070 mii lei, Lot 2.2 872.882 mii lei și Lot 2.3 102.003 mii lei.

  Din care C+M (inclusiv T.V.A.) 879.634 mii lei, din care: Lot 2.1 106.035 mii lei, Lot 2.2 693.085 mii lei și Lot 2.3 80.514 mii lei.

 

       Finanțarea obiectivului de investiții se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 27.04.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 27.04.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!