Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 23 aprilie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului  pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

Scurtă descriere

În legislația din România, Directiva (UE) 2021/1187- care are ca scop stabilirea unor proceduri simplificate, unitare și eficiente- a fost transpusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2023 pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării reţelei transeuropene de transport (TEN-T), precum şi pentru prorogarea unui termen.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2023 prevede atribuții și responsabilități noi pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de autoritate desemnată, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de beneficiari și ale celorlalte autorități implicate în procedura de autorizare, în ințelesul actului normativ de transpunere, care, în prezent nu se regăsesc în Hotărârea de Guvern nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
În vederea punerii în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2023 și Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin prezentul proiect de hotărâre a Guvernului se propune completarea și modificarea atribuțiilor principale ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
În vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, încât să fie respectate prevederile din lege, prin prezentul proiect de hotărâre a Guvernului se propune:
1. modificarea numărului secretarilor de stat, conform art. XV din Legea nr. 296/2023;
2. modificarea numărului maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor, conform art. XVII alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 296/2023;
3. modificarea structurii organizatorice a ministerului,conform art. XX alin. (1) și art. XXII alin. (1) din Legea nr. 296/2023;
Pentru aplicarea art. XV din Legea nr. 296/2023, se propune reorganizarea instituțională a secretarilor de stat prin diminuarea numărului de funcții de demnitate publică de secretari de stat de la 7 posturi la 6 posturi
În aplicarea prevederilor art. XVII alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. XX alin. (1) și art. XXII alin. (1) din Legea nr. 296/2023, s-a procedat după cum urmează:
Au fost identificate posturile vacante din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și care se desființează în baza art. XVII alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 296/2023. Pentru aplicarea prevederilor art. XVII alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 296/2023, la data intrării în vigoare a Legii nr. 296/2023, din numărul maxim de 605 posturi aprobate în cadrul ministerului au fost desființate 51 posturi vacante, rezultând un număr maxim de 554 de posturi, exclusiv demnitarii și numărul de posturi aferente cabinetelor acestora.
A fost efectuată o analiză a structurilor funcționale din cadrul MTI, respectiv Direcție generală/ Direcție și Serviciu, s-a constatat neîndeplinirea normativelor de personal stabilite potrivit art. 391 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin art. XX alin. (1) din Legea nr. 296/2023, rezultând necesitatea reconfigurării structurii organizatorice a ministerului, astfel:
Serviciul Audit Public Intern, întrucât nu mai indeplinește condiția prevăzută la art. 391 alin. (3) din lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se reorganizează și se redenumește în Compartimentul Audit Public Intern
- Corpul de Control care a fost organizat și a funcționat la nivel de direcție și, întrucât nu mai indeplinește condiția prevăzută la art. 391 alin. (3) din lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se reorganizează în compartiment și îsi păstrează denumirea de ”Corpul de Control”
-Direcția Strategie și Transport Multimodal, întrucât nu mai indeplinește condiția prevăzută la art. 391 alin. (3) din lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se reorganizează în compartiment și se redenumește în ”Unitatea de Politici Publice, Transport Multimodal și Strategie”
-Directia Medicală, întrucât nu mai indeplinește condiția prevăzută la art. 391 alin. (3) din lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se reorganizează prin preluarea activităților, atribuțiilor și a personalului la Direcția Transport Rutier.
- Direcția Infrastructură Rutieră și Investiții, întrucât nu mai indeplinește condiția prevăzută la art. 391 alin. (3) din lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se reorganizează prin preluarea Compartimentului infrastructură rutieră, activităților, atribuțiilor și a personalului la Direcția Transport Feroviar

-Direcția Comunicare și Dialog Social, întrucât nu mai indeplinește condiția prevăzută la art. 391 alin. (3) din lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se redenumește în ”Direcția Comunicare, Dialog Social și Relații Instituționale”, se reorganizează prin preluarea atribuțiilor și a personalului Serviciului Relația cu Parlamentul
-Serviciul Situații de Urgență, întrucât nu mai indeplinește condiția prevăzută la art. 391 alin. (3) din lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se reorganizează și se redenumește în Compartimentul Situații de Urgență

-Direcția Generală Juridică, întrucât nu mai indeplinește condiția prevăzută la art. 391 alin. (3) din lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se reorganizează în Direcția Juridică cu Serviciul Reprezentare Instanță și Serviciul Avizare
-Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale, întrucât nu mai indeplinește condiția prevăzută la art. 391 alin. (3) din lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se reorganizează în Serviciul Afaceri Europene și Relații Internaționale
-Direcția Achiziții Publice și Servicii Interne, întrucât nu mai indeplinește condiția prevăzută la art. 391 alin. (3) din lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se reorganizează în Serviciul Achiziții Publice și Servicii Interne

Reorganizarea Direcției Generale Programe Europene Transport (DGPET) prin preluarea activităților, atribuțiilor și a personalului aferente Direcției Generale Organism Intermediar Transport (DGOIT) care se desființează cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celorlalte norme incidente în materie.
În ceea ce privește atribuțiile de gestionare PT 2021-2027, de coordonator de reforma/investiții PNRR, și cele de închidere POIM 2014-2020, precum și relaționarea între structurile componente, precizăm că acestea se vor defini și delimita prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, organigramă și fișe de post, conform art. 33 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobate prin HG nr. 209/2022.
Preluarea activității și a personalului DGOIT de către DGPET se realizează cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, cu modificarea corespunzătoare a Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și cu respectarea cerințelor privind sistemele de management și control ale programelor operaționale.
 Proiectul de act normativ respectă prevederile art. 391 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. sistemele de management și control ale programelor operaționale.
 Proiectul de act normativ respectă prevederile art. 391 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Numărul total de funcții publice de conducere din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii se încadrează în procentul de 8% din numărul total al posturilor aprobate, conform Anexei nr. 1 la HG nr. 370/2021.

Modificarea structurii organizatorice nu creează impact asupra carierei funcționarilor publici care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor supuse reorganizării, în conformitate cu prevederile art. 518 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 07.05.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 07.05.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Versiune îmbunătățită - publicată 25.04.2024

 

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 Anunt sedinta dezbatere publică - publicat 13.05.2024

Formular înscriere  - https://forms.office.com/r/gZK5WDX9f8

Minuta sedintei - publicat 24.05.2024

 15.05.2024
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!