Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 26 aprilie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr.1.471/2023 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de activități specifice efectuate de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR

 

Scurtă descriere

Având în vedere prevederile art.16, alin.(2), lit.i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.73/2019 privind siguranța feroviară, Autoritatea de Siguranță Feroviară Română îndeplinește, în principal, atribuții privind monitorizarea, promovarea și, dacă este cazul, aplicarea și actualizarea cadrului de reglementare în domeniul siguranței, inclusiv sistemul de norme naționale”.
La data de 1 martie 2024 a intrat în vigoare noua structură organizatorică a Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.639/2024, fapt care a constituit o reorganizare a activităţii ASFR, deoarece au fost modificate numărul, denumirile şi modul de subordonare a compartimentelor funcționale din cadrul instituţiei, precum şi atribuţiile unora dintre aceste compartimente.
Trecerea ASFR la noua structura organizatorică a fost impusă de prevederile art. LXIX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, care prevede că „Termenele prevăzute la alin.(3) al art.XVII, alin.(6) al art. XVIII, la alin.(7) al art.XX şi la alin.(7) al art.XXIX din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung se prorogă până la data 30.06.2024”.
Prevederile Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.688/2024 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR au pus în concordanță structura organizatorică aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.639/2024 şi Regulamentul de Organizare şi Funcționare al ASFR, prevederi care au întrat în vigoare la data de 1 martie 2024.
Potrivit prevederilor art.3 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.14/2023 privind reorganizarea unor instituții publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, ASFR „se finanțează integral din venituri proprii obţinute din prestații şi servicii specifice, pe bază de tarife aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii”.
Prin adresa cu nr.46083/AD din data de 27.12.2023, Consiliul Concurenței a solicitat ASFR un punct de vedere referitor la actul nr. RG/18.019/20.12.2023 al Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar, din cadrul Consiliului Concurenței, act în care se fac referiri la modalitatea de constituire a tarifelor aplicate de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR.
Plecând de la trecerea ASFR la noua structură organizatorică aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.639/2024, coroborat cu necesitatea de a ţine cont de aspectele provenite de la sectorul feroviar prevăzute în adresa Consiliului Concurenței la care s-a făcut referire anterior, au fost reanalizate toate procesele specifice activităţilor ASFR, în sensul eficientizării acestora şi al alinierii la actualele condiţii de piaţă caracteristice sectorului feroviar din România. În acest demers s-a ținut cont de următoarele aspecte:

- evaluările interne din cadrul ASFR ulterioare punerii în aplicare a actualelor tarife aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.471/2023, care au ținut cont de personalul efectiv disponibil pentru efectuarea activităților și de norma orară concretă aferentă activităților efectuate, în perioada scursă de la punerea în aplicare a structurii organizatorice a ASFR în temeiul Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.131/2023 până în prezent;
- necesitatea practicării de către ASFR a unor tarife competitive în raport cu tarifele percepute de Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru activități similare;
- propunerile rezultate în cadrul discuției recente purtate de conducerea ASFR în întâlnirile cu reprezentanții sectorului feroviar, respectiv administratorul/gestionarii de infrastructură și operatorii de transport feroviar/manevră feroviară;

În conformitate cu prevederile art. 6 lit. j) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 309/2023 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, „Consiliul de conducere avizează şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii tarifele pentru prestațiile de servicii specifice”. Astfel, conducerea ASFR a elaborat un proiect de ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind modificarea și completarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de către ASFR și l-a înaintat spre avizare Consiliului de Conducere al ASFR. În data de 11 ianuarie 2024, prin Hotărârea nr. 23 a Consiliului de Conducere al ASFR a fost avizat acestor proiect.
Proiectul respectiv NU PRESUPUNE MAJORAREA DE VALORI ALE „NORMELOR DE TIMP (ORE)”, respectiv cele din coloana 3 din Tabelul nr.1 „Prestațiile de activităţi specifice efectuate de ASFR pentru care se aplică tarif orar şi norma de timp necesară pentru fiecare activitate şi prestațiile efectuate de ASFR cu grad mare de complexitate pentru care tariful se stabileşte prin contract” din ANEXA la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.471/2024, CI REDUCEREA UNORA DINTRE ACESTE VALORI.
De asemenea, modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.1.471/2023 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de activități specifice efectuate de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR, este de natură să vină în sprijinul sectorului feroviar din România.

Pentru funcţionarea ASFR ca instituţie publică cu personalitate juridică şi asigurarea veniturilor necesare finanțării, este necesară avizarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR şi efectuarea demersurilor necesare aprobării prin Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 07.05.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 07.05.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!