Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 26 aprilie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia " - S.A., aflată sub autoritatea  Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

Scurtă descriere

La întocmirea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli  pe anul 2024, S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A. a programat venituri, aferente unui număr de 1.235.131 pasageri reprezentând aproximativ 77% din nivelul realizat în anul 2019, sub prognozelor ACI emise în luna octombrie 2023. Dacă la nivel european ACI estimează pentru anul 2024 o creștere în medie de 1,4% raportat la anul 2019 Aeroportul Internațional Timișoara estimează o scădere anuală a numărului de pasageri de 23%, (a se vedea tabelului numărul 4 de mai jos) raportat la anul prepandemic 2019, adică un număr de 1.235.131 de pasageri pentru întreg anul 2024.În anul 2023, traficul de pasageri a cunoscut pe Aeroportul Internațional Timișoara o revenire puțin peste valoarea prognozată în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat  pe anul 2022, înregistrând un număr de 1.354.859  pasageri, o evoluție 13% mai mult decât cel programat.

De asemenea, la nivelul Aeroportului Timișoara, s-a programat un număr de 4.611 curse regulate pasageri programate pe parcursul anului 2024.

La întocmirea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli  pe anul 2024, Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A. a programat venituri, aferente unui număr de 1.235.131 pasageri, reprezentând aproximativ 77% din nivelul realizat în anul 2019, așadar sub scenariul de bază (mijloc) de trafic aerian, conform prognozelor ACI emise în luna octombrie  2023.

În ceea ce privește structura veniturilor care contribuie la realizarea cifrei de afaceri, menționăm că există două categorii de venituri și anume:

-venituri aeronautice;

-venituri non-aeronautice.

Veniturile aeronautice reprezintă veniturile obținute de aeroport, din taxele încasate pentru aeronave (taxe aterizare, iluminare, staționare, handling rampă, servicii la cerere etc), taxele încasate pentru pasageri (îmbarcare pasageri, securitate, asistență PMR, acces SITA etc) și alte taxe încasate pentru operațiuni de trafic aerian.

Creșterea veniturilor aeronautice pentru anul 2024, comparativ cu anul 2023, cu un procent de 1,33%, este rezultatul influenței modificării favorabile a indicatorilor fizici de trafic.

Aceste venituri corespund tarifelor încasate pentru prestarea serviciilor aeronautice pentru companiile aeriene și alți agenți economici, care își desfășoară activitatea în zona airside.

Veniturile non-aeronautice reprezintă celelalte categorii de venituri realizate de aeroport, precum: veniturile obținute din serviciul parcare destinat autovehiculelor, veniturile provenite de la accesul la cele două business lounge-uri puse la dispoziție de către aeroport, venituri din închirierea spațiilor pentru birouri, închirieri spații comerciale și din punerea la dispoziție a spațiilor publicitare indoor, outdoor si pe site-ul aeroportului.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, a fost conceput ca un element de legătură între preliminatul/realizatul anului 2023 și bugetul previzionat pentru anii 2024, 2025 și 2026, respectând structura și conceptul unui buget multianual.

Prin proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, ca instrument de management financiar, societatea îşi propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor către terţi,  atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri şi cheltuieli, cât şi structural, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli şi pe fiecare verigă organizaţională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul societății spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.

Veniturile totale în valoare de 77.269 mii lei,  au fost estimate în creștere în anul 2024 față de cele realizate/preliminate în anul  2023 cu 20,42 %.

În structură, veniturile din exploatare în valoare de 76.989 mii lei,  dețin o pondere 99,64% iar veniturile financiare dețin o  pondere  de  0,36%  în veniturile  totale.

Veniturile din exploatare, în valoare de 76.989 mii lei,  au fost estimate în creștere cu 20,40% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.

Veniturile financiare în valoare de 280 mii lei,  sunt în creștere cu 26,19 % față de realizările anului 2023, în contextul majorării cursului de schimb valutar.

Cheltuielile totale, în valoare de 87.209 mii lei, în creștere cu 23.118,16 mii lei față de anul 2023, respectiv cu 30,07% , au fost fundamentate în funcție de activitățile  concrete din programele de achiziții de bunuri și servicii, pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, și a recalculării cheltuielilor de natură salarială și a cheltuielilor de mandat.

În structura cheltuielilor totale în valoare de 87.209 mii lei,  cheltuielile  din exploatare dețin o pondere 93,41% iar cheltuielile financiare dețin o  pondere  de 5,59%.

Cheltuielile de exploatare, în valoare de 81.459 mii lei,  înregistrează o creștere de 30,83%  față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.

În totalul cheltuielilor din exploatare, cheltuielile cu bunuri și Servicii, dețin o pondere de 31,64%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” deține o pondere de 3,31%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” deține o pondere de 28,78% iar  indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” deține o pondere de 36,27%.

Cheltuielile cu bunuri și servicii, în  valoare de 25.771 mii lei, au fost programate în anul 2024,  în scădere cu 4,58 % față de cele preliminate/realizate în anul 2023.

Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate în valoare de de 2.700 mii lei, au fost estimate în creștere cu 10,26% în anul 2024 față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.

Cheltuielile cu personalul au fost estimate în anul 2024 in valoare de 23.444 mii lei.

Cheltuielile cu personalul cresc de la 22.511,65 mii lei realizat prognozat în 2023, la 23.444 mii lei adică cu 932,35 mii lei cu procent de creștere de 4,14%, dar rămân egale cu cele aprobate în BVC 2023.

Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, în valoare de  847 mii lei, în creștere față de 2023 cu 2,66%.

Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 29.544 mii lei,   au fost estimate în creștere  în anul 2024 cu  185,29% față de valorile realizate/preliminate în anul 2023.

Cheltuielile financiare în valoare de 5.750 mii lei, au fost estimate în anul 2024, în creștere cu 4.030,15 față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2024, în valoare de 34.209 mii lei,  au fost estimate în scădere  față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023,  și vor fi asigurate din:

- surse proprii constituite din amortizare, în valoare de  8.970 mii lei;

- alte surse, în valoare de  25.239 mii lei, din care:

Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2024,  în valoare de 31.936 mii lei.

 Parc fotovoltaic – 1.450 mii lei – surse proprii.

Realizare hala cargo - proiect ce se va realiza din majorare capital social- 25.239 mii lei.

Dotări – pentru anul 2024 sunt prevăzute cheltuieli de 100 mii lei – surse proprii ( calculatoare, imprimante, multifuncționale, unelte și imobilizari necorporale). Rambursări de rate aferente creditelor de investiții – în anul 2024 sunt prevăzute rambursări de rate pentru creditele de investiții finanțat prin POIM AXA 2 “ Terminal sosiri curse externe “, ,,  Utilaje destinate activităților economice’’ , ,, Terminal sosiri curse externe ‘’ și ,, Modernizare balizaj ‘’  în sumă de 5.147,00 mii lei.

Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, au următoarele valori:

-productivitatea muncii creste de la 253,76 mii lei/persoană la 301,92 mii lei/ persoană (+18,98%);

-numărul mediu de salariați de 255,  în creștere  față de  anul 2023 cu numar mediu realizat  de 252 salariați;

-câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat conform legii anuale a bugetului de stat, în anul 2024 ajunge la 7.221,24 lei;

-cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale  vor ȋnregistra o creștere cu 13.00% de la 998,79 lei în 2023 la 1.128,64 lei în 2024, majorare datorată creșterii cheltuielilor cu amortizarea și cu dobânzile bancare.

-creanțele restante realizate în suma de 1.290 mii lei în anul 2023 față de 1.100 mii lei programat pentru anul 2024.

-plăţi restante  - în anul 2024 se estimeaza plăți restante de 3.500 mii lei, față de 985 mii lei realizat în anul 2023. Plațile restante vor crește în contextul stabilirii de pierdere în anul 2024 față de anul 2023 și a încasărilor cu întarziere a veniturilor realizate ( CNTAR TAROM ).

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 20.05.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 20.05.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!