Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 30 aprilie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind modificarea Ordinului Ministrului Transporturilor nr.103/2008 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru admiterea și expedierea transporturilor excepționale pe infrastructura feroviară - nr. 328

 

Scurtă descriere

Având în vedere prevederile art. 16, alin. (2), lit. i) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranța feroviară, „Autoritatea de Siguranță Feroviară Română îndeplinește, în principal, atribuții privind monitorizarea, promovarea și, dacă este cazul, aplicarea și actualizarea cadrului de reglementare în domeniul siguranței, inclusiv sistemul de norme naționale”.

Statutul României de stat membru al Uniunii Europene impune necesitatea alinierii intereselor naționale cu interesele și strategiile oficiale comunitare europene. Datorită multiplelor avantaje de natură energetică și a protecției mediului, sistemul de transport feroviar se numără printre domeniile prioritare în ceea ce privește investițiile și aducerea acestui sistem de transport într-o formă cu un nivel cât mai ridicat de interoperabilitate. Conform prevederilor art. 2 „Definiții”, pct. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, care transpune în legislația națională Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană, prin interoperabilitate se înțelege „capacitatea unui sistem feroviar de a permite deplasarea sigură și neîntreruptă a trenurilor care ating nivelurile necesare de performanță”. Înfăptuirea acestui deziderat necesită efectuarea de lucrări complexe de reabilitare și modernizare, în primul rând a subsistemelor structurale „infrastructură”, „control-comandă și semnalizare” în cale și „energie” ca parte a sistemului feroviar.

De asemenea, prin prisma aplicării prevederilor Directivei 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, politica Uniunii Europene se concentrează pe instituirea unui spațiu feroviar unic european.

Conceptele de „spațiu feroviar unic european” și „interoperabilitate” sunt strâns legate, constituind două din principalele obiective ale Uniunii Europene în domeniul transportului feroviar. Aceste obiective sunt complementare. O componentă importantă în realizarea celor două obiective menționate anterior este dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare.

În contextul efectuării lucrărilor la infrastructura feroviară, lucrări ce conduc la crearea spațiului unic european și la ridicarea nivelului de interoperabilitate, pe lângă multe alte operațiuni adiacente lucrărilor există necesitatea transportului șinei de cale ferată de la producători până la locul de executare pe teren a acestor lucrări, respectiv pe șantierele de infrastructură feroviară. În cazul României, respectiv a lucrărilor efectuate pe rețeaua feroviară națională, acești producători de șină sunt localizați în mare parte în afara țării. Acest fapt impune efectuarea unor transporturi de șină și pe distanțe care depășesc 1.000 de kilometri.

Având în vedere termenele stabilite pentru finalizarea lucrărilor la infrastructura feroviară, este necesar ca transportul șinei de la producători către șantiere să se efectueze într-un timp rezonabil, astfel încât să nu fie influențate în mod negativ termenele de finalizare a lucrărilor.

Unul din principalele aspectele specifice în lucrările de modernizare a infrastructurii feroviare îl constituie introducerea pe scară largă a soluției denumite „cale fără joante” sau C.F.J. Pentru o punere eficientă în practică a acestei soluții apare necesitarea fabricării încă din stadiul de laminare a unor șine de cale ferată în cupoane cu lungimi mari, care pot depăși 100 de metri.

Urmare a lungimii șinelor necesar a fi transportate pe calea ferată și a condițiilor de asigurare a încărcăturii pentru aceste transporturi, în cazul rețelei feroviare CFR respectivele operațiuni întră sub incidența transporturilor excepționale pe infrastructura feroviară”, domeniu care este reglementat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 103/2008 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru admiterea și expedierea transporturilor excepționale pe infrastructura feroviară - nr. 328.

La art. 1, alin. (7) din Anexa nr. 12 „Transportul șinelor pe calea ferată” la Instrucțiunile menționate anterior, se prevede faptul că: „La șinele cu lungimi de peste 36 m până la 120 m, în afara condițiilor de mai sus, se va respecta și condiția circulației și manevrării acestor transporturi numai la lumina zilei”. Raportat la această prevedere, se menționează faptul că:

 1. unele prevederi ale actului normativ în cauză nu au mai fost actualizate sau completate de la data intrării inițiale în vigoare, respectiv 08 iunie 2008;
 2. ulterior intrării în vigoare a acestei reglementări, au apărut soluții noi și moderne de transport pe calea ferată a șinelor lungi. Aceste soluții constau în vagoane platformă specializate pentru acest tip de transport, echipate cu dispozitive adecvate de prindere și de asigurare a încărcături contra fugirii. Astfel de soluții sunt utilizate la scară largă la nivelul rețelei feroviare a Uniunii Europene;
 3. lucrările programate la infrastructura feroviară, indiferent de categoria acestora și care presupun închideri de linie sau scoateri din funcțiune a instalațiilor, se efectuează în preponderent pe timpul zilei;
 4. intensitatea traficului pentru trenurile de călători pe rețeaua feroviară este mai mare în timpul zilei decât în timpul nopții;
 5. pe rețelele feroviare ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, trenurile încărcate cu șine de cale ferată circulă atât ziua, cât și noaptea;
 6. numărul ridicat de șantiere existente pe rețeaua națională reduce semnificativ capacitatea de circulație a unor secții de cale ferată pe care sunt amplasate aceste șantiere;
 7. prevederea respectivă produce întârzieri și cheltuieli suplimentare în procesul de transport al șinelor către șantierele de lucrări pe infrastructura feroviară din România, fapt care poate induce întârzieri inclusiv în termenele de finalizare a lucrărilor.

În Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/773 al Comisiei din 16 mai 2019 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul exploatare și gestionarea traficului al sistemului feroviar din Uniunea Europeană și de abrogare a Deciziei 2012/757/UE, punctul 4.2.2.4.1 siguranța încărcăturii, se menționează faptul că „Întreprinderea feroviară trebuie să se asigure că vehiculele de marfă sunt încărcate în condiții de siguranță și de securitate și rămân astfel de-a lungul întregii călătorii”. Responsabili pentru transportul în condiții de siguranță și securitate a mărfurilor sunt operatorii de transport feroviar, care trebuie să se asigure că toate cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/773 devin o parte importantă a sistemului de management al siguranței (SMS) propriu.

În ultimii 20 de ani nu au fost înregistrate accidente sau incidente feroviare, astfel cum sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 117/2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor și a incidentelor, de dezvoltare și îmbunătățire a siguranței feroviare pe căile ferate și pe rețeaua de transport cu metroul din România, cauzate de deplasarea sau căderea încărcăturii în circulația trenurilor care au transportat șine de cale ferată mai lungi de 36 m.

Astfel, se impune abrogarea alin. (7) de la art. 1 din Anexa Nr. 12 la Instrucțiunile pentru admiterea și expedierea transporturilor excepționale pe infrastructura feroviară - nr. 328, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 103/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.180 și 180 bis din 10 martie 2008.

Totodată, ASFR îndeplinește atribuții referitoare la organizarea de examene pentru:

 1. a) atestarea personalului feroviar care întocmește sau verifică proiecte de încercare necesare efectuării transporturilor excepționale pe infrastructura feroviară;
 2. b) eliberarea autorizațiilor personalului cu responsabilități în siguranța feroviară și a personalului care face parte din comisii pentru tratarea transporturilor excepționale pe infrastructura feroviară.

De asemenea, având în vedere atribuțiile ASFR, în tot cuprinsul Ordinului Ministrului Transporturilor nr.103/2008 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru admiterea și expedierea transporturilor excepționale pe infrastructura feroviară - nr. 328 și a anexei, sintagmele „Autoritatea Feroviară Română – AFER” și „AFER” se înlocuiesc cu „Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR” și „ASFR”.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

 • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
 • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 10.05.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 10.05.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

VERSIUNE ÎMBUNĂTĂȚITĂ - PUBLICAT 14 MAI 2024

 

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!