Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 10 mai 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2016 privind înființarea Autorității pentru Reformă Feroviară

 

Scurtă descriere

. La art. I. proiectul de act normativ prevede adoptarea unor modificări și completări ale O.U.G. nr. 62/2016:
1. La pct. 1 se propune modificarea articolului 2 alineatul (1), literele a) și g), astfel:
• litera a) se modifică în sensul asigurării sprijinului tehnic de specialitate Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea elaborării și adoptării de scheme de ajutor de stat destinate dezvoltării durabile a sectorului de transport terestru, în general, și a sectorului de transport feroviar, în particular. Astfel se elimină suprapunerea de activități cu competențe cu CFR S.A. și MTI privind eficientizarea rețelei feroviare din România și se instituie regulile privind asistența tehnică în domeniul elaborării unor scheme de ajutor de stat, în linie cu principiile conceptului de ”reformă feroviară”;
• litera g) se modifică în sensul introducerii prevederilor legale necesare asigurării alocării, în limita fondurilor bugetare aprobate din bugetul de stat, a sumelor necesare pentru decontarea tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare aferentă prestării serviciilor publice de transport feroviar de călători prevăzute în contractele de servicii publice. Se asigură și corelarea cu eliminarea prevederilor legate eficientizarea rețelei feroviare, unde atribuțiile se suprapun cu cele ale CFR S.A. și MTI.
2. La pct. 2 se propune abrogarea literei k1) de la articolul 2 alineatul (1), în corelare cu eliminarea prevederilor legate eficientizarea rețelei feroviare, unde atribuțiile se suprapun cu cele ale CFR S.A. și MTI.
3. La pct. 3 se propune abrogarea alineatului (3) de la articolul 6, procedura aprobării și publicării actelor adiționale la contractele de servicii publice fiind reglementată prin art. 39, alin (12) literele f). h) și i) din O.U.G. nr. 12/1998.
4. La pct. 4 se propune introducerea unui articol nou, articolul 61, pentru reglementarea mecanismului de decontare a tarifului de utilizare a infrastructurii de A.R.F. către administratorul infrastructurii și gestionarii de infrastructură feroviară:
• contravaloarea TUI se plătește de către ARF în baza deconturilor depuse de către administratorul infrastructurii și gestionarii de infrastructură feroviară;
• decontarea TUI se realizează lunar, cu încadrarea în sumele aprobate și alocate A.R.F. de la bugetul de stat, de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, la capitolul 81.01. «Transporturi», subcapitolul 84.01.02 «Transport feroviar», paragraf 84.01.04.01 «Transport pe calea ferată», titlul II «Bunuri și servicii»;
• normele metodologice sunt adoptate, la propunerea A.R.F., prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
5. La pct. 5 se propune modificarea articolului 7, alineatele (1) – (3):
• la alineatul (1) se propune ca, în condițiile modificării unor prevederi ale articolului 2 alineatul (1), toate tipurile de activități prevăzute la acest alineat să se realizeze cu încadrarea în bugetul alocat ARF;
• la alineatele (2) și (3) se propune, în contextul în care ARF a demarat procedurile de licitare a contractelor de servicii publice pentru transportul feroviar de călători, ca materialul rulant să fie alocat, în conformitate cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 și a O.U.G. nr. 12/1998, în contractele de servicii publice și să fie utilizate pe traseele stabilite prin contractele de servicii publice de transport feroviar de călători.
6. La pct. 6 se propune modificarea art. 7 alineatul (2), literelor a) și b) pentru completarea atribuțiilor Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în domeniul altor documente strategice și programatice, decât strategiile de dezvoltare a infrastructurii feroviare, strategiile de dezvoltare a activităților de transport feroviar, necesare dezvoltării și eficientizării rețelei și serviciilor feroviare din România și stabilirea cadrului de aprobare prin hotărâre a Guvernului a strategiilor, programelor de dezvoltare, programelor investiționale și programelor de acțiune.
7. La pct. 7 se propune abrogarea alineatului (5) de la articolul 7 deoarece metodologia de alocare a materialului rulant este stabilită de către ARF cu ocazia realizării studiilor de fezabilitate pentru achiziționarea acestuia și cu ocazia elaborării documentațiilor în vederea licitării contractelor de servicii publice.

II. La art. II. proiectul de act normativ prevede ca ARF să supună, în 30 zile de la data intrării în vigoare a propunerii de ordonanță de urgență a normelor metodologice prevăzute la art. I pct. 4 alin. (3), cu privire la plata TUI, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

III. La articolul III se propune adoptarea unei norme tranzitorii privind continuarea plății TUI de către operatorii de transport feroviar de călători până la rectificarea bugetului pe anul 2024 al MTI sau, după caz, până la aprobarea bugetului pe anul 2025 al MTI.

.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 13.05.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 13.05.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

VERSIUNE ÎMBUNĂTĂȚITĂ - 16 MAI 2024

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!