Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 10 mai 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 848/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”

 

Scurtă descriere

După recepționarea de către A.N.C.P.I./O.C.P.I. a documentațiilor cadastrale individuale, anumite date de identificare ale imobilelor supuse exproprierii conform anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 848/2019, au suportat modificări, în ceea ce privește suprafața de expropriat, categoria de folosință sau poziționarea intravilan / extravilan, cât și numele proprietarilor. Diferențele sus-menționate, sunt rezultatul măsurătorilor din teren și ale documentelor care au stat la baza realizării documentațiilor cadastrale.
Astfel, pentru un număr de 55 imobile, cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 848/2019, ca urmare a întocmirii documentațiilor cadastrale au rezultat diferențe din măsurătorile cadastrale și diferențe de categorie de folosință, poziționare intravilan/extravilan, față de informațiile cuprinse în Anexa nr. 2 la Hotărârea antemenționată. Totodată, ca urmare a întocmirii documentațiilor cadastrale la unele dintre cele 55 imobile au rezultat și modificări ale numelui și/sau proprietarilor, în sensul identificării unora dintre aceștia care inițial, în baza informațiilor oferite de către unitățile administrativ – teritoriale, erau neidentificați, sau au fost identificați moștenitorii legali ai proprietarilor inițial identificați.

De asemenea, după realizarea documentațiilor cadastrale individuale, mai multe poziții din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 848/2019, au fost dezmembrate, rezultând mai multe imobile, urmând a avea mai multe poziții, astfel fiind necesară modificarea anexei nr. 2 antemenționată, în conformitate cu anexa la prezentul proiect de act normativ.

Totodată, ca urmare a întocmirii şi avizării planurilor parcelare şi a documentaţiilor cadastrale individuale pentru imobilele situate pe amplasamentul suplimentar care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, au fost identificate 5 imobile noi pe raza municipiului Satu Mare, care fac parte din coridorul de expropriere, dar care nu au fost supuse procedurii de expropriere prin Hotărârea Guvernului nr. 848/2019, în suprafaţă totală de 99 mp şi pentru care este necesară suma de 12.017,50 lei. Imobilele antemenționate trebuie să fie introduse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 848/2019 și asupra acestora este necesar a se declanșa procedura de expropriere.

Prin prezentul act normativ se propune aprobarea:

- modificării anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 848/2019, în sensul că pozițiile nr. crt. 7, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 34, 35, 38, 45, 46, 47, 48, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 93, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 se modifică ca urmare a actualizării, în condițiile legii, a elementelor de identificare ale imobilelor, a titularilor de drepturi reale și a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre;
- completării anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 848/2019, în sensul introducerii după poziția nr. crt. 21 a unei poziții noi, respectiv, poziția nr. crt. 21¹, după poziția nr. crt. 83 a patru noi poziții, respectiv, pozițiile nr. crt. 83¹, 83², 83³ și 83⁴, ca urmare a operațiunii tehnice de dezmembrare, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre;
- completării anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 848/2019, în sensul introducerii după poziția nr. crt. 106 a 5 poziții noi identificate, respectiv pozițiile nr. crt. 106¹, 106², 106³, 106⁴, 106⁵, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre;
- declanșării procedurilor de expropriere pentru imobilele de la pozițiile nr. crt. 106¹, 106², 106³, 106⁴, 106⁵.
- restituirii la bugetul de stat a sumei devenite disponibile, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

Pentru prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 848/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare" nu este necesară alocarea de sume suplimentare de la bugetul de stat.

Suma rămasă disponibilă prin prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului, respectiv, suma totală de 27.490,08 lei, va fi restituită la bugetul de stat în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 21.05.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 21.05.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!